• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Nasz świat jest Bożym stworzeniem. Propozycja tekstów do wykorzystania w Mszy Świętej.

Sakrament Eucharystii, Msza Święta, znajduje się w samym centrum naszego chrześcijańskiego życia. Daje nam jedyną w swoim rodzaju możliwość nawiązania głębokiej łączności z Bogiem i z całą materialną rzeczywistością. Jest wyjątkowym miejscem spotkania tego, co Boskie i tego, co ziemskie. Tu składamy dziękczynienie za wszelkie dobro w nas i wokół nas. Tu uwielbiamy Stwórcę i Pana Wszechświata za wielkie dzieła, które stale czyni. Tu prosimy o odnowienie naszych myśli, serc i zmysłów, abyśmy w przemieniony, Boży sposób, postrzegali naszych bliźnich i całą przyrodę. Tu wreszcie przepraszamy za zło i grzech, które niszczą Bożą harmonię w świecie.

Proponujemy takie przygotowanie liturgii mszalnej, aby pomogła jak najpełniej wyrazić w modlitwie nasze doświadczenie świata jako Bożego Stworzenia. Jest to propozycja przede wszystkim dla duszpasterzy, ale wymaga ona zaangażowania kilkuosobowej grupy. Najbardziej rozbudowana jest procesja z darami i na jej przygotowanie należy zwrócić szczególną uwagę. Należy też dobrać odpowiednie śpiewy.

Modlitwa różańcowa z Królową Nieba i Ziemi

OBRZĘDY WSTĘPNE

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Uwielbiajmy Pana, Boga naszego, który wszystko mądrze uczynił. Amen.

Stworzone przez Boga zwierzęta żyją w powietrzu, na ziemi i w morzu i w sobie właściwy sposób uwielbiają Stwórcę. Uczestniczą też w losach człowieka i towarzyszą mu w życiu. Sam Bóg, który swoimi dobrodziejstwami obdarza wszystkie żyjące istoty, nierzadko przyjmuje ich pomoc albo posługuje się porównaniami z ich życia, aby nam przybliżyć zrozumienie dziejów zbawienia. Zwierzęta zostały zachowane w arce przed wodami potopu, a po potopie uczestniczyły w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem (por. Rdz 9,9-10). Paschalny baranek przypominał ofiarę składaną na pamiątkę wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej (por. Wj 12,3-14). We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz (por. Jon 2,1-11). Kruki żywiły Eliasza na pustyni (por. 1 Krl 17,6). Zwierzęta uczestniczyły w pokucie ludzi (por. Jon 3,7) i razem z całym stworzeniem uczestniczą w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa.
Za wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu prośmy więc Boga o błogosławieństwo dla tych zwierząt, a zarazem wysławiajmy Stwórcę i składajmy Mu dzięki za wszelkie dobro jakim nas obdarza. Prośmy także, abyśmy uznając naszą godność, żyli według Bożego Prawa.

Jest to propozycja nabożeństwa Słowa Bożego z wykorzystaniem tekstów Pisma św. o wodzie. Wyraża biblijną historię wody oraz naszą wdzięczność za ten dar. Była zrealizowana w terenie, gdzie w charakterystycznych miejscach zatrzymywaliśmy się na odprawienie kolejnych czterech części. Od piątej części byliśmy nad jeziorem i z niego każdy zaczerpnął wody i wlał do dużego naczynia. Ale wszystko może też być zorganizowane w kościele lub odpowiednim pomieszczeniu. Oprócz prowadzącego zaangażowani byli trzej lektorzy oraz grupa muzyczna.

Ekologia zaczyna się od nawróconego, zakochanego w Bogu i Jego stworzeniach serca.

Rachunek sumienia nie tylko dla ekologów

Do spowiedzi przygotowujemy się przeprowadzając rachunek sumienia. Często jednak zdarza się nam pomijać pewną sferę, która w rzeczywistości jest nam bardzo bliska.. pomijamy relacje przyrodą. Tymczasem nasze pojmowanie matki ziemi, stosunek do wszelkiego istnienia dużo mówi o naszym nawróceniu. Ekologia zaczyna się od serca. Bez przemiany serca, nawrócenia swego myślenia i działania w stosunku do Boga, siebie, bliźniego i całego świata, nie ma mowy o autentycznych i trwałych owocach rachunku sumienia.