Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia chce dać okazję do odnowienia swego powołania jako stróży stworzenia, wznosząc do Boga dziękczynienie za wspaniałe dzieło, które powierzył On naszej opiece, przyzywając Jego pomocy w chronieniu stworzenia i Jego miłosierdzia za grzechy popełnione przeciwko światu, w którym żyjemy - Napisał Papież Franciszek i sam włączył się w organizowanie takich celebracji w Watykanie. W odpowiedzi na liczne zachęty REFA zaprasza na celebracje Dnia Stworzenia z encykliką Laudato si' i organizuje Czas dla Stworzenia – Season of Creation w Polsce w dniach 15 września - 15 października 2016

Ziemia, nasz wspólny dom „protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. (Papież Franciszek, Encyklika Laudato si’ p.2)

Nasza ziemia jest dla nas wielkim darem, ale też ogromnym zadaniem.
Pytajmy się zatem szczerze: Jak dbamy o świat, w którym żyjemy? Czy chcemy, aby był piękny i bogaty w różne formy życia? Jak zachowujemy się wobec przyrody, wobec roślin i zwierząt? Czy wiemy, jakie niebezpieczeństwa przynosi innym stworzeniom każde nasze bezmyślne, nieodpowiedzialne postępowanie?
Chcemy zatem dziękując za Stworzenie przepraszać za nasze grzechy i prosić Dobrego Boga o Jego miłosierdzie…

Oto niektóre z miejsc, gdzie będą odbywać się takie celebracje:

16.09.2016, godz. 18.30 Parafia Dąbrówki k. Łańcuta,

17.09.2016, Rzeszów, ośrodek Tabor (spotkanie zamknięte)

19.09.2016, godz. 18.00 Parafia Skołoszów k. Przemyśla,

23.09.2016, godz. 13.00 Jeleśnia k. Żywca

30.09.2016, Warszawa, (spotkanie zamknięte)

2.10.2016, Warszawa, po Mszy św. o godz. 9.00 której będzie przewodniczyć kard. K. Nycz w pokamedulskim kościele w Lasku Bielańskim

2.10.2016, godz. 14.00 Kraków, Franciszkańska 4, w ramach Dnia św. Franciszka

2.10.2016, godz. 16.00, Parafia Słubice (diec. łowicka)

3.10.2016, godz. 18.00, Kraków, Bazylika Jezuitów, ul. Kopernika 26

8.10.2016 w czasie XXIV seminarium SACRUM I PRZYRODA nt. Encyklika ekologiczna „Laudato si” Juzkova Wola k. Preszowa (Słowacja)

11.10.2016 Legnica, dla uczniów i nauczycieli Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu

12.10.2016 parafia Małuszów k. Jawora

14.10.2016 Na spotkaniu RODZIN KOLPINGA DSF Luborzyca

Zapraszamy do włączenia się w świętowanie i organizowanie celebracji u siebie.
Propozycje nabożeństwa na naszym portalu