• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Różaniec to jedna z najbardziej popularnych modlitw na świecie, znana w różnych formach w wielu religiach świata, w Kościele katolickim szczególnie często celebrowana w październiku. Warto zatem przypomnieć opracowanie kilka lat temu w gronie REFA teksty różańcowe. Rozważając tajemnice zbawcze razem z Maryją, naszą przewodniczką w duchowej pielgrzymce wiary, możemy w swoje intencje modlitewne włączać potrzeby nasze i naszych bliźnich. Oto część radosna i świetlista oraz prośby licznych ekologów i przyrodników. Módlmy się zatem, abyśmy umieli przez świat przyrody dostrzegać Jego Stwórcę, dbać o niego i wybierać nieagresywny styl życia.

zboze-czerwiec-maleCzy błogosławimy przyrodę i jej mieszkańców? Czy są teksty modlitewne i liturgiczne, ktore możemy zabrać ze sobą w... plener. Prezentujemy obrzęd błogosławieństwa pól, zasiewów i pastwisk, przede wszystkim jako słowa wdzięczności wobec Boga, który stworzył cały świat przyrody. Wyraża się w nim nasza pamięć o dobrodziejstwach otrzymanych od Stwórcy. Warto zabrać jego treść w wakacyjne wyprawy i dalekie wędrówki jako propozycję liturgii lub po prostu tekst do osobistej modlitwy. Czerwiec to najlepsza pora, aby chwalić stworzenie. A jak pisał św. JP2, "Ewangelia to... radość ze stworzenia"!

Bogactwo świata przyrodyONZ proponuje obchodzić 21 marca jako Dzień Lasów a 22 marca jako Dzień Wody. Chcemy tę okazję wykorzystać do refleksji nad tymi Bożymi darami, tak ważnymi dla życia. W postawie modlitewnej, skoncentrujmy się na naturalnej zależności pomiędzy lasami i wodą modląc się za cały świat, za każdą osobę i za całe stworzenie. Zatem razem z nami rzeki niech klaszczą w dłonie… niech się radują wszystkie drzewa leśne (Ps 98 i 96).

mini-kalendarz-REFAWielki Post to kolejna szansa, aby lepiej uporządkować swoje życie. Post może nam pomóc przywrócić zachwianą równowagę, wspomóc siły obronne organizmu, leczyć choroby współczesnej cywilizacji. Jednocześnie może uzdrowić naszą duszę i zbliżyć do Boga. Potrzebne są zatem nowe siły i motywacje dla nowej jakości. W zamian dostaniemy szczęście uczestnictwa w tworzeniu świata bardziej przyjaznego zwierzętom, ludziom i całemu stworzeniu.  Publikujemy kalendarz REFA na Wielki Post 2014. To czas pojednania z Bogiem, bliźnim oraz całym stworzeniem.

Módlmy się, aby ludzkość przeszła od wizji egzystencji całkowicie skoncentrowanej na człowieku do przekonania, że ziemia jest wspólnotą bytów, jednością której jesteśmy częścią - Dodaj nam siły Panie! W tegorocznym Światowym Dniu Ochrony Środowiska obchodzonym 5 czerwca każdy może się włączyć się w globalną modlitwę o odpowiedzialne traktowanie stworzenia i odnowę oblicza Ziemi. Przyłączysz się?