Bogactwo świata przyrodyONZ proponuje obchodzić 21 marca jako Dzień Lasów a 22 marca jako Dzień Wody. Chcemy tę okazję wykorzystać do refleksji nad tymi Bożymi darami, tak ważnymi dla życia. W postawie modlitewnej, skoncentrujmy się na naturalnej zależności pomiędzy lasami i wodą modląc się za cały świat, za każdą osobę i za całe stworzenie. Zatem razem z nami rzeki niech klaszczą w dłonie… niech się radują wszystkie drzewa leśne (Ps 98 i 96).

 

Nasza propozycja nabożeństwa jest oparta na tekstach przygotowanych na Międzynarodowy Rok Lasów 2011 przez siostry klaryski z Kortony we Włoszech dla Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia. Najlepiej przeprowadzić je w lesie czy nad wodą, ale zależnie od okoliczności może być prowadzone w dowolnym miejscu i wtedy warto je udekorować zdjęciami lasów, wodospadów, morza…

Na początek można zaśpiewać hymn do Ducha Świętego – Stworzyciela, czyli uwielbienie i dziękczynienie Bogu, dawcy życia.

W imię Stwórcy,  Źródła życia,
W imię Chrystusa, pulsu życia,
W imię Ducha Świętego, oddechu życia.
Amen.

Pan Życia niech będzie z Wami
I z Tobą.

Boże, gromadzimy się w Twoje imię na modlitwie w tym sanktuarium zwanym ZIEMIĄ,
na planecie pełnej Twojej obecności szeleszczącej w lesie, drgającej w polu, pulsującej na dzikim pustkowiu, szemrzącej w rzekach.
Boże objaw się nam w tych miejscach, ukaż nam swoje oblicze w całym stworzeniu.

Święty, Święty, Święty! Ziemia jest pełna Twej obecności.

Podbój i wykorzystywanie zasobów świata stają sie coraz większe i bardziej inwazyjne, w konsekwencji są zagrożeniem dla możliwości ochrony środowiska, bowiem środowisko jako ‘zasoby/produkty naturalne’ zagraża środowisku jako „domowi”.

Niszczenie lasów, również jako wynik zamierzonych pożarów lasów, jest coraz szybszym pustoszeniem Ziemi. Ma to szereg niebezpiecznych konsekwencji, również dla zapasów wody, dla dobrego środowiska i dobrobytu ludów tubylczych oraz dla przyszłych pokoleń. Wspomnijmy kilka znanych przykładów…

20 kwietnia 2010 r. wskutek eksplozji platformy wiertniczej Deepwater Horizon zginęło 11 pracowników i zanieczyszczono ropą naftową Zatokę Meksykańską niszcząc morze i wybrzeże pełne życia: zabijając ptaki, ryby, krewetki, ostrygi, kraby i inne stworzenia; niszcząc źródło utrzymania wielu wspólnot w całym regionie i zagrażając delikatnemu ekosystemowi oceanu.

Refren: Panie Boże życia zmiłuj się nad nami! Kyrie eleison!

Region Amazoński jest jednym z najcenniejszych w świecie dzięki swej różnorodności biologicznej i niezwykle ważny dla równowagi środowiska całej planety. Świat potrzebuje Amazonki, aby oddychać. Niestety trwa masowe wycinanie jej lasów i grabieżcza eksploatacja zasobów.

Refren: Panie Boże życia zmiłuj się nad nami! Kyrie eleison!

Kongo jest drugą co do wielkości rzeką w Afryce ze wspaniałym lasem tropikalnym o niezwykłej różnorodności biologicznej. Kongo jest też jednym z najbardziej zagrożonych w świecie ekosystemów o ogromnej dewastacji lasów i naturlanego środowiska wielu plemion.

Refren: Panie Boże życia zmiłuj się nad nami! Kyrie eleison!

Indonezja posiada około 10%  pozostałych w świecie lasów tropikalnych - nieoceniony skarb naturalny z ogromem gatunków roślin i zwierząt. Słynie też z płonących lasów i torfowisk dla uzyskania nowych terenów dla produkcji oleju palmowego. Niszczy tak środowisko i zdrowie milionów ludzi wydzielając ogromne ilości dwutlenku węgla powodując ocieplenie klimatyczne.

Refren: Panie Boże życia zmiłuj się nad nami! Kyrie eleison!

Wiara w Boga Stworzyciela całego Uniwersum, dobrego Boga każdego stworzenia zaprasza nas, aby przyjąć odpowiedzialność za rany zadane światu, za niewłaściwe używanie wody, za konsekwencje płynące z działań wobec bezbronnych lasów i ich mieszkańców.

Z Księgi Rodzaju (1,6-12).

A potem Bóg rzekł, niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj oddzieli ono jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem; a gdy tak się stało Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek – dzień drugi. A potem Bóg rzekł: „Niechaj zbiorą się wody spod  nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha!” A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę sucha powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: „Niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona.” I tak się stało. Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie, według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre.

Cisza - czas na refleksję

Postawa, która powinna charakteryzować sposób działania człowieka w relacji do stworzenia jest  w istocie postawą wdzięczności i uznania, że świat objawia tajemnicę Boga, który stworzył świat i stale troszczy się o niego. Wyraźmy to w modlitwie odwołującej się do Pieśni stworzeń św. Franciszka z Asyżu

Za siostrę wodę, która jest bardzo pokorna, użyteczna, szlachetna i czysta:
Bądź błogosławiony Panie!

Za siostrę matkę ziemię, która rodzi różne owoce z kolorowymi kwiatami i ziołami
Bądź błogosławiony Panie!

Za lasy, które oczyszczają wodę i powietrze chroniąc glebę przed erozją i silnymi wiatrami i zachowując biologiczna różnorodność.
Bądź błogosławiony Panie!

Za strumienie i rzeki, za źródła i deszcz, za morza i oceany
Bądź błogosławiony Panie!

Bóg sam ofiarował rodzajowi ludzkiemu zaszczyt współpracy ze stworzeniem mocą jego inteligencji. Indywidualnie i instytucjonalnie możemy dbać o dobro lasów, o zagrożone życie wody, o potrzeby ludzi, szczególnie ubogich. Wspomnijmy kilka dobrych inicjatyw…

Korea Południowa jest dla świata pod wieloma względami dobrym przykładem. Gdy zakończyła się wojna koreańska, kraj był w znacznej części pozbawiony lasów. Wysiłkiem całego narodu rozpoczęto zalesienie kraju. Skutkiem jest wspaniałe odrodzenie się lasów w tym kraju.

W Bangladeszu dzięki kampanii Dziecięcej Kampanii Lasu zasadzono milion drzew i wychowano nowe pokolenie zdolne do lepszego zarządzania środowiskiem i ocalenia chorej planety.

We Włoszech w prowincji Aquila, podczas dorocznego Festiwalu Żonkili jedną z ekspozycji poświęcono wodzie i nazwano „Czysta? Najczystsza? Najdroższa!” Podkreślono problemy związane z użytkowaniem wody i dostępem do niej, protestując przeciw prywatyzacji dostaw wody.

Tu uczestnicy mogą podzielić się swym pozytywnym doświadczeniem lub własną inicjatywą  

Zakończmy słowami psalmu (Ps 96,1-2.10-13):

Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
Mówcie wśród narodów: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył: ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia;
niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne
przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody.
Chwała Ojcu…

Módlmy się:

Boże, Stworzycielu i Ogrodniku świata
Troszczący się z czułością o drzewa, pola i trawę,
Dozorco lasów, leśnych terenów i otwartych przestrzeni, Obfitości wód,
Boże, który przyodziewasz naszą ziemię w niebieski welon oddechu,
Prosimy Cię o błogosławieństwo dla każdego z nas i dla wszystkich, którzy mają moc
by zmienić nasz destruktywny sposób bycia;
Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na nasze działania dla życia i dla całej Wspólnoty na Ziemi.
Błogosław Ziemię i błogosław nas, Twoje stworzenie – świątynię Twojego Ducha Świętego.
Przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna, a naszego Pana.
Amen.

Hymn końcowy o błogosławieństwie, dziękczynieniu, uwielbieniu…

opr. o. Stanisław Jaromi