Figura św. FranciszkaRuch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu na początek Czasu dla Stworzenia nad rzeką Odrą odprawił nabożeństwo o nawrócenie ekologiczne. Przepraszaliśmy za chciwość i agresję wobec przyrody oraz prosiliśmy o solidarność z ofiarami katastrof ekologicznych, zmian klimatycznych i destrukcji naturalnego środowiska. W modlitwie uczestniczyli miejscowi parafianie oraz członkowie wspólnot Laudato si’ z Droszkowa, Zaboru i Zielonej Góry oraz Klubu „Tygodnika Powszechnego”. Oni też zamówili figurę Patrona Ekologów, która towarzyszyła modlitwie nad Odrą. Publikujemy dokumentację owego dnia.

Zgromadzeni w Milsku, przy przeprawie promowej 20 km na wschód od Zielonej Góry w duchu encykliki Laudato si’ razem ze św. Franciszkiem z Asyżu oraz Maryją Panną Królową Nieba i Ziemi dziękowali Bogu za całe stworzenie, przepraszali za nasze grzechy i modlili się o miłosierdzie dla nas i świata całego. Znaczenie spotkania wyjaśniał o. Stanisław Jaromi.

Modlitwie przewodniczył franciszkanin o. Stanisław Jaromi, który razem ze zgromadzonymi nad Odrą uczestnikami nabożeństwa prosił:

Dobry i łaskawy Boże, Ty wzywasz nas do solidarności z ofiarami katastrof ekologicznych, zmian klimatycznych i destrukcji naturalnego środowiska. Wiemy, że Ziemia stanie się naszym domem dopiero wówczas, gdy zechcemy szanować i troszczyć się o całą wspólnotę życia oraz gdy pokornie potrafimy być wiernymi swojemu powołaniu w tej wspólnocie; kiedy podejmiemy działania dla ochrony i odnowy systemów życia; gdy rzeczywiście zadbamy o przyrodę jako nasze dobro wspólne oraz o zrównoważony rozwój dla wszystkich. Prosimy, przemień nasze serca. Napełnij je pragnieniem Twojego Królestwa, w którym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Uczestnicy spotkania przepraszali za chciwość i agresję wobec przyrody oraz modlili się za wszystkich skrzywdzonych przez grzechy ekologiczne i o odnowę naszej relacji z rzeką i całym stworzeniem. Nad Odrą szczególnie mocno zabrzmiały teksty biblijne i lamentacje według wzoru opracowanego przez REFA.

Następnie w miejscowym kościele razem z parafianami w czasie Mszy św. modlono się za mieszkających nad rzeką i doświadczonych jej zatruciem i skutkami katastrofy oraz za dzieci i młodzież o chrześcijańskie zaangażowanie ekologiczne. Liturgię wzbogacały słowa Papieża Franciszka z orędzia na Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego z 1 września 2022 r. Powtarza w nim:

Pragnę prosić, w imię Boga, wielkie firmy wydobywcze – górnicze, przemysłu ropy naftowej, leśnicze, nieruchomości, agrobiznesowe – o zaprzestanie niszczenia lasów, mokradeł i gór, o zaprzestanie zanieczyszczania rzek i mórz, o zaprzestanie zatruwania ludzi i środków spożywczych.

Papieskie orędzie cytował w kazaniu o. Stanisław Jaromi, zwrócił uwagę szczególnie na fragmenty wskazujące na dysonans zauważany, gdy uczymy się słuchać głosu stworzenia. Z jednej strony jest to piękna pieśń wychwalająca Stwórcę, z drugiej zaś gorzki krzyk, który żali się na nasze ludzkie złe traktowanie. Odpowiedzią ma być nasze chrześcijańskie świadectwo w trosce o cały świat i zaangażowanie na rzecz „sieci życia” – bioróżnorodności – którą dał nam Bóg.

Całe spotkanie przygotowali członkowie wspólnot Laudato si’ z Droszkowa, Zaboru i Zielonej Góry oraz miejscowego Klubu „Tygodnika Powszechnego”. Oni też zamówili u miejscowego rzeźbiarza Dominika Staśko z Droszkowa figurę Patrona Ekologów, która towarzyszyła modlitwie nad Odrą.

Obecny był m.in. dziennikarz „Gościa Niedzielnego”, który zamieścił fotorelecję ze spotkania:

Następnego dnia odbyła się również fachowa debata nt. „Katastrofa ekologiczna Odry i jej wpływ na bioróżnorodność” w Klubie „Tygodnika Powszechnego” w Zielonej Górze. Jej gośćmi byli prof. Grzegorz Gabryś (biolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego), prof. Maciej Gąbka (hydrobiolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Stanisław Rosadziński (biolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Ewa Drewniak z Klubu Przyrodników i koalicji Ratujmy Rzeki. Moderatorami spotkania byli Bożena Ostrowska i Konrad Stanglewicz. A na koniec o. Stanisław Jaromi przedstawił chrześcijańskie inicjatywy ekologiczne.

Informacja o wydarzeniu ukazało się w serwisach Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz w najważniejszych portalach katolickich jak Deon, Misyjne czy Wiara.pl.

Czas dla Stworzenia obchodzimy we wrześniu i październiku, jego punktem centralnym jest święto św. Franciszka z Asyżu. To szczególny okres ekumenicznej modlitwy i działań całej społeczności chrześcijańskiej na rzecz Ziemi, naszego domu. REFA – odpowiadając na zaproszenie Papieża Franciszka – uczestniczy w jego celebracji od 2015 r. i na portalu ŚwiętoStworzenia.pl proponuje szereg tekstów pomocnych w jego przeżywaniu. W tym roku szczególnie chcemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w świecie, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla zatruwanych rzek, płonących lasów i niszczonych ekosystemów.

REFA/sj