Tydzień Laudato si'W dniach 21–28 maja 2023 roku obchodzimy kolejny już Tydzień Laudato si’. Upamiętnia on ósmą rocznicę ogłoszenia ekologicznej encykliki papieża Franciszka. Hasło tegorocznego Tygodnia to: „Nadzieja dla Ziemi, nadzieja dla ludzkości”. Obchodom towarzyszyć będzie film z udziałem papieża List – to ekologiczny dokument, o którym pisaliśmy już na portalu Święto Stworzenia. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu włącza się w świętowanie Tygodnia Laudato si’ i zachęca do spojrzenia na papieską encyklikę w duchu franciszkańskim.

 

Tegoroczny Tydzień Laudato si' upamiętnia ósmą rocznicę podpisania encykliki poruszającej tematy ekologiczne. Jego hasło to: „Nadzieja dla Ziemi, nadzieja dla ludzkości”.

Obchodom towarzyszyć będzie film z udziałem papieża List – to ekologiczny dokument z orędziem papieża Franciszka. Pisaliśmy już o nim na portalu Święto Stworzenia. Jako Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu włączamy się w świętowanie Tygodnia Laudato si’ i zachęcamy do spojrzenia na papieską encyklikę w duchu franciszkańskim.

Tydzień Laudato si' 2023

Laudato si’ jako nowy Hymn stworzenia

Papieski dokument jest wielkim przesłaniem o aktualności myśli patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu. Encyklika przesiąknięta jest duchowością Biedaczyny z Asyżu, a jednocześnie jest inspiracją dla współczesnej myśli ekologicznej, wszystkich ludzi dobrej woli, wierzących i niewierzących. Laudato si’ możemy dziś czytać jako nowy Hymn stworzenia Ojca Świętego, napisany przez papieża razem ze św. Franciszkiem i w jego duchu.

Już w pierwszych słowach encykliki papież Franciszek przywołuje słowa Świętego:

Laudato si’, mi’ Signore – Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: „Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami” (LS 1).

Franciszkański jubileusz

Podkreślamy to powiązanie myśli encykliki Laudato si’ ze św. Franciszkiem ze względu na szczególny czas, który jako REFA współprzeżywamy z całą rodziną franciszkańską. Rok 2023 rozpoczyna jubileuszowe obchody upamiętniające pięć okrągłych rocznic. Dwie przypadają w tym roku, to 800-lecie zatwierdzenia reguły franciszkańskiej i pierwszych jasełek w Greccio. Świętowanie jubileuszu potrwa przez trzy lata, aby upamiętnić także pozostałe rocznice – otrzymania stygmatów przez Świętego Franciszka (2024), powstania Pieśni słonecznej (2025) i śmierci Biedaczyny z Asyżu (2006).

Papież, który wybrał imię właśnie od św. Franciszka, nie tylko go cytuje w Laudato si’, ale też uaktualnia i ciekawie interpretuje. W tych szczególnych dniach Tygodnia Laudato si’, ale także w roku jubileuszowym rodziny franciszkańskiej zachęcamy więc do przypomnienia sobie tekstu encykliki i uważnej jej lektury. Odnajdźmy w niej franciszkańskie przesłanie, o którym niejednokrotnie pisał o. Stanisław Jaromi. Odnajdźmy w niej ducha św. Franciszka, którego myśl po 800 latach jest wciąż aktualna.

red. REFA