• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

4 października w związku ze wspomnieniem św. Franciszka, patrona ekologów będzie ogłoszony list pasterski Konferencji Episkopatu Polski poświęcony kwestiom ekologicznym. Zapowiedział to abp W. Skworc na spotkaniu polskich biskupów w Częstochowie przedstawiając jego projekt. Metropolita katowicki zaprezentował także biskupom wydarzenia o charakterze religijnym poprzedzające oraz towarzyszące Szczytowi Klimatycznemu. Według biskupów będzie to okazja do przypomnienia odpowiedzialności całej rodziny ludzkiej za dzieło stworzenia, za nasz wspólny dom oraz porozumienia i wspólnego wysiłku w trosce o Ziemię.  

Dnia 25 sierpnia 2018 odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Na spotkaniu metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przedstawił aktualne wydarzenia ekologiczne. Mówił o 24 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się w Katowicach 3–14 grudnia br.. Podkreślił, że dla Polski organizacja tej konferencji jest ogromnym wyzwaniem - a dla lokalnych Kościołów – Szczyt Klimatyczny jest przede wszystkim wyzwaniem duszpasterskim. Przedstawił też biskupom kalendarium wydarzeń religijnych i ekumenicznych, które poprzedzać będą Szczyt Klimatyczny w Katowicach oraz towarzyszyć jego obradom. M. in. odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem szefa Caritas kard. Louisa Antonio Tagle a 9 grudnia w katowickiej katedrze specjalne nabożeństwo ekumeniczne w intencji negocjacji na COP24.

W wydarzeniu weźmie udział ok. 40 tys. uczestników z prawie wszystkich krajów należących do ONZ, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Będą również przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, na czele z kard. Peterem Tuksonem, prefektem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Katowice odwiedzą też kluczowi globalni decydenci - prezydenci, premierzy, dyplomaci i naukowcy, którzy będą obradować w katowickiej Strefie Kultury. Abp Skworc poinformował, że w trakcie szczytu COP24 w Katowicach planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego Porozumienie Paryskie z 2015 r., w którym określono ogólnoświatowy plan działania, mający uchronić ziemię przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację Porozumienia Paryskiego w praktyce, a tym samym wyznaczy światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.

W oficjalnym komunikacie po spotkaniu czytamy: „Szczyt klimatyczny organizowany pod auspicjami ONZ w grudniu br. w Katowicach będzie okazją do przypomnienia odpowiedzialności całej rodziny ludzkiej za dzieło stworzenia, za nasz wspólny dom – Ziemię. W poszanowaniu świata stworzonego wyraża się respektowanie Boga-Stwórcy. To On powierzył człowiekowi Ziemię. Potrzeba więc porozumienia i wspólnego wysiłku w trosce o Ziemię, o co apeluje papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Biskupi zachęcają do jej lektury i modlitwy, aby Duch Święty, który tchnie kędy chce, zjednoczył wszystkich w poszanowaniu dzieła stworzenia.”
sj
Zob. także Abp Skworc o Laudato si’, węglu i szczycie klimatycznym

Gravatar
z tą troską o Ziemię to jest różnie

1000 Characters left