• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Niełatwo rozmawiać o poście w świecie, gdzie 800 milionom ludzi grozi śmierć głodowa, 2 miliardy cierpią na niedożywienie, a półtora miliarda walczy z otyłością...Ale kiedy podjąć tę rozmowę jak nie w Wielkim Poście? Ludzki organizm to wspaniały samoregulujący się układ, który stale dąży do utrzymania stanu równowagi czyli zdrowia. Jednak na nasz wewnętrzny ekosystem oddziałuje środowisko w którym żyjemy, styl życia i pożywienie które przyjmujemy. Uciekamy z miast do czystych miejsc, ale zapominamy oczyścić swój wewnętrzny ekosystem. I tu najlepsza okazuje się stara praktyka postu.

Post okazuje się ciągle najbardziej skuteczną metodą leczenia chorób, jakie nam przyniosła współczesna cywilizacja – metodą tym bardziej cenną, że uzdrawia też naszą duszę i zbliża do Boga.

Wśród najbardziej popularnych obecnie propozycji jest dieta owocowo-warzywna zaproponowana kiedyś przez dr Bircher-Bennera i przystosowana do polskich realiów przez dr Ewę Dąbrowską. Nazywana jest też postem Daniela, gdyż podobny port opisuje biblijna Księga Daniela (1,12n). Jej oddziaływanie terapeutyczne polega na uruchomieniu odżywiania endogennego, oczyszczenia organizmu z niepotrzebnych zapasów, komórek zwyrodniałych czy ognisk zapalnych i uruchomieniu regeneracyjnych zdolności.

A może najlepszym pokarmem dla nas jest to co, wg biblijnej tradycji kapłańskiej, Bóg nam przeznaczył na pokarm czyli ziarna, nasiona oleiste, warzywa i owoce (Rdz 1,29). Jest to kompatybilne z twierdzeniem niektórych dietetyków mówiących nie o wartości kalorycznej czy odżywczej ale raczej o wartości biologicznej pokarmu czyli jego oddziaływaniu na zdrowie. Podobne tezy zwiera też opublikowany w 1991 r. raport lekarzy na rzecz odpowiedzialnej medycyny.

Po prostu: nie zanieczyszczaj siebie, zadbaj o swój ekosystem – post leczy duszę i ciało!

Oczyść fragment świata, którym sam jesteś – zrób sobie porządny post w Wielkim Tygodniu!

sj

1000 Characters left