Podróżując po Polsce obserwujemy wiele inicjatyw ekologicznych, podejmowanych z inspiracji chrześcijańskich. Warte są one nagłośnienia i szerszego rozpropagowania, bowiem widać w nich konkretne zrealizowanie Bożego nakazu, by z troską doglądać i chronić Ziemię oraz wszystkie Boże stworzenia, które na niej mieszkają. Do takich inicjatyw zaliczamy zarówno różnorakie urządzenia proekologiczne (np. baterie słoneczne na budynkach kościelnych, wiatraki, oczyszczalnie ścieków itp.) jak i działania edukacyjne oraz akcje duszpasterskie związane z ochroną środowiska przyrodniczego.

 

CELE PROJEKTU:

* Zebranie informacji na temat inicjatyw ekologicznych podejmowanych przez parafie, klasztory, ruchy i stowarzyszenia kościelne na terenie Polski.

* Rozpropagowanie tych inicjatyw poprzez środki masowego przekazu (głównie Internet i prasa), publikacje w „Zielonym Zeszycie REFA" oraz przekazywanie informacji osobom poszukującym przykładów chrześcijańskiego zaangażowania w ochronę środowiska.

Nasze motto brzmi: Wielu małych ludzi w wielu małych miejscowościach, którzy czynią wiele małych rzeczy, może zmienić oblicze świata…

Inicjator projektu: dr Iga Leśniewska

Koordynator projektu: Małgorzata Smółka (Instytut Ochrony Przyrody PAN), Wioletta Wawer

Grupa projektowa: Justyna Sidoruk (studentka SGGW), Grzegorz Żero (absolwent MSOŚ UW oraz UKSW, pracownik WIOŚ Warszawa)

ZAPRASZAMY wszystkich do włączenia się w akcję i przesyłanie informacji o chrześcijańskich eko-działaniach - najlepiej na przygotowanym przez nas formularzu.

Tam, gdzie jest to możliwe, prosimy o załączenie zdjęć, wycinków z prasy, folderów czy ulotek na temat tych inicjatyw, a także wywiadów z osobami, które daną inicjatywę rozpoczęły bądź wspierają.