• Karuzela e learning2
 • slajd szkola liderow 2019
 • slajd smog
 • slajd sarny
 • slajd rolnictwo spol
 • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
 • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
 • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Zakonnicy dla ekologiiDziś w Kościele dzień osób konsekrowanych. Wiele zakonnic i zakonników w różnych częściach świata mocno angażuje się również w działania ekologiczne. Publikujemy jedno z wyzwań do działania opracowanych w Rzymie przez międzyzakonną ekologiczną grupę promotorów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Dlaczego osoby zakonne powinny być zainteresowane i zaangażowane w ochronę środowiska? Harmonia ekologiczna jest istotną częścią wszystkich tradycji wiary i jest ważną sprawą, wokół której można rozwijać dialog, współpracę i wzajemne zrozumienie. 

Ludzie wiary ze wszystkich tradycji spotykają się razem, przynoszą swoją troskę o ludzkość i o ziemię, która podtrzymuje życie. Pracują razem lokalnie i międzynarodowo dla ochrony stworzenia na planecie i dla ochrony prawa wszystkich ludzi do czystego, zdrowego środowiska. Wobec współczesnych kryzysów łączymy się z tymi, którzy walczą o sprawiedliwość wśród ludzi, o ochronę przyrodniczych zasobów świata i właściwe relacje do Boga Stworzyciela, naszych bliźnich i całego stworzenia.

Oto kilka wyzwań na dziś:

 • Profetyczny wymiar życia zakonnego wzywa nas do prostego, oszczędnego stylu życia i szacunku wobec całego stworzenia.
 • Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią odczytywać „znaki czasów” i jesteśmy wezwani do nieustannego procesu rozeznawania.
 • Na mocy naszej duchowości i charyzmatu mamy być ludźmi pokoju i pojednania oraz innych doprowadzać do pojednania harmonii.
 • Jesteśmy ludźmi, którzy wychowali się w etyce dobra wspólnego i solidarności z tymi, którzy cierpią i potrzebują opieki.
 • Pracując wśród wspólnot nie mających dostępu do pożywienia, wody i zdrowego środowiska, jako osoby zakonne stajemy się głosem tych, którzy głosu nie mają.
 • Mamy odpowiednie źródła, sieci działania oraz sposoby przekazywania wiadomości i ostrzeżeń o zagrożeniach dla życia.

Sposób, w jaki będziemy odpowiadać, będzie zależał od tego, gdzie żyjemy. Dla tych, którzy żyją w społeczeństwach i krajach nacechowanych konsumpcjonizmem i wartościami materialnymi, sposoby życia w harmonii ze stworzeniem będą inne niż tych, którzy żyją w społeczeństwach i krajach, gdzie jest brak podstawowych środków do życia, które byłoby godne człowieka… Ale każdy powinien zadać sobie pytanie co warto i powinno się zrobić!…

sj/REFA

1000 Characters left