Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Odpowiadając na apel Papieża Franciszka przeżywamy CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION w dniach 15 września – 15 października i zapraszamy do organizowania spotkań modlitewnych w swych parafiach i wspólnotach. Honorowym patronem akcji jest Prymas Polski abp Wojciech Polak. W tym roku szczególnie chcemy modlić się za Amazonię o realizację ekologii integralnej na synodzie i jej całym wyjątkowym obszarze, o ratunek dla płonących lasów i wszystkich mieszkańców, ludzi i zwierząt.

Czas dla Stworzenia to dobra okazja do kolejnej eko-katechezy i przypomnienia o konieczności wyeliminowania marnotrawstwa i niszczenia żywności oraz o zasadach ekologii ludzkiej i ekologia środowiska.
Co to znaczy uprawiać i strzec ziemię? Czy rzeczywiście uprawiamy i strzeżemy rzeczywistość stworzoną? Czy też może ją wyzyskujemy i zaniedbujemy? – pytał Papież 5.06.2013 i mówił: Uprawianie i strzeżenie rzeczywistości stworzonej oznacza odpowiedzialne rozwijanie świata, przekształcanie go, aby był ogrodem, miejscem możliwym do zamieszkania dla wszystkich. To zadanie wymaga pojęcia rytmu i logiki stworzenia, natomiast często kieruje nami pycha panowania, posiadania, manipulowania, wyzysku. Nie „strzeżemy” rzeczywistości stworzonej, nie uważamy jej za bezinteresowny dar, o który trzeba się troszczyć. Tracimy postawę zadziwienia, kontemplacji, wsłuchania się w stworzenie…

A w swym orędziu na Światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia 2019 Franciszek napisał: Zapomnieliśmy, kim jesteśmy: stworzeniami na obraz Boga (por. Rdz 1, 27), powołanymi, by zamieszkiwać jako bracia i siostry w tym samym wspólnym domu. Nie zostaliśmy stworzeni, aby być jednostkami, które panują niepodzielnie, lecz zostaliśmy pomyślani i chciani, by być w centrum sieci życia, którą stanowią miliony gatunków, połączonych dla nas z miłością przez naszego Stwórcę. Nadszedł czas, by odkryć na nowo nasze powołanie jako dzieci Bożych, braci między nami, strażników stworzenia. Nadszedł czas skruchy i nawrócenia, powrotu do korzeni: jesteśmy szczególnie  umiłowanymi stworzeniami Boga, który w swojej dobroci wzywa nas do miłowania życia i przeżywania go we wspólnocie, połączeni ze stworzeniem. Dlatego gorąco wzywam wiernych do poświęcenia się modlitwie w tym okresie… -
Warto przeczytać te papieskie teksty i zastanowić się co one oznaczają dla naszej praktyki duszpasterskiej… (teksty na naszym portalu chrześcijańskich ekologów).


Warto też włączyć dziś do swej modlitwy eko-intencje… Oto nasze propozycje:

Modlitwa w Czas dla Stworzenia
Módlmy się, abyśmy zrozumieli, że nasz świat jest naszym wspólnym domem a ziemia wspólnotą bytów, jednością której jesteśmy częścią - Dodaj nam siły Panie!
Aby wysiłek nasz i wszystkich zaangażowanych doprowadził do eliminacji najgorszych śladów eksploatacji świata - Dodaj nam siły Panie!
Aby wysiłki nasze i innych przyniosły bardziej zrównoważoną dystrybucję naturalnych dóbr świata i owoców Ziemi - Dodaj nam siły Panie!
Aby wysiłek nasz i wszystkich zaangażowanych przyczynił się do wzrostu uczestnictwa w decyzjach dotyczących skarbów ich ziemi - Dodaj nam siły Panie!
Aby wysiłki nasze i innych znajdowały sposoby, aby korporacje, firmy kopalniane i ich akcjonariusze dbali o zrównoważony rozwój świata - Dodaj nam siły Panie!
Aby wysiłek nasz i wszystkich zaangażowanych sprawił wzrost szacunku dla dzikiej przyrody oraz uznania ograniczeń związanych z ochroną przyrody i środowiska - Dodaj nam siły Panie!
Aby świat ograniczył swą zachłanność i pomógł ochronić Amazonię oraz inne bezecne ekosystemy Ziemi - Dodaj nam siły Panie!
Aby wysiłki nasze i innych zabezpieczyły również potrzeby przyszłych pokoleń - Dodaj nam siły Panie!
Aby serca osób porażonych chciwością i brakiem troski o słabszych zostały wewnętrznie przemienione  - Dodaj nam siły Panie!
Prosimy, przez Chrystusa naszego Pana i Nauczyciela. Amen
Inne materiały i inspiracje znajdziesz na portalu www.swietostworzenia.pl


REFA zaprasza na celebracje Dnia Stworzenia m.in.
15.09.2019 Radomsko, kościół klasztorny w czasie Mszy św. o godz. 11.00
21.09 Kalwaria Zebrzydowska, w WSD w czasie sympozjum o zdrowiu i smogu
25.09 Zielona Góra, kościół św. Franciszka w czasie Mszy św. o godz. 16.00
28.09 Świdnica, w czasie warsztatów KSM
6.10 Kraków w czasie Dnia św. Franciszka, ul. Franciszkańska 4
11.10 Poznań, w czasie konferencji Drzewo Franciszka podczas targów POLECOSYSTEM
15.10 Krynica Morska, modlitwa na zakończenie Dnia dla Stworzenia