• cytat
 • encyklika karuzela
 • ksizka
 • Boska ziemia
 • Ekologia encykliki Fratelli tutti
 • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
 • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Zakonnicy dla ekologiiDziś w Kościele dzień osób konsekrowanych. Wiele zakonnic i zakonników w różnych częściach świata mocno angażuje się również w działania ekologiczne. Publikujemy jedno z wyzwań do działania opracowanych w Rzymie przez międzyzakonną ekologiczną grupę promotorów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Dlaczego osoby zakonne powinny być zainteresowane i zaangażowane w ochronę środowiska? Harmonia ekologiczna jest istotną częścią wszystkich tradycji wiary i jest ważną sprawą, wokół której można rozwijać dialog, współpracę i wzajemne zrozumienie. 

Ludzie wiary ze wszystkich tradycji spotykają się razem, przynoszą swoją troskę o ludzkość i o ziemię, która podtrzymuje życie. Pracują razem lokalnie i międzynarodowo dla ochrony stworzenia na planecie i dla ochrony prawa wszystkich ludzi do czystego, zdrowego środowiska. Wobec współczesnych kryzysów łączymy się z tymi, którzy walczą o sprawiedliwość wśród ludzi, o ochronę przyrodniczych zasobów świata i właściwe relacje do Boga Stworzyciela, naszych bliźnich i całego stworzenia.

Oto kilka wyzwań na dziś:

 • Profetyczny wymiar życia zakonnego wzywa nas do prostego, oszczędnego stylu życia i szacunku wobec całego stworzenia.
 • Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią odczytywać „znaki czasów” i jesteśmy wezwani do nieustannego procesu rozeznawania.
 • Na mocy naszej duchowości i charyzmatu mamy być ludźmi pokoju i pojednania oraz innych doprowadzać do pojednania harmonii.
 • Jesteśmy ludźmi, którzy wychowali się w etyce dobra wspólnego i solidarności z tymi, którzy cierpią i potrzebują opieki.
 • Pracując wśród wspólnot nie mających dostępu do pożywienia, wody i zdrowego środowiska, jako osoby zakonne stajemy się głosem tych, którzy głosu nie mają.
 • Mamy odpowiednie źródła, sieci działania oraz sposoby przekazywania wiadomości i ostrzeżeń o zagrożeniach dla życia.

Sposób, w jaki będziemy odpowiadać, będzie zależał od tego, gdzie żyjemy. Dla tych, którzy żyją w społeczeństwach i krajach nacechowanych konsumpcjonizmem i wartościami materialnymi, sposoby życia w harmonii ze stworzeniem będą inne niż tych, którzy żyją w społeczeństwach i krajach, gdzie jest brak podstawowych środków do życia, które byłoby godne człowieka… Ale każdy powinien zadać sobie pytanie co warto i powinno się zrobić!…

sj/REFA

1000 Characters left