• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

W Gotówce koło Chełma powstał pierwszy "Ogród Brata Franciszka", chroniący fragment ekosystemu na Polesiu. Inicjatywę ochrony naturalnych i półnaturalnych systemów przyrodniczych promuje Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). "Ogród Brata Franciszka" powstał na terenie posesji Dariusza Kosteckiego, miłośnika przyrody, fotografika oraz dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. Stanowi on niewielki teren o szczególnym uroku i wartościach przyrodniczych.

 

Ogród został pobłogosławiony 23 sierpnia przez o. Zbigniewa Świerczka OFMConv, asystenta kościelnego REFA, w obecności zaproszonych gości oraz członków Kręgu REFA z Lublina. Pomysł tworzenia "Ogrodów brata Franciszka" REFA wcieliła w życie 29 listopada 2006 roku, w rocznicę ogłoszenia św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów. Koordynatorem projektu jest Krzysztof Wojciechowski, ekspertami są botanicy, przyrodnicy, inżynierowie ochrony środowiska z kilku uczelni wyższych w Polsce. O. Świerczek, zapytany o to, czym są "Ogrody brata Franciszka", odpowiedział: "Najtrafniej byłoby posłużyć się słowami św. Franciszka, iż są to 'nieuprawne obrzeża, na których w swoich porach zieleń ziół i piękno kwiatów głoszą Ojca wszystkich pięknych rzeczy'". "Mówiąc zaś językiem współczesnym, 'Ogrodami brata Franciszka' mogą być fragmenty zachowanych naturalnych czy też półnaturalnych ekosystemów, na przykład fragmenty lasów, stare parki czy skupiska drzew, miedze, płaty muraw różnego typu, oczka wodne, starorzecza, stawy, torfowiska i podmokłości, różnego rodzaju ciekawe i cenne formy geologiczne, ostańce, wąwozy, głębocznice itp. Wszystkie te obiekty w ustawodawstwie dotyczącym ochrony przyrody często objęte są takimi formami ochrony jak: pomnik przyrody, rezerwat, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny rzadziej stanowisko dokumentacyjne" - wyjaśnia franciszkanin.

1000 Characters left