Wycinek z okładki Nowego Życia 2020„Kościół Franciszka” to temat wydawanego we Wrocławiu magazynu „Nowe Życie” z grudnia 2020. Zawiera sześć tekstów podejmujących różne aspekty przesłania Papieża dla ludzi Kościoła. Wśród nich jest artykuł o. Stanisława Jaromiego pt. Franciszkański świat Papieża Franciszka. Publikujemy skrót tego tekstu, który omawia jak rozwija się papieski projekt ekologii integralnej oraz w jaki sposób dostarcza on narzędzi ideowych do dialogu i globalnego porozumienia. Zawiera też propozycje, jak samemu realizować zadanie odnowienia harmonii w relacjach z Bogiem, stworzeniem, innymi ludźmi i sobą samym w 2021 roku.

 

Od 13 marca 2013 zastanawiam się na nad źródłami i inspiracjami franciszkańskiej katechezy obecnego Papieża. Wtedy ogłoszono, że wybrany papieżem kard. Jorge Mario Bergoglio SJ, arcybiskup Buenos Aires i prymas Argentyny, obrał imię Franciszek, pragnąc naśladować w swej posłudze dzieło św. Franciszka z Asyżu. Czytałem jego teksty, wsłuchiwałem się w kazania i katechezy, ale czekałem na bezpośrednie spotkanie.

Miało ono miejsce w czasie Światowych Dni Młodzieży, gdy Papież zamieszkał w Krakowie na Franciszkańskiej i przez cztery dni byliśmy sąsiadami. Śledziłem jego liczne spotkania, ale najbardziej utkwiły w pamięci te na skwerku franciszkańskim. Pierwsze z nich, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem, było w środę 27 lipca 2016. Wtedy na licznych scenach Festiwalu Młodych odbywały się koncerty, a Papież ok. 21.00 otworzył po raz pierwszy „papieskie okno”, by powiedzieć zgromadzonym „Bądźcie radośni – to obowiązek tych, którzy idą za Jezusem!”. Prosił o modlitwę w intencji Macieja Szymona Cieślaka, 22-letniego plastyka i wolontariusza, który nie dożył ŚDM, bowiem zmarł na raka. A przed udzieleniem błogosławieństwa dał słynną zachętę do hałasowania przy głoszeniu Bożej miłości.

Potem były kolejne, ale najbardziej niezwykła była papieska wizyta w bazylice franciszkanów. To było chyba najbardziej nieplanowane wydarzenie ze wszystkich nieplanowanych wydarzeń w trakcie wizyty Papieża Franciszka w Polsce. Ojciec Święty przyszedł do nas pieszo w sobotę ok 18.00. Przyjęliśmy go w kaplicy Męki Pańskiej, gdzie umieszczone są relikwie naszych braci misjonarzy-męczenników Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zamordowanych w 1991 w Peru przez lewackich partyzantów. Wraz z członkami rodzin obydwu franciszkanów i naszą międzynarodową wspólnotą zakonną Papież modlił się o pokój na świecie i w intencji ofiar terroryzmu.

Warto podkreślić, że Franciszek w trakcie tych wszystkich spotkań nie próbował naśladować Jana Pawła II; pokazał własny styl i wykorzystał to niezwykłe miejsce, by dzielić się swoją troską pasterską oraz pokornie prosić o modlitwę za siebie, o pokój w świecie czy za małżonków… A ul. Franciszkańska przy bazylice św. Franciszka w Krakowie zyskała nowe przesłanie od Papieża, którego patronem pontyfikatu jest Święty Brat z Asyżu.

Podkreślam to, gdyż to św. Jan Paweł II ogłosił Świętego z Asyżu patronem ekologów, nadając franciszkański rys katolickiemu zaangażowaniu w ekologię. On też rozpoczął międzyreligijne spotkania w „Duchu Asyżu”. Dziś jednak żyjemy w epoce Papieża Franciszka, który wielokrotnie mówił o „powołaniu do strzeżenia stworzenia”, mającym wymiar ogólnoludzki, oraz o chrześcijańskim „powołaniu do strzeżenia z miłością tego, czym Bóg nas obdarzył”. Obejmuje ono również ekologię człowieka, której bazą jest ekologia duchowa. Całość, nazwana ekologią integralną, jest głównym przesłaniem społecznej, ekologicznej i franciszkańskiej encykliki Laudato si’. (…)

 

Zdjęcie artykułu Franciszkański świat papieża Franciszka zamieszczonego w Nowym Życiu 2020

 

Św. Franciszek chciał, abyśmy w Bogu widzieli przede wszystkim Ojca każdego z nas i całego stworzenia. Zapraszał nas też do odnowienia relacji z bliźnimi oraz z całą przyrodą. Papież zachęca nas do kontemplacji stworzenia, wsłuchiwania się w jego głosy oraz rozpoznawania samego siebie w relacji z nim. Przypomina tradycyjną naukę katolicką o możliwości poznania Boga poprzez jego stworzenie, będące „wspaniałą księgą, której literami są liczne stworzenia obecne we wszechświecie” (LS85), i cytuje Hymn stworzenia Brata Franciszka (por. LS 87). Wreszcie na zakończenie pisze swoją, współczesną wersję Hymnu stworzenia, i to w podwójnej wersji, jako: Modlitwę za naszą ziemię oraz Chrześcijańską modlitwę wraz ze stworzeniem. Obie proponują nam uwzględnienie działania zarówno na planie wertykalnym, obejmującym wymiar społeczny i przyrodniczy, jak i horyzontalnym, restytuującym wartości i odniesienie do Boga, Pana Stworzenia. Wszystko przy tym powinno mieć wymiar wspólnotowy, realizujący tematy encykliki jako powołanie na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Gdy świętowano trzecią rocznicę publikacji encykliki Laudato si’, kard. Peter K. A. Turkson, prefekt Dykasterii Integralnego Rozwoju Człowieka, postanowił zaprosić do Watykanu katolickich aktywistów ekologicznych z całego świata. Zaproszenie przyjął również Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu i w dniach 5–6 lipca 2018 uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji Saving Our Common Home and the Future of Life on Earth. Najważniejsza była specjalna audiencja papieska dla jej uczestników. Franciszek był z nami przez godzinę w auli klementyńskiej. Po powitaniu wygłosił specjalne przemówienie, a następnie na stojąco przywitał każdego z obecnych. To było zatem moje najbliższe spotkanie z Ojcem Świętym. W swej katechezie zaprosił nas do wsłuchiwania się we „wzrastający rozpaczliwy płacz ziemi i jej ubogich, którzy oczekują naszej pomocy i odpowiedzialności”, a następnie zaproponował niezwykle trudną misję. Przypominając wezwanie, które otrzymał św. Franciszek z Asyżu w kościółku San Damiano: „Idź i napraw mój dom, który, jak widzisz, jest w ruinie”, Papież szukał współczesnych kandydatów, którzy zobaczą, że i dzisiaj dom jest w ruinie – nasza planeta jako nasz wspólny dom.

Ułatwił nam podjęcie decyzji, mówiąc o danych nauki nt. kondycji świata, i mobilizował, wskazując na zagrożenie, że pozostawiamy po sobie jedynie „zgliszcza, pustynie i odpady”. Wiemy bowiem, że jako ludzkość posiadamy wiedzę i środki, aby było inaczej. Brak jednak woli wielkich tego świata. Franciszek prosił więc, aby rozwijać projekt ekologii integralnej dostarczający narzędzi ideowych do dialogu i globalnego porozumienia.


Zatem zadanie odnowienia harmonii w relacjach z Bogiem, stworzeniem, innymi ludźmi i sobą samym jest stale aktualne…

 

o. Stanisław Jaromi

 

Nowe Życie okładka z grudnia 2020

całość zob. Franciszkański świat Papieża Franciszka | Nowe Życie (archidiecezja.wroc.pl)