Czas dla Stworzenia – Season of Creation znów zachęca chrześcijan do modlitwy i działań na rzecz Ziemi naszego wspólnego domu. REFA zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Odpowiadając na apel Papieża Franciszka, zapraszamy do organizowania spotkań modlitewnych w swych parafiach i wspólnotach. Honorowym patronem akcji jest Prymas Polski abp Wojciech Polak. Szczególnie chcemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w Kościele, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla niszczonych ekosystemów.

Papież Franciszek na spotkaniu z przedstawicielami włoskich wspólnot LAUDATO SI’ 12.09.2020 przypomniał, że mówiąc o ekologii integralnej, słowo „integralna” oznacza, że wszystko w stworzeniu jest ze sobą powiązane i stanowi niejako jeden organizm, który należy chronić. Widzimy zatem, że pandemia przypomina, iż zdrowie człowieka nie jest odseparowane od stanu środowiska, w którym żyje; że „Zaniedbanie stworzenia i niesprawiedliwość społeczna idą ze sobą w parze, że nie ma ekologii bez sprawiedliwości i nie ma sprawiedliwości bez ekologii”. Dwa kluczowe dla ekologii integralnej słowa to: „kontemplacja” i „współczucie”. Kontemplacji potrzebujemy, aby dostrzec w przyrodzie coś więcej niż tylko surowiec, który zapewnia zysk, i pozbyć się choroby, jaką jest konsumpcjonizm. Współczucie jest owocem kontemplacji, pozwala zobaczyć w drugim człowieku brata i siostrę i jest najlepszą szczepionką przeciwko epidemii obojętności. Ci, którzy współczują, podejmują codzienną walkę, by nie produkować niepotrzebnych odpadów i nie marnować tego, co daje nam przyroda.  

Wcześniej Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego wołał o przywrócenie równowagi klimatycznej Ziemi i powstrzymanie alarmującego tempa utraty różnorodności biologicznej. „Zerwaliśmy więzi, które łączyły nas z Bogiem, z innymi ludźmi i z resztą stworzenia. Musimy uzdrowić te zniszczone relacje, które są niezbędne do utrzymania siebie i całej tkanki życia”. Orędzie wprowadza też w tegoroczny Czas dla Stworzenia. Ponieważ w tym roku przypada 50. rocznica ustanowienia Dnia Ziemi, dlatego obchody odbywają się pod hasłem „Jubileusz dla Ziemi”. Jego pełny tekst jest na naszym portalu.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu. W tym roku szczególnie chcemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w świecie, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla płonących lasów i niszczonych ekosystemów.

Na tegoroczny Czas dla Stworzenia przygotowaliśmy katechezę o. Stanisława Jaromiego. 

Drugą propozycją REFA jest nabożeństwo opracowane przez o. Stanisława Jaromiego i celebrowane przez uczestników Szkoły Liderów Ekologii Integralnej. W jego centrum są lamentacje nad trudnościami w ochronie środowiska, sytuacją katastrofy ekologicznej i klimatycznej oraz modlitewna zachęta do działania.

Wśród licznych celebracji Czasu dla Stworzenia REFA szczególnie zaprasza na Święto św. Franciszka z Asyżu przy ul. Franciszkańskiej 4 w Krakowie. W tym roku Dzień św. Franciszka odbędzie się 4 października pod hasłem „Ekologia – od św. Franciszka do Papieża Franciszka”. O 11.00 zapraszamy do Bazyliki św. Franciszka na Mszę św. w intencji ekologów, a następnie na warsztaty ekologiczne, wystawy i liczne wydarzenia festynu franciszkańskiego.

Warto dodać, że opracowane przez REFA logo tego projektu zrobiło międzynarodową karierę i jest logo ogólnoświatowej kampanii Season of Creation.

O poprzednich obchodach tego czasu przeczytacie na naszym portalu w dziale Czas dla Stworzenia – Season of Creation. A szerszą wersję tego tekstu na ekoblogu KAI.

Redakcja REFA