• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Czy można sfotografować światło, życie i wiarę? Czy jest możliwe ukazanie działanie Ducha świętego obecnego tam, gdzie światło, życie i wiara? Warto przekonać się osobiście oglądając wystawę fotografii Jolanty Czerneckiej, Beaty Bodzioch i o. Jerzego Gogoli prezentowaną na krużgankach krakowskiego klasztoru św. Franciszka z Asyżu.

„Prezentowany przeze mnie na wystawie cykl zdjęć jest opowieścią o drodze i dążeniu do światła. Do światła, które JEST niezależnie od tego, jak wielka byłaby ciemność.” – pisze Jolanta Czernecka i zdradza, iż do pracy nad prezentowanym cyklem zainspirowały ją słowa z Ewangelii św. Jana 1,5 „…światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”.

I ta część wystawy jest najbardziej mistyczna, dotykająca Tajemnicy Początków, aktu gdy Odwieczne Słowo się zmaterializowało i „stała się światłość”. Wrażenie to potęgują słowa modlitwy Symeona Nowego Teologa, które odzyskane ze skarbca naszych duchowych tradycji, brzmią mocno i aktualnie.

„Wiara kierunkuje i motywuje całe nasze życie – wyznaje autorka kolejnych zdjęć Beata Bodzioch – jest rzeczywistością ciemną dla umysłu, nie rodzi się z empirycznych dowodów na istnienie świata nadprzyrodzonego, stąd wymaga walki, cierpienia, prowokuje dyskusje a nawet ośmieszenia. Daje jednak dostęp do pełni życia począwszy od teraz.” I udowadnia to pokazując dziesięć potrójnych fotografii osób świadków wiary. Charakteryzuje ich tak: „Są młodzi i uzdolnieni, prowadzący ciekawe życie i nie wstydzący się osobistej wiary w Jezusa Chrystusa Zbawiciela”. Obrazom towarzyszy opis i słowa autorki o Wierze w Boga. Oto jedno z jej cudnych wyznań: „Wierzę w wierną Tę Obecność/ Młodość Moja pełnią Bycia/ Wierzę w Siłę Wzroku Twego/ Boże w Trójcy – sprawco Życia”.

Wśród dwóch artystek, jako trzeci autor, pojawia się profesor teologii, specjalista od duchowości karmelitańskiej o. Jerzy Gogola. Próbuje zresztą usprawiedliwić swoją rolę fotografika; jednak doskonałym wytłumaczeniem są same fotografie – dziesięć zdjęć nt. „Gdzie Duch Święty, tam życie”, który ma wyrażać „ruch od Boga, poprzez działanie w świecie, aż po zaproszenie do wstępowania drogą wiary ku Górze.”
W jego cyklu znajduje się, jedyne na wystawie, zdjęcie z przyrodą żywą, jako tematem głównym, któremu towarzyszą modlitewne słowa o. B. Kucharskiego „Karmisz nas Panie każdego dnia/ Duchem życiodajnej troski/ O wszystko cokolwiek istnieje/ Dając to co jest pokarmem/ Życia i miłości.”
Całość wieńczy zdjęcie świetlistych schodów. „Iść drogą Światła/ Ciągle wzwyż i wzwyż” – czytamy w towarzyszącej refleksji. Warto przyjąć to zaproszenie…

o. Stanisław Jaromi

Gdzie Duch Święty, tam… światło - fotografie Jolanty Czerneckiej; …życie - fotografie o. Jerzego Gogoli OCD; …wiara - fotografie Beaty Bodzioch; krużganki klasztoru franciszkanów, Kraków, czerwiec 2012 (wszystkie cytaty z katalogu wystawy)

1000 Characters left