• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Różaniec to jedna z najbardziej popularnych modlitw na świecie, znana w różnych formach w wielu religiach świata, w Kościele katolickim szczególnie często celebrowana w październiku. Warto zatem przypomnieć opracowanie kilka lat temu w gronie REFA teksty różańcowe. Rozważając tajemnice zbawcze razem z Maryją, naszą przewodniczką w duchowej pielgrzymce wiary, możemy w swoje intencje modlitewne włączać potrzeby nasze i naszych bliźnich. Oto część radosna i świetlista oraz prośby licznych ekologów i przyrodników. Módlmy się zatem, abyśmy umieli przez świat przyrody dostrzegać Jego Stwórcę, dbać o niego i wybierać nieagresywny styl życia.


Część Radosna

1. Zwiastowanie Maryi, iż będzie matką Syna Bożego. Maryja uczy nas pokory wobec zrządzeń Bożych. Dla św. Franciszka, pokora to sposób przeżycia swojego czasu w zgodzie z naturą, z innymi ludźmi i z Bogiem. Módlmy się o pokorne serce dla nas, abyśmy umieli dostrzegać zło wyrządzone innym.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja podejmuje trud wyruszenia w drogę, by spotkać się z drugim, potrzebującym jej pomocy człowiekiem. Nie żyjemy sami na świecie, obok nas są inni ludzie i inne formy życia. Módlmy się o takie oczy, które pozwolą nam dostrzegać tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

3. Narodzenie Pana Jezusa. Przyjście na świat Jezusa uznajemy za najważniejsze wydarzenie w historii. Przyjście na świat każdego dziecka to kolejna szansa ofiarowana nam przez Boga. Módlmy się o postawę szacunku i czci dla każdego życia.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Maryja i Józef ofiarowują Bogu to, co mają najcenniejszego: swego syna Jezusa. Co my możemy ofiarować Bogu? Oto propozycja św. Franciszka: patrz na przyrodę; poznaj ją; zrozum prawa, jakie nią rządzą; odkryj swoje z nią związki; naucz się ją kochać i szanować. Módlmy się o taką postawę dla nas i wszystkich ludzi.

5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni. Maryja i Józef szukali Jezusa i znaleźli Go. Jak dziś odnaleźć Jezusa, gdzie dzisiaj spotkać się z Bogiem? Może w Jego największym i najwspanialszym sanktuarium, jakim jest przyroda. Módlmy się, abyśmy umieli przez świat przyrody dostrzegać Jego Stwórcę.


Część Światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Chrzest wodą jest symbolem nowego życia z Chrystusem. Krzepiąca, świeża woda orzeźwia nas, dodaje nam sił. Woda w biosferze jest warunkiem życia prawie wszystkich istot, ale tylko wtedy, gdy nie jest zatruta i skażona. W przeciwnym razie życie ginie. Módlmy się, aby na ziemi nie zabrakło czystej, nieskażonej wody

2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie. Chrystus obdarowuje ucztujących winem najlepszej jakości. Od tego, jaki pokarm spożywamy na co dzień zależy nasze zdrowie i samopoczucie. W trosce o zdrowie naszego ciała kryje się troska o możliwość najlepszego służenia innym. Módlmy się o rozsądek w dbaniu o nasze zdrowie.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Chrystus nauczał rzesze słuchających. Naszym zadaniem dzisiaj jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na świat wokół nich; zaszczepione w dzieciach postawy szacunku wobec drugiego człowieka i troski o przyrodę będą miały odzwierciedlenie w decyzjach przyszłych dorosłych. Módlmy się o większe zaangażowanie w edukację ekologiczną.

4. Przemienienie na górze Tabor. Przemienienie Jezusa na górze Tabor jest objawieniem Bożej chwały. Nasze wewnętrzne przemiany mogą zmieniać nas; my możemy zmieniać innych ludzi; razem z innymi ludźmi możemy zmieniać oblicze ziemi. Módlmy się, abyśmy dążenie do przemiany świata rozpoczynali od przemiany własnych serc.

5. Ustanowienie Eucharystii. Chrystus zaprasza nas do stołu eucharystycznego, podnosząc wartość posiłku do misterium. Czy umiemy dziękować za chleb, cieszyć się nim, dzielić się z potrzebującymi? Módlmy się o szacunek dla chleba i umiejętność celebrowania posiłków.

opr. Agnieszka Jalowska, Stanisław Jaromi ofmconv © REFA
 

Gravatar
Marek
Ekologiczne rozważania różańcowe - do pobrania
To Ci się przyda do modlitwy prywatnej, w rodzinie, wspólnocie albo w parafii! Pobierz za darmo ! E-book na czytniki, albo PDF do wydrukowania. http://rozaniec.info/pobierz-tekst-rozanca-na-swiatowy-dzien-modlitw-o-ochrone-stworzenia-1-09-2015/

1000 Characters left