• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

Oto orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 24.01.2018. Franciszek zachęca w nim do krzewienia dziennikarstwa pokoju, bez udawania, wrogie fałszom, sloganom dla efektu i spektakularnym deklaracjom. „Dziennikarstwo uprawiane przez osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, stanowiącym większość na świecie, którzy nie mają głosu” poszukujące prawdziwych przyczyn konfliktów,  zaangażowane we wskazywanie rozwiązań alternatywnych dla eskalacji wrzasku i przemocy słownej. Kończy się ono niezwykłą modlitwą – papieską aktualizacją modlitwy franciszkańskiej.

Świat stworzony jest milczącym świadkiem oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci. – taki mocny opis znajdziemy w papieskim orędziu na Wielki Post. Jakie mamy środki do walki z licznymi zakłamaniami naszych czasów? Polecamy lekturę papieskiego orędzia, zwłaszcza rady papieża Franciszka „Co robić w tej sytuacji”?

Mocna katecheza społeczno-ekologiczna i przesłanie encykliki Laudato si’ towarzyszyło pielgrzymce Papieża Franciszka w Peru w dniach 19-21 stycznia 2018 r. Szczególne były jego spotkania z mieszkańcami Amazonii. Prezentujemy przesłanie papieskie dla mieszkańców Amazonii – jest ono ważne, bo wyznacza społeczną, ekologiczną i teologiczną perspektywę myślenia o tym wyjątkowym regionie, jak i o wszystkich bezcennych ekosystemach świata. Franciszek, który wyjątkowo dobrze słyszy płacz Ziemi i jęk ubogich wzywa i nas do refleksji i solidarnej odpowiedzialności za świat, jako wspólny dom dla wszystkich.