grafika-smog-200pxPrzez niemal 200 dni w roku zawartość trujących pyłów zawieszonych w krakowskim powietrzu przekracza dopuszczalne normy. Ma to szczególnie negatywny wpływ na zdrowie Krakowian. Lekarze alarmują, że przekłada się na wzrost zachorowalności na alergie, nowotwory i choroby układu oddechowego. W związku z tym, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA), opublikował swoje stanowisko w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie. REFA apeluje o podejmowanie oraz wspieranie wszelkich możliwych działań, by jak najszybciej poprawić jego jakość.

 Na trujące działanie smogu narażone są przede wszystkim osoby starsze, dzieci oraz kobiety w ciąży. "Obecnie nie ma juz wątpliwości, że wdychanie drobnych pyłów zawieszonych w powietrzu negatywnie wpływa na zdrowie" - mówi dr hab. Michał Krzyżanowski, epidemiolog pracujący w Światowej Organizacji Zdrowia - „Choroby układu krążenia i układu oddechowego związane z tym narażeniem prowadzą do obniżenia długości trwania życia Polaków o 10 miesięcy. Spalanie węgla, zarówno w elektrowniach jak i w indywidualnych gospodarstwach domowych, jest głównym źródłem tych zanieczyszczeń w Polsce"*.

grafika-akcja-smog-2

Kraków do ścisłej czołówki miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie, szczególnie za sprawą tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pochodzących ze spalania słabej jakości węgla oraz śmieci w przestarzałych piecach. Swoim apelem REFA dołącza się do działań innych organizacji społecznych działających na terenie Krakowa i Małopolski, prowadzących szeroką edukację mieszkańców na temat przyczyn i sposobów ograniczania zanieczyszczeń oraz domagających się od władz konsekwentnego i spójnego działania.

Do mieszkańców Krakowa REFA apeluje m.in. o ograniczenie i dążenie do jak najszybszego zaprzestania palenia niskiej jakości węglem i śmieciami w domowych piecach, wymianę pieców oraz edukowanie najbliższych. Do władz Krakowa REFA apeluje o wprowadzanie systemowych zmian, umożliwiających poprawę jakości powietrza, poprzez: rozwój zrównoważonego transportu na terenie miasta, ochronę i powiększanie terenów zielonych, a także promowanie odnawialnych źródeł energii. REFA zachęca instytucje publiczne i religijne do zaangażowania się w edukację i wdrażanie koniecznych rozwiązań na rzecz jak najszybszej poprawy jakości powietrza.

* Cytat z raportu HEAL "Nieopłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie" [za:] http://powietrze.krakow.pl/wplyw-elektrowni-weglowych-na-nasze-zdrowie/

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Emilia Ślimko tel. 601284099

 grafika-akcja-smog2

Stanowisko Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu

w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Krakowie

„Wiara, ukazując nam miłość Boga Stwórcy, skłania nas do większego szanowania natury, sprawia, że uznajemy w niej zapisaną
przez Niego 'gramatykę' i powierzone nam mieszkanie, abyśmy go doglądali i strzegli"

(papież Franciszek, encyklika Lumen fidei)

Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie jest jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się obecnie w naszym mieście. Kraków zajmuje 3. miejsce na liście miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie, szczególnie za sprawą tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pochodzących ze spalania słabej jakości węgla oraz śmieci w przestarzałych piecach. W krakowskim powietrzu zawartości trujących pyłów zawieszonych (PM2,5 i PM10) oraz benzo(a)pirenu przez większą część roku kilkukrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Ma to szczególnie negatywny wpływ na zdrowie Krakowian, przekładając się na wzrost zachorowalności na alergie, nowotwory czy choroby układu oddechowego.

W związku z tym, że jakość powietrza zależy od naszego wspólnego wysiłku na rzecz jego ochrony, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) apeluje o podejmowanie oraz wspieranie wszelkich możliwych działań, by poprawić jakość powietrza w Krakowie i Małopolsce.

Do mieszkańców Krakowa REFA apeluje w szczególności o:

• ograniczenie i dążenie do jak najszybszego zaprzestania palenia niskiej jakości węglem i śmieciami w domowych piecach
• edukowanie własnych rodzin, znajomych i sąsiadów o szkodliwości tzw. niskiej emisji i konieczności jej ograniczania
• korzystanie z programu refundacji wymiany pieców oraz dopłat do ogrzewania, oferowanych mieszkańcom przez Urząd Miasta
• sprawdzanie jakości powietrza i unikanie przebywania na wolnym powietrzu podczas największego zanieczyszczenia
• zaangażowanie i apelowanie do władz o jak najszybsze rozwiązanie problemu smogu w Krakowie

Do władz miasta Krakowa REFA apeluje w szczególności o:
• sprawny, szybki i efektywny proces wymiany pieców w krakowskich domach
• skuteczną edukację mieszkańców w zakresie ograniczania i szkodliwości niskiej emisji
• wprowadzanie systemowych zmian, umożliwiających poprawę jakości powietrza, poprzez: rozwój zrównoważonego transportu na terenie miasta,
w tym ograniczenie ruchu samochodowego w dzielnicach o największym stężeniu zanieczyszczeń, ochronę i powiększanie terenów zielonych, a także promowanie odnawialnych źródeł energii
• efektywną współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
w zakresie edukacji, informowania mieszkańców oraz wypracowania najlepszych rozwiązań, poprawiających jakość powietrza.

REFA popiera cele ruchów i organizacji działających na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce oraz zachęca instytucje publiczne i religijne do zaangażowania się w edukację i wdrażanie koniecznych rozwiązań.

REFA stoi na stanowisku, że połączenie wysiłków oraz wspólne zaangażowanie jest obecnie absolutnie konieczne, by jak najszybciej mieszkańcy Krakowa mogli żyć w czystym środowisku.

W imieniu Zarządu REFA

podpisali:

o. Stanisław Jaromi (przewodniczący REFA)

Emilia Ślimko

Kasper Jakubowski

grafika-akcja-smog3