encyklika200pxEncyklika Laudato si' jest listem do wszystkich ludzi dobrej woli, który został pozytwynie przyjęty nie tylko w Kościele, ale również przez przedstawicieli sektora politycznego, naukowego, ekonomicznego, medycznego, młodzieżowego oraz liderów ekologicznych na całym świecie. Prezentujemy niektóre z głosów, zwłaszcza liderów organizacji pozarządowych, często najbardziej zaangażowanych w konkretną pomoc na rzecz zagrożonych społeczności i ekosystemów. „Podziwiam papieża za jego silne przywództwo moralne i etyczne; potrzebujemy więcej takich natchnionych przywódców" - pisze Kofi Annan.

To piękne i pilne wezwanie do działania ze strony papieża Franciszka, oprócz zachęty doprowadzania zmian w naszych stylach życia i zachowaniach, pojawiło się w czasie poprzedzającym szczyt COP21. Sam Franciszek powiedział, iż pragnie, aby encyklika miała wpływ na międzynarodowe negocjacje klimatyczne, więc nadszedł teraz czas dla katolików i wszystkich ludzi dobrej woli, aby mobilizowali i przypominali światowym liderom, jaki jest imperatyw moralny działań na rzecz klimatu.
Movement Coordinator of the Global Catholic Climate Movement, Tomás Insua

Opierając się na wezwaniu swoich poprzedników, papież Franciszek zwraca uwagę na los biednych wśród nas i nasze relacje z całym stworzeniem. Afryka czekała na wiadomość od Franciszka i będąc wdzięczna, oczekuje jego wizyty w Ugandzie i Republice Afryki Środkowej w listopadzie 2015 roku. Młodzi ludzie związani z CYNESA zobowiązują się do życia zgodnie z przesłaniem encykliki Laudato Si, przyjmując je za swoje własne.
GCCM co-founder and Director of Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa (CYNESA), Allen Ottaro

W sercu Laudato Si leży silna wiara we współpracę całej ludzkości w dziele ochrony naszego wspólnego domu. Papież Franciszek przynagla nas wszystkich do pilnego rozpoznania problemów kryzysu ekologicznego i wzywa do zmian w modelach globalnego rozwoju – „jeden świat ze wspólnym planem", który uznaje, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, stąd pojawia się pilna potrzeba dialogu i zintegrowanych rozwiązań.
GCCM co-founder and OurVoices Asia Coordinator, Ciara Shannon

Australijscy katolicy będą teraz domagać się większej ilości działań ze strony rządu. Jeżeli nasi przywódcy parlamentarni posłuchają papieża Franciszka, będą podejmować pilne działania na rzecz zmniejszenia krajowego zużycia i eksportu węgla i gazu, oraz wsparcia dla stosowania energii odnawialnej i technologii zwiększającej efektywność energetyczną. Wstrzymają oni paradoksalne dotacje udzielane dla przemysłu wydobywczego.
Prof. Neil Ormerod, a Catholic spokesperson for the Australian Religious Response to Climate Change (ARRCC)

cytat-o-lauadto-sii2

Jako prawdziwy ojciec duchowy, Franciszek mocno i pięknie przypomniał swojej rodzinie - i wszystkim ludziom dobrej woli - ze nasze choroby ekologiczne i społeczne są zakorzenione w zepsutym pojęciu siebie samych i naszych relacji. Co więcej, Laudato Si pokazuje nam mapę drogową by leczyć te relacje - oferować pokój do każdej osoby i uzdrowienie dla świata.
Bill Patenaude, GCCM co-founder and author of CatholiceEology.net

Wiele społeczności na całym świecie, z którymi pracujemy, jak te w Amazonii, jest prześladowanych za obronę ich praw i stworzenia przed megaprojektami. Te tak zwane "projekty rozwojowe" dla górnictwa węglowego, monokultury i elektrowni wodnych, są symbolem tego, jak potężny jest zysk ze współczesnych inicjatyw opartych na paliwach kopalnych i intensywnej eksploatacji zasobów. Pilnie trzeba nam odejść od destrukcyjnych praktyk, takich jak zbyt paliw kopalnych i przekierowanie inwestycji w stronę stabilnego dostępu do energii dla wszystkich.
CIDSE President Heinz Hödl

Encyklika papieża Franciszka podkreśla imperatyw moralny do podejmowania pilnych działań w sprawie zmian klimatu w celu ratowania najbardziej cierpiących grup ludności, ochrony ich rozwoju i pobudzenia do odpowiedzialnego wzrostu. To silne wezwanie powinno prowadzić świat w stronę mocnego i trwałego porozumienia klimatycznego w Paryżu pod koniec tego roku. W połączeniu z imperatywem ekonomicznym, imperatyw moralny nie pozostawia wątpliwości, iż musimy działać w sprawie zmian klimatycznych już teraz. UNFCCC Executive Secretary Christiana Figueres

Papież Franciszek potwierdza fakt, że zmiana klimatu jest wszechogarniającym zagrożeniem: jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa, naszego zdrowia, naszych źródeł słodkiej wody i żywności. Takie warunki mogą wypierać dziesiątki milionów ludzi, zmniejszając obecną migrację i wywołując przyszłe konfliktów. Podziwiam papieża za jego silne przywództwo moralne i etyczne. Potrzebujemy więcej takich natchnionych przywódców. Czy zobaczymy to na szczycie klimatycznym w Paryżu?
Kofi Annan, Chair of the Africa Progress Panel and Kofi Annan Foundation

cytat-o-lauadto-sii4

Od William Wilberforce i zniesienia niewolnictwa w Wielkiej Brytanii do walki Martina Luthra Kinga Jr. o równe prawa w USA i zwycięstwo Desmonda Tutu nad apartheidem w Południowej Afryce, chrześcijanie, działając w poczucia moralnego obowiązku tworzą historię przekształcania społeczeństw na lepsze. Jeśli chrześcijanie w Europie i na całym świecie posłuchają apelu papieża, co wielu z nich już robi, papieska encyklika może wywołać kolejną transformację w skali globalnej - a Europa i świat stałyby się lepszym miejscem. Director of Policy and Public Affairs at Christian Aid, Christine Allen
Papież odczytuje znaki swoich czasów i mówi nam, że ludzkie i środowiskowe koszty naszego obecnego sposobu życia są po prostu zbyt wysokie. [...] Nasza odpowiedź na przesłanie papieża nie może być po prostu krótkoterminowymi poprawkami na obrzeżach naszego obecnego systemu, ale podjęciem odważnych decyzji, których domagają się najbiedniejsi na całym świecie.
Neil Thorns, Director of Advocacy CAFOD

Zmiany klimatu będą odczuwalne głównie w odniesieniu do wody - zbyt dużo w czasie powodzi, zbyt mało w czasie suszy, a w wielu miejscach coraz bardziej słonej lub zanieczyszczonej. Choć najbiedniejsi mieli najmniejszy udział w tej globalnej katastrofie, są najbardziej narażeni na zmiany klimatyczne, i najmniej są w stanie sobie z nimi poradzić. Ponieważ temperatura na świecie wzrasta, podstawowe potrzeby związane z wodą - picie, gotowanie, mycie, czynności sanitarne i higieniczne - muszą być traktowane priorytetowo, aby zapewnić zdrowie i samopoczucie osób ludzi najbardziej potrzebujących, by społeczności stały się bardziej odporne na zmiany klimatyczne. Wsparcie ze strony krajów rozwiniętych krajom najsłabiej rozwiniętym, by mogły one dostosować się do nowych realiów, będzie niezbędne.
Senior Policy Analyst, Water Security and Climate Change, WaterAid UK, Louise Whiting

cytat-o-lauadto-sii

Przesłanie papieża Franciszka dodaje do debaty klimatycznej potrzebny, moralny aspekt. Zmiany klimatyczne nie są już tylko problemem naukowym, lecz coraz bardziej moralnym i etycznym. Wpływają na życie, środki utrzymania i prawa każdego, zwłaszcza ubogich, zepchniętych na margines i najbardziej potrzebujących społeczności [...] Mamy nadzieję, że zwiększona uwaga na zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój w tym roku zamienią się w rzeczywiste zobowiązania ze strony wszystkich rządów. 2015 musi być rokiem konkretnych, sprawiedliwych i daleko idących decyzji, rokiem, w którym nikt nie może uchylić się od działania.
WWF President Yolanda Kakabadse

Greenpeace z zadowoleniem przyjmuje cenną interwencję papieża Franciszka we wspólną walkę ludzkości aby zapobiec katastrofalnej zmianie klimatu. Ta pierwsza encyklika na temat środowiska czyni dla świata krok przybliżający do punktu zwrotnego, gdzie w połowie wieku rezygnujemy z paliw kopalnych, by w pełni korzystać z czystej energii odnawialnej dostępnej dla wszystkich, [...] Przede wszystkim jednak, papież Franciszek przypomina każdemu, ze światowymi przywódcami włącznie, o moralnym imperatywie zwrócenia uwagi na niesprawiedliwość społeczną i klimatyczną. To biedni są najbardziej dotknięci przez katastrofalne zmiany klimatu, choć najmniej się do nich przyczynili.
Kumi Naidoo, International Executive Director, Greenpeace

cytat-o-lauadto-sii3

Papież wykazał się imponującym i inspirującym przywództwem, tam, gdzie wielu przywódcom się to nie udało. Jest on przyjacielem ziemi i milionów ludzi z najbiedniejszych, słabych narodów, których życie jest niszczone przez ekstremalne warunki pogodowe. [...] Encyklika papieża przedziera się przez mroczną politykę zmian klimatycznych i będzie inspirować ludzi daleko poza jego własną wspólnotę Kościoła. W okresie przygotowań do szczytu klimatycznego w Paryżu i w realizacji jego wyników, politycy muszą pójść w ślady papieża, porzucić interesy brudnej energetyki i uwolnić ogromny potencjał czystej gospodarki.
Friends of the Earth's head of campaigns Andrew Pendleton

Wezwanie Ojca Świętego, Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, przypomina nam, że zmiany klimatu przede wszystkim dotyczą ludzi. Dochody i rosnące nierówności między bogatymi i biednymi zostały pogłębione przez kryzys klimatyczny. Ponadto, emisje produkowane przez bogatych doprowadzają do skrajności pogodowych, które uderzają w najbiedniejszych. Tylko wtedy, gdy światowi przywódcy zwrócą uwagę na moralne przywództwo papieża w dwóch kwestiach, nierówności i zmiany klimatu, nasze społeczeństwa staną się bezpieczniejsze, bardziej zamożne i równiejsze.
Oxfam International Executive Director, Winnie Byanyima

tłum. z ang. Grażyna Stanek-Czerny

encyklika640px Fot. Encyklika papieża Franciszka nadal na liście księgarskich nowości. Poznań. Fot. K. Jakubowski/ŚwiętoStworzenia.pl 2015