• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

W Gotówce koło Chełma powstał pierwszy "Ogród Brata Franciszka", chroniący fragment ekosystemu na Polesiu. Inicjatywę ochrony naturalnych i półnaturalnych systemów przyrodniczych promuje Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). "Ogród Brata Franciszka" powstał na terenie posesji Dariusza Kosteckiego, miłośnika przyrody, fotografika oraz dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. Stanowi on niewielki teren o szczególnym uroku i wartościach przyrodniczych.

 

Ogród został pobłogosławiony 23 sierpnia przez o. Zbigniewa Świerczka OFMConv, asystenta kościelnego REFA, w obecności zaproszonych gości oraz członków Kręgu REFA z Lublina. Pomysł tworzenia "Ogrodów brata Franciszka" REFA wcieliła w życie 29 listopada 2006 roku, w rocznicę ogłoszenia św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów. Koordynatorem projektu jest Krzysztof Wojciechowski, ekspertami są botanicy, przyrodnicy, inżynierowie ochrony środowiska z kilku uczelni wyższych w Polsce. O. Świerczek, zapytany o to, czym są "Ogrody brata Franciszka", odpowiedział: "Najtrafniej byłoby posłużyć się słowami św. Franciszka, iż są to 'nieuprawne obrzeża, na których w swoich porach zieleń ziół i piękno kwiatów głoszą Ojca wszystkich pięknych rzeczy'". "Mówiąc zaś językiem współczesnym, 'Ogrodami brata Franciszka' mogą być fragmenty zachowanych naturalnych czy też półnaturalnych ekosystemów, na przykład fragmenty lasów, stare parki czy skupiska drzew, miedze, płaty muraw różnego typu, oczka wodne, starorzecza, stawy, torfowiska i podmokłości, różnego rodzaju ciekawe i cenne formy geologiczne, ostańce, wąwozy, głębocznice itp. Wszystkie te obiekty w ustawodawstwie dotyczącym ochrony przyrody często objęte są takimi formami ochrony jak: pomnik przyrody, rezerwat, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny rzadziej stanowisko dokumentacyjne" - wyjaśnia franciszkanin.

1000 Characters left