• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Tydzień Laudato si' 2022 22 maja 2022 r. rozpoczął się kolejny już Tydzień Laudato si'. To czas związany z rocznicą ogłoszenia ekologicznej encykliki papieża Franciszka. Rokrocznie w okolicy Zielonych Świąt poświęcamy temu dokumentowi szczególną uwagę, by móc zastanowić się, jak możemy wspólnie troszczyć się o nasz wspólny dom. 22 maja przypada też Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej pod patronatem ONZ. Bioróżnorodność jest naszym dziedzictwem, bez którego równowaga na ziemi jest zagrożona. Na 7. Tydzień Laudato si' redakcja REFA przygotowała 7 cytatów z encykli, mających na celu pogłębienie treści tego ważnego dokumentu.

Początek tegorocznego Tygodnia Laudato si' zbiegł się w czasie z Międzynarodowym Dniem Różnorodności Biologicznej, który został ustanowiony przez ONZ. Bioróżnorodność to nasze wspólne dziedzictwo, które powinniśmy chronić.

Na stronie ONZ czytamy, że pomimo wszystkich naszych postępów technologicznych jesteśmy całkowicie zależni od zdrowych i żywych ekosystemów – gdy bierzemy pod uwagę naszą wodę, żywność, leki, ubrania, paliwo, schronienie, energię itp. Różnorodność biologiczna  często jest rozumiana w kategoriach różnorodności roślin, zwierząt i mikroorganizmów, ale obejmuje również różnice genetyczne w obrębie każdego gatunku — na przykład między odmianami upraw i rasami zwierząt gospodarskich — oraz różnorodność ekosystemów (jeziora, lasy, pustynie, krajobrazy rolnicze), które są miejscem różnego rodzaju interakcji między ich członkami (ludźmi, roślinami, zwierzętami). Utrata bioróżnorodności zagraża wszystkim, także naszemu zdrowiu. 

Co ta kwestia powinna znaczyć dla chrześcijan troszczących się o nasz wspólny dom? Katechizm Kościoła Katolickiego daje nam wskazówki (KKK 340).

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

W encyklice Laudato si' również znajdziemy papieskie przemyślenia na ten temat (LS 32–42).

Ojciec Święty odniósł się do tego tematu podczas spotkania z uczestnikami międzynarodowej konferencji nt. nowej kultury stworzenia dla ochrony bioróżnorodności (21 maja 2022 r.). Mówił o dynamicznej więzi między Stwórcą, człowiekiem i innymi stworzeniami – jest ona przymierzem, którego nie można zerwać bez nieodwracalnych szkód.

Życie i historia pokazują, że nie możemy być sobą bez siebie nawzajem i bez innych. W świecie, w którym wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, należy określić nowe paradygmaty pedagogiczne, które będą promowane w procesach edukacyjnych, ukierunkowanych na dialog między wiedzą i przyczyniających się do wzrostu kultury troski.

Szczegóły dotyczące papieskiego wystąpienia dostępne są na watykańskiej stronie.

 

Włączając się w obchody 7. rocznicy encykliki Laudato si', przygotowaliśmy 7 cytatów z tego ważnego papieskiego dokumentu. Mają one przybliżyć treści encykliki, służyć pogłębieniu refleksji i motywować do zmiany naszego stylu życia. Zdajemy sobie sprawę, że nie wyczerpują one bogactwa tego dokumentu. To jedynie zachęta do (ponownego) zgłębienia treści zawartych w Laudato si'. Zaczynamy od samego początku, od pierwszych słów, które determinują kolejne.

Cytat z encykliki Laduato si'

 

Już w kolejnym fragmencie encykliki papież Franciszek odnosi się do tego, jak traktujemy naszą siostrę ziemię.

Cytat na Tydzień Laudato si'

 

W innym miejscu encykliki Ojciec Święty porusza kwestię powszechnego przeznaczenia dóbr na ziemi. Powołuje się przy tym na słowa św. Jana Pawła II, który już w encyklice Centesimus annus przypominał, że „Bóg dał ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo” (CA 31). 

Cytat na Tydzień Laudato si'

 

Zachęcamy do śledzenia relacji z Tygodnia Laudato si' na naszych profilach na Facebooku: Święto Stworzenia oraz REFA

Kolejne cytaty pojawią się w następnym artykule.

red. REFA