24 maja 2020 w piątą rocznicę podpisania franciszkańskiej i ekologicznej encykliki Laudato si’ Ojciec Święty Franciszek ogłosił rok z encykliką do 24 maja 2021 i prosił o zaangażowanie ludzi Kościoła w projekty ekologii integralnej oraz o przekształcanie obiektów kościelnych według zasad ekologicznych i neutralności klimatycznej. REFA realizując te zadania od prawie 40 lat pragnie na nowo przemyśleć swoje priorytety i prosi swych przyjaciół, sympatyków i uczestników o pomoc i odpowiedź na kilka ważnych pytań, o 9 refleksji na temat 9 kwestii. Zapraszamy i czytelników naszego portalu do ankiety REFA.

Rok 2020 jest czasem wielu zmian i przedefiniowania priorytetów. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA od lat zajmuje się szeroko rozumianą ekologią z perspektywy chrześcijańskiej. Promujemy idee Patrona Ekologów, ekologii integralnej i tworzymy franciszkańską narrację w kwestiach ochrony przyrody, środowiska, klimatu, ekologicznego i odpowiedzialnego stylu życia oraz solidarności wobec kolejnych wyzwań i kryzysów. 

W każdym z tych tematów trochę inne jest miejsce i sposób spotkania zielonych idei i chrześcijaństwa oraz różne są trudności, jakie temu spotkaniu towarzyszą. A może nie mamy w tym racji? Chcemy poznać Twoje zdanie na ten temat.
Bardzo prosimy o poświęcenie nam kilkunastu minut i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Dotykają one współczesnych problemów i wyzwań ekologicznych w kontekście wartości religijnych. Może to być jedna wypowiedź albo 9 refleksji na temat 9 kwestii. Możesz zastrzec sobie anonimowość, ale chętnie – przy ewentualnej publikacji – podpisalibyśmy autorów wypowiedzi. Dziękujemy za Twój głos i pomoc w rozwiązaniu naszych dylematów! Czekamy na Twój głos do końca maja.
o. Stanisław Jaromi i ekipa REFA

1. W ruchu ekologicznym mamy wiele nurtów – od bardzo konserwatywnych po skrajnie lewicowe. Jakie idee chrześcijańskie powinny być szczególnie ważne dla zielonych aktywistów?

2. Jakie widzisz główne trudności w spotkaniu katolików i ekologów?

3. Nie brak konfliktów o miejsca przyrodniczo cenne, o zasoby naturalne czy siedliska gatunków chronionych. Czy widzisz tutaj jakąś szczególną rolę chrześcijan?

4. W sytuacji konfliktów człowiek–przyroda (np. przy budowie nowych dróg czy linii kolejowych) jest jasne, że potrzeby ludzi są najważniejsze. Dlaczego jednak te interesy tak trudno nam pogodzić z ochroną dziedzictwa przyrodniczego Polski?

5. Czy uważasz, że przyroda ma wartość samą w sobie? Co mówi Ci Twoja perspektywa religijna?

6. Zmiany klimatu wywołane przez gospodarkę opartą na paliwach kopalnych to temat pełen mocnych danych nauki, który przez część katolików jest traktowany jako wymyślony. Czego brakuje w ekoargumentacji?

7. Mocno zmienia się nasza relacja do zwierząt, zarówno tych nam towarzyszących na co dzień, jak i dzikich czy hodowlanych. Pojawiają się grupy walczące o prawa dla zwierząt, ich osobowość prawną czy o liczne zakazy dotyczący hodowli niektórych zwierząt i zabijania ich na pokarm. Powstał też sektor zwierzęcych treserów, psychologów, fryzjerów itp. Jaki dziś powinien być właściwy katolicki stosunek do zwierząt?

8. W zielonych postulatach są idee nowego ładu w ekonomii, gospodarki w obiegu zamkniętym, sprawiedliwej transformacji, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego, wodnego i ekologicznego. Co w ten proces mogą wnieść ludzie Kościoła?

9. Właśnie mija 5 lat od wydania encykliki Laudato si’. Jej wpływ u nas nie jest zbyt wielki. Jakie działania są potrzebne dla większego proekologicznego zaangażowania Kościoła w Polsce?