W działaniach eko-wioski Światowych Dni Młodzieży szczególny był wieczór 27.07.2016 gdy na scenie Festiwalu Młodych koncertowali artyści z różnych krajów świata i prezentowano Laudato si’ jako odpowiedź na trudne wyzwania współczesności. A liczni zebrani słuchacze dali się ponieść radosnej atmosferze międzynarodowej wspólnoty. Główne przesłanie środowego koncertu wyrażało się w słowach „Żyj Laudato si'”. Krakowski park krowoderski to niezwykli goście, wspaniała atmosfera, cudowny wieczór na ŚDM zakończony spektaklem wspólnoty Siedem Aniołów i wspólnym uwielbieniem Boga!

Po dniu pełnym różnorodnych wystaw i warsztatów, gdzie REFA promowała 12 głównych tematów encykliki Laudato si' wieczór na krowoderskiej scenie Festiwalu Młodych rozpoczął się o 18.30 prezentacją ekologicznego stylu życia i propozycjami mody w eko-stylu. Następnie o. Stanisław Jaromi przybliżył zgromadzonym przesłanie papieskiej encykliki i próbę odpowiedzi na jej propozycje realizowaną w eko-wiosce. Przedstawił też uczestników międzynarodowego projektu dziękując wszystkim za obecność.

Ze swej strony organizacje współpracujące w przygotowaniu Eco-Village Laudato si’ pokazały kulturę swoich krajów i regionów. Cały wieczór wspaniale prowadziły Emilia Ślimko z REFA i Vera Chisvo z Zimbabwe.

O 20.30 rozpoczął się koncert dziękczynny za Laudato si', gdzie wystąpili gdzie wystąpiły zespoły muzyczno-taneczne oraz artyści z Filipin, Zambii, Zimbabwe i Mozambiku prezentując różnorodność kulturową świata.

Na zaproszenie REFA śpiewał Pavel Helan, folkowy czeski piosenkarz wzbudzając aplauz publiczności. Jego teksty piosenek czerpią inspirację z Biblii, wyzwań dzisiejszych czasów i są osobistym świadectwem autora, który z wykształcenia jest przyrodnikiem.

Po zmroku o 22.15 rozpoczęło się widowisko plenerowe LAUDATO SI' - ŚWIĘTO STWORZENIA przygotowane w ramach projektu Siedem Aniołów. Ponad 100 osób zaangażowanych w projekt - dzieciaki, młodzież, niepełnosprawni, bezdomni, aktorzy, muzycy, artyści i wolontariusze. 9 miesięcy przygotowań - spotkań, prób i wspólnego tworzenia - interpretacji boskiego świata stworzenia. Niesamowita Mery Sadowska - reżyser spektaklu i niezastąpiony o. Cordian - sprawca i główna siła napędowa całego zamieszania. Niepowtarzalne elementy zwierzęcej scenografii, stworzone z materiałów znalezionych na złomie w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu i szalone machiny tworzone w noclegowni dla bezdomnych we Wrocławiu przez ekipę MiserArt - strefa kultury w labiryncie wykluczenia, cargo-bikes.pl i kolektywu ŻyWa Pracownia... W efekcie niezwykłe przeżycia uczestniczenia w dziejach stworzenia i wdzięczności Bogu za ich współczesną interpretacją wyrażoną w encyklice Laudato si’. Wieczór zakończył się wspólną modlitwą i uwielbieniem Boga.