• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

W Gotówce koło Chełma powstał pierwszy "Ogród Brata Franciszka", chroniący fragment ekosystemu na Polesiu. Inicjatywę ochrony naturalnych i półnaturalnych systemów przyrodniczych promuje Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). "Ogród Brata Franciszka" powstał na terenie posesji Dariusza Kosteckiego, miłośnika przyrody, fotografika oraz dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. Stanowi on niewielki teren o szczególnym uroku i wartościach przyrodniczych.

 

Ogród został pobłogosławiony 23 sierpnia przez o. Zbigniewa Świerczka OFMConv, asystenta kościelnego REFA, w obecności zaproszonych gości oraz członków Kręgu REFA z Lublina. Pomysł tworzenia "Ogrodów brata Franciszka" REFA wcieliła w życie 29 listopada 2006 roku, w rocznicę ogłoszenia św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów. Koordynatorem projektu jest Krzysztof Wojciechowski, ekspertami są botanicy, przyrodnicy, inżynierowie ochrony środowiska z kilku uczelni wyższych w Polsce. O. Świerczek, zapytany o to, czym są "Ogrody brata Franciszka", odpowiedział: "Najtrafniej byłoby posłużyć się słowami św. Franciszka, iż są to 'nieuprawne obrzeża, na których w swoich porach zieleń ziół i piękno kwiatów głoszą Ojca wszystkich pięknych rzeczy'". "Mówiąc zaś językiem współczesnym, 'Ogrodami brata Franciszka' mogą być fragmenty zachowanych naturalnych czy też półnaturalnych ekosystemów, na przykład fragmenty lasów, stare parki czy skupiska drzew, miedze, płaty muraw różnego typu, oczka wodne, starorzecza, stawy, torfowiska i podmokłości, różnego rodzaju ciekawe i cenne formy geologiczne, ostańce, wąwozy, głębocznice itp. Wszystkie te obiekty w ustawodawstwie dotyczącym ochrony przyrody często objęte są takimi formami ochrony jak: pomnik przyrody, rezerwat, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny rzadziej stanowisko dokumentacyjne" - wyjaśnia franciszkanin.

1000 Characters left