Aniol Amazonii s. Dorothy StangW najnowszym kwartalniku „Kontakt” nr 24/2013 znajdziemy artykuł o. Stanisława Jaromiego pt. „Anioł Amazonii” o pełnym ekologicznego zaangażowania życiu katolickiej misjonarki s. Dorothy Stang zakończonym męczeńską śmiercią. Przy okazji możemy poznać sytuację w Amazonii, gdzie ciągle zabija się tych, którzy zbyt głośno upominają się o prawa ludzi i przyrody i zbyt jednoznacznie piętnują chciwość. Mamy nadzieję, że to początek naszej współpracy z warszawskim środowiskiem młodych chrześcijan opisujących siebie jako „katolewica społeczna”.

 

Wydawcą „Kontaktu” jest warszawski Klub Inteligencji Katolickiej a redaktorem naczelnym Misza Tomaszewski. W ofercie jest zarówno papierowy magazyn jak i internetowy tygodnik. Jak piszą: jego „katolewicowa” linia ideowa integruje wrażliwość na problemy wykluczenia społecznego – w skali zarówno lokalnej, jak i pozaeuropejskiej – z inspiracjami płynącymi z nauki społecznej Kościoła. Z tej również perspektywy spoglądamy na wąsko rozumianą kulturę, od której oczekujemy, by przekraczała progi galerii i stawała się kulturą społecznie zaangażowaną.

Prezentujemy fragmenty tekstu o. Stanisława.

Dorothy Stang należała do zgromadzenia sióstr od Najświętszej Panny z Namur. W sierpniu 1966 roku, mając 35 lat, przyjechała do Brazylii z rodzinnego Ohio. Zamieszkała w zachodniej, pokrytej lasami tropikalnymi części stanu Pará. Podejmowała liczne projekty socjalne, występowała w imieniu rolników, przypominała o konieczności przeprowadzenia reformy rolnej. Zasłynęła z obrony praw rdzennych mieszkańców Amazonii i walki o ocalenie dżungli przed rabunkowym wyrębem. Mimo powtarzających się gróźb, nie zdecydowała się na opuszczenie placówki. Została zamordowana 12 lutego 2005 roku w Anapu. Miała wtedy 74 lata. „Przeżyła swe życie zgodnie z Ewangelią, trwała w modlitwie i oddaniu wspólnocie. Głosiła Bożą dobroć i miłość biednym, wstawiała się za nimi, a szczególnie za kobietami i dziećmi w najbardziej opuszczonych miejscach” – czytamy w rezolucji ogłoszonej przez Izbę Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych po jej śmierci.

Podróżując po Amazonii w czerwcu i lipcu 2007 roku, w wielu miejscach widziałem plakaty z portretem siostry Stang. Zdobiły one zarówno biura katolickich klasztorów i parafii, jak i siedziby stowarzyszeń ekologiczno-obywatelskich. W Polsce ukazała jej biografia autorstwa Binki Le Breton, zatytułowana „W dżungli zabija się anioły”. Ona sama we wspomnieniach podkreślała znaczenie kilku ważnych momentów w swoim życiu.
Pierwszym takim momentem było zamieszkanie wśród ludzi skrajnie ubogich i upośledzonych społecznie. Starając się tworzyć „Kościół ubogich”, siostry nie tylko pracowały z ubogimi, ale też żyły ubogo. Wchodząc w podstawowych wspólnotach parafialnych w codzienność mieszkańców, zaczynały wiązać treści biblijne z praktycznymi interpretacjami zasady sprawiedliwości społecznej i uświadamiać sobie prawo każdego człowieka do czystej wody, opieki zdrowotnej, edukacji i ziemi.

Momentem drugim było spotkanie siostry Stang z przemocą uosabianą zarówno przez wielkich właścicieli ziemskich, zagraniczne korporacje, agencje rządowe czy wojsko, jak i przez biedaków przybywających za pracą i chlebem, którzy zaborczo karczowali dziewiczy amazoński las.

Trzeci moment to duchowa refleksja nad rzeczywistością. Dokonywała się ona stopniowo, w ramach spotkań grup i organizacji kościelnych pracujących na rzecz sprawiedliwości i pokoju oraz na zakonnych spotkaniach formacyjnych. Kluczowy był tu półroczny kurs duchowości na Uniwersytecie Najświętszego Imienia w Kalifornii, który siostra Dorothy odbyła na przełomie 1991 i 1992 roku. Głównym tematem kursu była refleksja nad Bożym stworzeniem w całej jego obfitości: ludźmi, roślinami, zwierzętami, wodą, powietrzem i ziemią. Wzmocniło to przekonanie Stang, że jedynie głęboka przemiana naszego sposobu życia, naszych wartości i postaw może przynieść światu nowe życie, a naszej planecie – ocalenie.

„Anioł Amazonii” to artykuł o. Stanisława Jaromi o pełnym ekologicznego zaangażowania życiu katolickiej misjonarki s. Dorothy Stang
D. StangFlickr.com/CC/brasildefato1