• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Módlmy się, aby ludzkość przeszła od wizji egzystencji całkowicie skoncentrowanej na człowieku do przekonania, że ziemia jest wspólnotą bytów, jednością której jesteśmy częścią - Dodaj nam siły Panie! W tegorocznym Światowym Dniu Ochrony Środowiska obchodzonym 5 czerwca każdy może się włączyć się w globalną modlitwę o odpowiedzialne traktowanie stworzenia i odnowę oblicza Ziemi. Przyłączysz się?

 

Międzynarodowa, zakonna Komisja ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia (Commission for Justice, Peace and Integrity for Creation) przygotowała na ten dzień specjalną modlitwę. Składa się ono ze wstępu, 11 odczytywanych komentarzy odnoszącymi się do palących problemów na świecie i końcowych wezwań modlitewnych. Nie brakuje duchowej zachęty do konkretnego działania i ochrony środowiska w codziennym życiu.

Oto polska wersja wezwań modlitewnych do Pana i Stworzyciela Nieba i Ziemi na 5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Módlmy się, aby ludzkość przeszła od wizji egzystencji całkowicie skoncentrowanej na człowieku do przekonania, że ziemia jest wspólnotą bytów, jednością której jesteśmy częścią - Dodaj nam siły Panie!

Aby wysiłek nasz i wszystkich zaangażowanych doprowadził do eliminacji lub przynajmniej redukcji najgorszych śladów eksploatacji świata - Dodaj nam siły Panie!

Aby wysiłki nasze i innych przyniosły bardziej zrównoważoną dystrybucję naturalnych dóbr świata i owoców Ziemi - Dodaj nam siły Panie!

Aby wysiłek nasz i wszystkich zaangażowanych przyczynił się do rozwoju ludów posiadających zasoby naturalne i do wzrostu uczestnictwa w decyzjach dotyczących skarbów ich ziemi - Dodaj nam siły Panie!

Aby wysiłki nasze i innych znajdowały sposoby, aby korporacje, firmy kopalniane i ich akcjonariusze dbali o zrównoważony rozwój świata - Dodaj nam siły Panie!

Aby wysiłek nasz i wszystkich zaangażowanych sprawił wzrost szacunku dla dzikiej przyrody oraz uznania ograniczeń związanych z ochroną przyrody i środowiska - Dodaj nam siły Panie!

Aby wysiłki nasze i innych zabezpieczyły również potrzeby przyszłych pokoleń - Dodaj nam siły Panie!

Aby serca osób porażonych chciwością i brakiem troski o słabszych zostały wewnętrznie przemienione  - Dodaj nam siły Panie!

Prosimy, przez Chrystusa naszego Pana i Nauczyciela. Amen

Przetłumaczył i opracował sj

1000 Characters left