REFA we współpracy z franciszkańską komisją ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia zorganizowała tygodniowy formacyjny pobyt w Italii w dniach 20-28.04.2023. Ważnym motywem był franciszkański jubileusz, który upamiętnia osiemsetlecie Reguły św. Franciszka i pierwszych jasełek w Greccio, stygmatów, Pieśni stworzenia i śmierci Brata Franciszka. 15 uczestników wyruszyło zatem zwiedzając i modląc się w intencji spraw pokoju, sprawiedliwości, ochrony Stworzenia i ekologii integralnej. Poznawali też inicjatywy ekologiczne oraz uczestniczyli w audiencji papieskiej. Oto pierwsza część fotorelacji.

20 kwietnia w czwartek po przyjeździe do Asyżu uczestnicy zamieszkali w samym sercu miasta we Franciszkańskim Centrum na rzecz dialogu – CEFID. Dotarło 3 braci franciszkanów i 12 świeckich członków i współpracowników REFA. Tutaj następnego dnia miały miejsce spotkania warsztatowe z o. Jerzym Norelem, szefem CEFID, delegatem generalnym ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego, oraz o. Dennisem, franciszkaninem zaangażowanym w projekty na rzecz pokoju i pojednania.

Tutaj spożywano posiłki, modlono się i doświadczało wspólnoty franciszkańskiej. Stąd też wyruszano na pielgrzymowanie szlakiem św. Franciszka i Klary. Całość koordynował o. Stanisław Jaromi, szef projektu.

Już w piątek była wizyta w bibliotece Sacro Convento i cenne wprowadzenie w historię franciszkańskiej br. Carlo Botero, dyrektora biblioteki. Tłumaczył o. Tomasz Tęgowski.

22.04 mieliśmy możliwość Mszy św. dla naszej grupy w Bazylice św. Franciszka w kaplicy Grobu naszego Patrona. W Dzień Ziemi modliliśmy o troskę o nasz Wspólny Dom oraz za wszystkich Zielonych.

Potem było zwiedzanie bazyliki św. Franciszka i klasztoru, w którym naszym przewodnikiem był o. Wiesław Pyzio.  

Popołudnie wypełniło pielgrzymowanie szlakiem św. Franciszka i Klary, w tym wizyta w san Damiano, gdzie konferencję duchową wygłosił nam o. Giovanni Pinna.

W niedzielę była Msza św. w górnej bazylice św. Franciszka wraz z miejscowymi wiernymi i pielgrzymami oraz czas na osobistą modlitwę i zwiedzanie. Popołudniu pielgrzymowaliśmy do Porciunkuli, gdzie były m. in. zajęcia warsztatowe z udziałem całej grupy. Warto dodać, że wielu uczestników projektu codziennie o 6.30 brało udział w liturgii godzin klasztoru Sacro Convento.

24 kwietnia miało miejsce całodniowe samochodowe pielgrzymowanie do miejsc franciszkańskich. Najpierw odwiedziliśmy Lago Trasimeno, Celle k. Cortony i sanktuarium św. Małgorzaty z Kortony.

Potem La Vernę, gdzie była nasza Msza św., której przewodniczył o. Kazimierz Frankiewicz. Pod wieczór dotarliśmy do Gubbio, gdzie poszukiwaliśmy śladów słynnego Brata Wilka.

Cdn.

o. Stanisław Jaromi