• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Tydzień Laudato si' 2022Od 22 do 29 maja 2022 trwał 7. już Tydzień Laudato si' – to czas poświęcony ekologicznej encyklice papieża Franciszka. W tych dniach chrześcijanie powracają do tego jakże ważnego dokumentu i starają się wdrożyć papieskie nauczanie i zachęty w życie. W wielu parafiach i ruchach kościelnych odprawiane były specjalne nabożeństwa w intencji troski o nasz wspólny dom, o wszelkie stworzenie, o pokój między ludźmi. Na naszych profilach facebookowych dzieliliśmy się wybranymi cytatami z encykliki. Przygotowaliśmy ich 7 w 7. rocznicę ogłoszenia Laudato si'. Tu prezentujemy drugą część naszej relacji.

Na 7. już Tydzień Laudato si' przygotowaliśmy 7 cytatów z ekologicznej encykliki papieża Franciszka. Tydzień temu prezentowaliśmy pierwsze z nich, opatrzone krótkim komentarzem. Dziś zamieszczamy kolejne. Na pewno nie wyczerpują one całego bogactwa treści tego ważnego dokumentu. Mają jedynie zwrócić uwagę na to, jak wielu ważnych aspektów naszego współeczensgo życia dotyka enyklika.

Cytat na 4. dzień Tygodnia Laudato si' dotyczy konsekwencji nowczesnego antropocentryzmu. Kryzys ekologiczny nie jest zjawiskiem odizolowanym – związany jest z kryzysami etycznym i społecznym.

Papież Franciszek w encyklice Laudato si' pisze o tym, że nie ma ekologii bez właściwej antropologii. Ojciec Święty podkreśla, że wszystko jest ze sobą połączone, a błędne postrzeganie człowieka i jego miejsca w świecie zaburzyło jego relacje z innymi ludźmi i z naturą. Jeśli nie uznaje się znaczenia człowieka ubogiego, ludzkiego embrionu, osoby niepełnosprawnej, trudno jest usłyszeć wołanie samej przyrody. 

Laudato si cytat 4

 

Papież Franciszek w encyklice niejednokrotnie podkreśla potrzebę zmiany stylu życia, nawrócenia ekologicznego. Wskazuje na zniewolenie obsesyjnym konsumpcjonizmem, któremu poddaje się dziś wielu ludzi. Tymczasem prawdziwie wolni są ci, którzy potrafią sobie postawić granice; dla których mniej znaczy więcej.

Laudato si cytat 5

Encyklika Laudato si' jest zachętą do nawrócenia ekologicznego. Papież proponuje chrześcijanom pewne wskazania duchowości ekologicznej wynikające z przekonań naszej wiary – to, czego uczy nas Ewangelia, ma wpływ na nasz sposób myślenia, odczuwania i życia. To nasze powołanie.

Laudato si cytat 6

Na zakończenie Tygodnia Laudato si' namawiamy do uważnego rachunku sumienia; do docenienia tego, co mamy; do radowania się prostym życiem, codziennymi drobiazgami. Papież Franciszek podkreśla aspekt radości we wstrzemięźliwości (temat ten poruszaliśmy już na naszym portalu) – nie chodzi przecież o odmawianie sobie wszystkiego, o trudy i cierpienia z tym związane, ale o dostrzeżenie tego, że tak naprawdę potrzebujemy niewiele.

Laudato si cytat 7

Hasło tegorocznego Tygodnia Laudato si' brzmiało: „Słuchając i idąc razem”. Na temat słuchania papież Franciszek wypowiedział się 29 maja 2022 r. po modlitwie Regina Coeli:

Umiejętność słuchania, oprócz tego, że jest pierwszym gestem miłosierdzia, jest także pierwszym niezbędnym elementem dialogu i dobrej komunikacji: umieć słuchać, pozwalać innym mówić wszystko, nie ucinać tego co mówią w połowie zdania, umieć słuchać uszami i sercem. Życzę wszystkim, aby wzrastali w tej umiejętności słuchania sercem.

Niech te słowa zostaną z nami i sprawią, że staniemy się wrażliwsi na potrzeby innych ludzi, na potrzeby całego stworzenia. 

red. REFA