• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

Mocny apel o strzeżenie Amazonii i całego stworzenia - skierował papież Franciszek do brazylijskich biskupów spotykając się w Rio de Janeiro 27.07.2013 w czasie Światowych Dni Młodzieży. Mówił też m.in. o skutkach „nieubłaganej globalizacji” czy „dzikiej urbanizacji” i docenił wielki brazylijski Kościół będący „wielką mozaiką kamyków, obrazów, form, problemów, wyzwań”…Chcę nie tyle skierować do was przemówienie formalne, ile podzielić się z wami pewnymi refleksjami – mówił Papież do najliczniejszego episkopatu świata liczącego 459 biskupów, którzy prowadzą duszpasterstwo na ogromnym obszarze Brazylii.

„Encyklika na cztery ręce” pisana przez wybitnego znawcę franciszkańskiej teologii papieża Benedykta XVI i odnowiciela duchowości franciszkańskiej papieża Franciszka okazuje się być w swej treści i duchu mocno franciszkańska. Zawiera też kilka akcentów ekologicznych…Papieska katecheza o wierze zaczyna się od rozbudowanej „metafizyki światła”. Ukazuje „wielkie światło”, zdolne oświetlić życie ludzkie, naszą przestrzeń poznania i odróżnić dobro od zła, drogę prowadzącą do celu od drogi, na której błądzimy bez kierunku. Są też „małe światełka” i „iluzje światła” niezdolne właściwie rozświetlić drogę i rozjaśnić przyszłości.

 

Orędzie na 1 stycznia 2020 ma tytuł „Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne”. Franciszek wie, że świat nie potrzebuje pustych słów, ale przekonanych świadków, budowniczych pokoju otwartych na dialog, bez wykluczenia i manipulacji. Zatem w 5 rozdziałach pokazuje różne drogi prowadzące do pokoju. W rozdz. 4 pokazana jest droga nawrócenia ekologicznego, które rozumie w sposób integralny, jako przekształcenie relacji z naszymi siostrami i braćmi, z innymi istotami żywymi, ze stworzeniem w jego niezwykle bogatej różnorodności oraz ze Stwórcą, który jest źródłem wszelkiego życia.

Dziś chciałbym się zastanowić nad kwestią ochrony środowiska, jak miałem już to okazję uczynić przy różnych okazjach – mówił 5.06.2013 Papież Franciwszek - Sugeruje to także dzisiejszy Światowy Dzień Ochrony Środowiska promowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych, który zdecydowanie przypomina o konieczności wyeliminowania marnotrawstwa i niszczenia żywności. Prezentujemy pełny tekst papieskiej eko-katechezy.

 

Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia; aby zakwitły te obszary pustyni, jakie są w naszym sercu. Stańmy się kanałami, przez które Bóg może nawadniać ziemię, strzec całego stworzenia i sprawić, aby rozkwitła sprawiedliwość i pokój. Wołał w wielkanocnym orędziu „Urbi et orbi” papież Franciszek. Oto fragmenty orędzia jakie Papież Franciszek wygłosił w południe 31.03.2013 z balkonu bazyliki św. Piotra w Watykanie.