• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.
„Serdeczne podziękowanie za współpracę i wsparcie przez osoby z REFA przy realizacji całego przedsięwzięcia, jakim był projekt „Młodzi Tej Ziemi”” – przesłał ks. Andrzej Lubowicki z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. „Młodzi Tej Ziemi” był ogólnopolskim projektem, który powstał w odpowiedzi na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”.
 
Inicjatywa służyła kształtowaniu postaw prospołecznych wśród młodych ludzi, uwzględniających stosunek człowieka do przyrody. Wychodziła w ten sposób naprzeciw potrzebom dzisiejszego świata, w którym istotą jest dbanie o jeden z najcenniejszych skarbów jakim jest ojczysta przyroda. Był skierowany był do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów i młodzieży pracującej do 25-go roku życia.
 
 
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu był jednym z 4 głównych partnerów projektu. Nasz udział polegał na konsultacji merytorycznej wniosku dot. projektu na bieżąco w zakresie liczby warsztatów, ich tematyki, pomocy naukowych i edukacyjnych itp. oraz bezpośrednim udziale w jego realizacji:
- w okresie od 28 lipca do 3 września 2009 odbyły się 4 warsztaty stacjonarne, w których uczestniczyło 160 osób i 1 spływ, w którym wzięło udział 48 osób. Podczas spływu i warsztatów zajęcia prowadzone były przez 8 szkoleniowców, w tym 7 z REFA;
- w okresie od 16 stycznia do 26 lutego 2010 odbyło się 8 warsztatów stacjonarnych, w których udział wzięło 320 osób. Szkolenia prowadziło 12 trenerów, w tym 8 z REFA;
- w maju 2010 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu filmowego i fotograficznego. Krzysztof Wojciechowski brał udział w obradach jury;
- w dniu 11 czerwca 2010 r. w Drohiczynie odbyło się Święto Młodych Tej Ziemi, w którym udział wzięli przedstawiciele REFA: o. Zbigniew Świerczek, Sylwia Kępka i K. Wojciechowski. Ruch miał własne stoisko, gdzie kolportowane były materiały edukacyjne i zaprezentowane działania Ruchu w tym ogród brata Franciszka;
- od dnia 28 czerwca do 23 sierpnia 2010 odbyło się 10 warsztatów stacjonarnych, w których uczestniczyły 404 osoby, oraz 2 spływy, w których udział wzięło 96 osób. Szkolenia prowadziło 16 trenerów, w tym 5 z REFA;
- wydana została płyta DVD z materiałami edukacyjnymi po zakończeniu projektu. Konsultację merytoryczną nad tą płytą sprawował K. Wojciechowski.
W sumie, jak podkreśla ks. Lubowicki, największą aktywność wykazali: Gosia Smółka, Agatka Borzęcka, Rafał Jasiński, Ania Cwener i K. Wojciechowski.
 

1000 Characters left