• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Módlmy się o wrażliwość naszych zmysłów, abyśmy umieli zwracać się do Stwórcy poprzez kontemplację Jego świata; o entuzjazm i pasję do poznawania i rozumienia zależności rządzących światem stworzonym; o odwagę do występowania w obronie stworzeń poniżanych i brutalnie zabijanych; o sumienie ekologiczne, wrażliwe na grzechy wobec stworzenia Bożego; o nadzieję dla chorych i cierpiących, szczególnie na skutek katastrof ekologicznych i degradacji naszej ziemi. W październiku miesiącu różańcowym publikujemy rozważania różańcowe REFA.
Oto część druga: tajemnice bolesne i chwalebne.


Część Bolesna

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Chrystus modli się w skupieniu, ciszy i samotności. Jak my możemy się modlić? Piękna modlitwa to zatrzymanie się w ciszy, podziwianie Bożego stworzenia, wrażliwe słuchanie kojących odgłosów natury. Módlmy się o wrażliwość naszych zmysłów, abyśmy umieli zwracać się do Stwórcy poprzez kontemplację Jego świata.

2. Biczowanie Pana Jezusa. Człowiek w brutalny sposób zadaje cierpienie drugiemu człowiekowi; potrafi także zadawać ból innemu stworzeniu, często tylko dlatego, że czuje się od niego silniejszy. Człowiek potrafi być nieludzki. Módlmy się o pokój w miejscach, gdzie relacje między ludźmi są przepełnione nienawiścią.

3. Ukoronowanie koroną z cierni. Chrystus ukoronowany cierniem jest wyśmiewany i upokarzany. Człowiek potrafi również poniżać i szydzić z drugiego człowieka; potrafi się znęcać, szczególnie nad tymi, którzy są bezbronni. Módlmy się o odwagę do występowania w obronie stworzeń poniżanych i brutalnie zabijanych.

4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Chrystus, dźwigający krzyż, ukazuje nam sens podjęcia trudu. Wybierając drogę za Jezusem, mamy pewność, że żaden trud, żadne cierpienie i żaden ból nie są pozbawione sensu. Módlmy się o nadzieję dla chorych i cierpiących, szczególnie na skutek katastrof ekologicznych i degradacji naszej ziemi.

5. Śmierć na krzyżu. Jezus, umierając za grzechy ludzkości bierze na siebie odpowiedzialność za każdego człowieka. Za kogo my mamy być odpowiedzialni? Za siebie, za bliźnich, za każde stworzenie, które Bóg powierzył nam pod opiekę. Módlmy się o odwagę do podjęcia odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.


Część Chwalebna

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Zmartwychwstanie to zwycięstwo życia nad śmiercią, radości nad rozpaczą, dobroci nad okrucieństwem, miłości nad nienawiścią. Zmartwychwstanie to dzieło odkupienia każdej formy życia. Módlmy się, aby każdego dnia zwyciężało w nas życie.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Wniebowstąpienie przypomina nam o naszym odwiecznym dążeniu do domu Ojca. Sposób na zbliżenie się do Boga wskazuje nam Jan Paweł II, mówiąc, iż świat widzialny jest jakby mapą, która wskazuje nam drogę do nieba. Módlmy się, abyśmy umieli dążyć do nieba poprzez zbliżanie się do natury.

3. Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty obdarza nas zdolnością twórczego myślenia i działania. Natchnieni Duchem Świętym jesteśmy w stanie z entuzjazmem poznawać bogactwo otaczającego nas świata oraz mamy zdolność rozumienia praw, rządzących przyrodą. Musimy tylko chcieć. Módlmy się o entuzjazm i pasję do poznawania i rozumienia zależności rządzących światem stworzonym.

4. Wniebowzięcie Maryi. Wniebowzięcie Maryi jest konsekwencją Jej życia w czystości, bez żadnego grzechu. Pamiętajmy, że grzech jest również niszczenie naturalnego środowiska, które jest dziełem Boga. Módlmy się o sumienie ekologiczne, wrażliwe na grzechy wobec stworzenia Bożego.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Matka, której serce zawsze wypełniała pokora i posłuszeństwo, staje się królową wszystkiego. Maryja nie zabiegała o ten tytuł, po prostu zawsze była gotowa służyć Bogu i wypełniać to, co dla Niej zaplanował. Módlmy się za rządzących, aby w swoich decyzjach kierowali się dobrem ludzkości i środowiska, w którym żyje.

opr. o. Stanisław Jaromi, © REFA

Gravatar
Marek
Ekologiczne rozważania różańcowe - do pobrania
To Ci się przyda do modlitwy prywatnej, w rodzinie, wspólnocie albo w parafii! Pobierz za darmo ! E-book na czytniki, albo PDF do wydrukowania. http://rozaniec.info/pobierz-tekst-rozanca-na-swiatowy-dzien-modlitw-o-ochrone-stworzenia-1-09-2015/
Gravatar
Marek
Ekologiczne rozważania różańcowe
To Ci się przyda do modlitwy prywatnej, w rodzinie, wspólnocie albo w parafii! Pobierz za darmo ! E-book na czytniki, albo PDF do wydrukowania. http://rozaniec.info/pobierz-tekst-rozanca-na-swiatowy-dzien-modlitw-o-ochrone-stworzenia-1-09-2015/ <

1000 Characters left