Zapraszamy do modlitwy we wspólnych sprawach. W tym artykule proponujemy różne intencje zgłoszone przez członków REFA. Opisujemy także sposoby, w jakie można podjąć rozważania modlitewne. Niech modlitwa będzie wyrazem naszej troski o sprawy ważne dla współczesnego świata. Niech będzie siłą i źródłem przemiany nas samych i świata.

 

Nasz Pan uczy nas, że "gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18, 20). 
Dlatego zapraszamy do modlitwy we wspólnych sprawach.

Niech będzie ona wyrazem naszej troski o sprawy ważne dla współczesnego świata. Modlitwą można prosić, można za jej pomocą dziękować za otrzymane łaski, można wyrażać w niej swoją miłość do Stwórcy. Modlitwa jest siłą - daje możliwość przemiany wewnętrznej, ale i zmienia świat. 

Dla Ruchu Ekologicznego, którego patronem jest św. Franciszek z Asyżu szczególnie ważna jest modlitwa o przemianę serc ludzkich, by coraz więcej osób troszczyło się o dobro środowiska przyrodniczego.

Proponujemy intencję wspólnej modlitwy, która jest wybierana spośród zaproponowanych przez członków REFA.
Również każdy może zgłaszać własne intencje pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W jakiej intencji się modlić?

Intencje bieżące:

modlitwa ekologa

W jaki sposób możesz się modlić?

Modlić się można w różny sposób - czytając i rozważając Pismo Święte, odmawiając różaniec, koronki, litanie. Można zaopatrzyć się w sznur modlitewny (tzw. czotki) do Modlitwy Jezusowej, czy słynną jużMiserikordynę.

Modlitwa Jezusowa (...) Pomaga człowiekowi dostrzegać Bożą obecność we wszystkim, co go otacza, i czuć się kochanym przez Boga mimo własnych słabości" - Jan Paweł II, na audiencji generalnej 3-11-1996.

Usłyszenie słowa miłosierdzie zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy usłyszeć: że zmienia światOdrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej sprawiedliwym. Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca, który ma tak wiele cierpliwości - Franciszek, rozważania przed modlitwą Anioł Pański, 17-03-2013.

Chciałbym także doradzić wam wszystkim pewne lekarstwo. (...) Weźcie je! Jest to Koronka Różańcowa, na której można odmawiać także "Koronkę Miłosierdzia" - pomoc duchową dla naszej duszy iaby szerzyć wszędzie miłość, przebaczenie i braterstwo - Franciszek zachęcając do korzystania zMiserikordyny, 17-11-2013.

Nie narzucamy jednego sposobu modlitwy - każdy bowiem sam powinien wybrać swoją ulubioną formę. Nie wymagamy określonej częstotliwości ani czasu modlitwy, pozostawiając je własnym możliwościom zainteresowanych. Zachęcamy do włączenia się w naszą inicjatywę wszystkie osoby, do których dotrze wiadomość o niej. 

Szczególną formą modlitwy jest włączenie się w wielki hymn pochwalny, jaki na cześć swego Stwórcy zanoszą wszystkie stworzenia. Tak czynił nasz Patron, tak próbujemy i my na warsztatach REFA.

Podajemy kilka najbardziej znanych modlitw, za pomocą których św. Franciszek z Asyżu wyrażał swoją wielką miłość do Boga czy Bożej Matki oraz dziękował i chwalił Stwórcę za Jego Dzieła. Publikujemy również różnego typu teksty modlitewne powstałe wśród różnych doświadczeń, w różnym czasie i w często odległych miejscach. 
Liczymy, iż staną się one inspiracją dla osób, które chcą się włączyć we wspólną modlitwę z REFA.


Poprzednie intencje:

"Prośmy Św. Franciszka o wstawiennictwo w intencji propagowania postaw proekologicznych wśród młodzieży."

"Módlmy się za pracowników nauki zajmujących się ochroną środowiska, aby ich odkrycia przyczyniły się do poprawy warunków życia dzikiej przyrody."

"Prośmy w intencji sprawiedliwszego świata, o solidarność i odpowiedzialność w rozwiązaniu kwestii klimatycznej; o dar mądrości dla rządzących, aby skutecznie przeciwdziałali negatywnym skutkom zmian klimatu."

"Módlmy się o błogosławieństwo Boże dla uczestników warsztatów ekologicznych REFA oraz o zaangażowanie ekologiczne uczestników FSM w Kalwarii Pacławskiej."

"Módlmy się o ograniczenie dewastacji lasów, łąk i rzek przez miłośników motocrossu."

"Dziękujmy Panu za dar ludzi zaangażowanych w ochronę przyrody" " Módlmy się, aby Zmartwychwstały Chrystus, Pan Świata otworzył nam oczy na piękno zmartwychwstającej przyrody - Jego dzieła" "Módlmy się o umiejętność rozsądnego korzystania z dóbr materialnych"

"Prośmy Pana o zaangażowanie w problemy ochrony środowiska wśród ludzi wierzących"

"Modlitwą wspierajmy działania służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu"

"Prośmy Św. Franciszka patrona ekologów o dobre owoce inicjatyw REFA"

"Módlmy się o to, by coraz więcej ludzi dostrzegało potrzebę ochrony przyrody"

"Módlmy się w intencji osób odpowiedzialnych za kształcenie przyrodnicze dzieci i młodzieży, aby w sercach młodych ludzi wzbudzały prawdziwy szacunek do środowiska"

"Módlmy się o to, byśmy potrafili dziękować Panu za dar 'zielonych pastwisk' i 'wód, nad którymi można odpocząć'"

"Módlmy się o ograniczenie dewastacji lasów, łąk i rzek przez miłośników motocrossu."

"Módlmy się o mądrość, odpowiedzialność i roztropność w podejmowaniu decyzji o stosowaniu w Polsce GMO."

"Módlmy się o to, by budząca się do życia przyroda była dla coraz większej grupy ludzi inspiracją do uwielbienia Stwórcy."

"O doświadczenie łaski Zmartwychwstałego Pana Świata, który głosi zwycięstwo życia, nadziei i pokoju."

"Módlmy się o ocalenie jeziora Gopło przed degradacją na skutek budowy kopalni węgla brunatnego."

"Boże, wzmocnij nasze Siostry i Braci, którzy z powodu swej wiary są prześladowani. Obdarz ich swoją mocą i wytrwałością, aby w każdym ucisku pokładali w Tobie całą swa ufność, a w cierpieniu wiernie świadczyli o Tobie. "

„Modlitwa Jezusowa” (...) Pomaga człowiekowi dostrzegać Bożą obecność we wszystkim, co go otacza, i czuć się kochanym przez Boga mimo własnych słabości.