• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Nie ma wiary bez doświadczenia duchowego; religijność jest jak potrzeba tlenu a modlitwa potrzebna jak oddychanie; oddychanie pełne i zaangażowane to kontemplacja – uczył przed laty prof. Mieczysław Cena (1908-90), wybitny naukowiec, twórca naukowej zoohigieny, ale dla wielu przede wszystkim mistrz i przewodnik w życiu duchowym. Dzięki wysiłkowi jego słuchaczy i zaangażowaniu dzieci Krzysztofa i Agnieszki otrzymaliśmy właśnie książkowy zapis jego konferencji głoszonych we Wrocławiu w latach 1987/88. Ale to więcej niż zapis, to autentyczne świadectwo człowieka modlitwy i kontemplacji oraz nauczyciela duchowego.  

Kurczaki w hodowli przemysłowejIm większe zapotrzebowanie na mięso, tym więcej hodowli przemysłowych. Im więcej hodowli, tym większe prawdopodobieństwo brutalnego traktowania zwierząt. Jak to pogodzić z naszą moralnością? - pyta "Tygodnik Powszechny" i przedstawia problematykę głosem ks. Adama Bonieckiego, Michała Olszewskiego, Michała Kuźmińskiego i o. Stanisława Jaromi. Prezentujemy wywiad z szefem naszego portalu.

 

Raport szwedzkich naukowców: miasta i bioróżnorodnośćWarto spojrzeć na środowisko przyrodnicze miasta w szerszym, globalnym kontekście. W miastach żyje obecnie ponad połowa ludzkości, a w następnych dziesięcioleciach liczba ich mieszkańców wzrośnie dwukrotnie. Wraz z procesem urbanizacji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze i zanika różnorodność biologiczna. Badania szwedzkich naukowców pokazują, że istnieje szansa na odwrócenie tego trendu...

Nawiązując do Apelu o Ochronę Stworzenia, jako „wydarzenia bez precedensu w polskim Kościele” o ekozadaniach dla Kościoła pisze Justyna Barańska na łamach Magazynu Kontakt - wydawanego przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej czasopisma społeczno-kulturalnego. Autorka to historyczka, działaczka społeczna, publikuje czasem tu i ówdzie, mieszka we Wrocławiu. Pyta odważnie czy „kościelna ekologia” to domena lewicy, czy prawicy? 

 

ZNAK o micie przeludnienia „Miesięcznik ZNAK” (1/2013) wziął pod lupę problem przyrostu naturalnego i... mitu przeludnienia. Autorzy zastanawiają się czy jest nas za dużo. Ile nas być powinno? Czy liczba ludności rzeczywiście stanowi problem? A może paradoksalnie pomóc może… wzrost demograficzny. Warto sięgnąć do tematu miesiąca styczniowego numeru MZ oraz artykułów Sz. Szczęcha i M. Zdanowskiej.