• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Polscy rolnicy boją się, że na wiosnę pojawią się uprawy GMO - protestują ponieważ brak jest ZAKAZU SPRZEDAŻY genetycznie zmodyfikowanego materiału siewnego. Natomiast zza Wielkiej Wody dostajemy info o kolejnej batalii rolnika z korporacją Monsanto produkującą genetycznie zmodyfikowaną soję. Rolnik Vernon Hugh Bowman został uznany za „notorycznego złodzieja”, a jego przestępstwo polega na tym, że obsiewał własne pole ziarnami soi, które kupował całkowicie legalnie – za co zapłacił karę w wysokości 84 tys. dolarów.   

Jak pisze z Waszyngtonu  Mariusz Zawadzki sprawa "Bowman v. Monsanto" jest niesłychana z kilku powodów. 1) uparty starszy rolnik samotnie rzuca wyzwanie potężnemu koncernowi, którego reprezentują najlepsi prawnicy w Ameryce; 2) wyrok odczuje - na dobre lub na złe - cały wielki biznes oparty na inżynierii genetycznej. Choć niby idzie o 84 tys. dol, ale w rzeczywistości gra toczy się o miliardy; 3) praktyki producenta nasion zmusza do przewartościowana elementarnych pojęć takich jak prawo własności i prawo patentowe.

Redaktor Zawadzki opisuje sprawę używając biblijnego porównania o pojedynku Dawida z Goliatem. Przy okazji odsłania kilka spraw nt Monsanto, która zasłynęła jako producent tzw. pomarańczowej mieszanki Agent Orange, której armia USA używała w Wietnamie do niszczeniu upraw na terenach kontrolowanych przez partyzantów. Zawierała ona bardzo szkodliwe dla ludzi dioksyny, w efekcie około pół miliona wietnamskich dzieci przyszło na świat z wadami wrodzonymi, m.in. z deformacjami twarzy, rąk i nóg. Ucierpieli też żołnierze USA, którzy w następnych latach częściej niż reszta populacji chorowali na nowotwory i aby uniknąć procesu Monsanto zgodziło się wypłacić amerykańskim weteranom z Wietnamu ponad 80 mln dol.

Dużym źródłem zysku jest środek chwastobójczy Roundup, który niszczy niemal wszystkie naturalnie występujące w przyrodzie rośliny (z wyjątkiem produktów Monsanto).

Sprawa trafiła do sądu najwyższego USA, co już jest wielkim sukcesem. Swoje opinie w tej sprawie przygotowało aż 50 organizacji i stowarzyszeń, w tym Departament Sprawiedliwości USA, który wziął stronę Monsanto, argumentując m.in. że przyznanie racji farmerowi byłoby śmiertelnym ciosem dla badań genetycznych - po prostu przestałyby się opłacać.

Potwierdza to tezę, że głównym celem GMO jest zysk za wszelką cenę, także kosztem zwyczajnych rolników. A składane przy okazji różne obietnice są jedynie marketingiem…

1000 Characters left