• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Zakonnicy dla ekologiiDziś w Kościele dzień osób konsekrowanych. Wiele zakonnic i zakonników w różnych częściach świata mocno angażuje się również w działania ekologiczne. Publikujemy jedno z wyzwań do działania opracowanych w Rzymie przez międzyzakonną ekologiczną grupę promotorów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Dlaczego osoby zakonne powinny być zainteresowane i zaangażowane w ochronę środowiska? Harmonia ekologiczna jest istotną częścią wszystkich tradycji wiary i jest ważną sprawą, wokół której można rozwijać dialog, współpracę i wzajemne zrozumienie. 

Ludzie wiary ze wszystkich tradycji spotykają się razem, przynoszą swoją troskę o ludzkość i o ziemię, która podtrzymuje życie. Pracują razem lokalnie i międzynarodowo dla ochrony stworzenia na planecie i dla ochrony prawa wszystkich ludzi do czystego, zdrowego środowiska. Wobec współczesnych kryzysów łączymy się z tymi, którzy walczą o sprawiedliwość wśród ludzi, o ochronę przyrodniczych zasobów świata i właściwe relacje do Boga Stworzyciela, naszych bliźnich i całego stworzenia.

Oto kilka wyzwań na dziś:

 • Profetyczny wymiar życia zakonnego wzywa nas do prostego, oszczędnego stylu życia i szacunku wobec całego stworzenia.
 • Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią odczytywać „znaki czasów” i jesteśmy wezwani do nieustannego procesu rozeznawania.
 • Na mocy naszej duchowości i charyzmatu mamy być ludźmi pokoju i pojednania oraz innych doprowadzać do pojednania harmonii.
 • Jesteśmy ludźmi, którzy wychowali się w etyce dobra wspólnego i solidarności z tymi, którzy cierpią i potrzebują opieki.
 • Pracując wśród wspólnot nie mających dostępu do pożywienia, wody i zdrowego środowiska, jako osoby zakonne stajemy się głosem tych, którzy głosu nie mają.
 • Mamy odpowiednie źródła, sieci działania oraz sposoby przekazywania wiadomości i ostrzeżeń o zagrożeniach dla życia.

Sposób, w jaki będziemy odpowiadać, będzie zależał od tego, gdzie żyjemy. Dla tych, którzy żyją w społeczeństwach i krajach nacechowanych konsumpcjonizmem i wartościami materialnymi, sposoby życia w harmonii ze stworzeniem będą inne niż tych, którzy żyją w społeczeństwach i krajach, gdzie jest brak podstawowych środków do życia, które byłoby godne człowieka… Ale każdy powinien zadać sobie pytanie co warto i powinno się zrobić!…

sj/REFA

1000 Characters left