• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

GR Obrazek nieboKraje biedne odczuwają najbardziej skutki globalnych zmian klimatu, jak huragany, powodzie, czy susze. Czy chrześcijanie w imię solidarności i odpowiedzialności za cały świat są w stanie przeciwstawić nadkonsumpcji i zmienić swój styl życia na bardziej skromny? Są dwie zasady na jakich powinny się opierać wszelkie zmagania o powstrzymanie zmian klimatycznych na świecie: sprawiedliwość międzypokoleniowa oraz solidarność z krajami Południa - podkreśla napisany na zamówienie Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) raport pod tytułem "Climate change requires an ethical answer".

Apeluje do chrześcijan, aby dali przykład nowego, bardziej przyjaznego dla natury stylu życia. Bowiem to kraje biedne odczuwają najbardziej skutki globalnego ocieplenia klimatu, jak huragany, powodzie, czy susze. Chociaż za zjawisko to odpowiadają przede wszystkim bogate kraje uprzemysłowione, gdyż to one emitują głównie dwutlenek węgla.

W ogólnoświatowe działania włączył się również polski Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu (REFA), uczestnik projektu Etyka&Energia, i zachęca do oszczędnego stylu życia w imię solidarności z cierpiącymi z powodu zniszczenia harmonii świata poprzez rezygnację z niekoniecznych zakupów, wybierania towarów lokalnych których nie trzeba przewozić, zmniejszenia zużycia wody czy prądu, korzystania z transportu publicznego zamiast z samochodów osobowych.

W moim odczuciu ochrona klimatu to dziś nie tylko kwestia ekologiczna. Tu łączy się szereg zagadnień gospodarczych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i politycznych. Na klimatycznej konferencji ONZ w Poznaniu miałem okazję zapoznać się z tematyką zarówno ochrony bioróżnorodności, degradacji lasów i obszarów podmokłych, jak i trudną sprawą adaptacji do zmian klimatu, finansowania działań czy transferu technologii. Ale najbardziej zaintrygowały mnie społecznie konsekwencje realizowanych obecnie modeli rozwoju, które nastawione na nadkonsumpcję niszczą zasoby ziemi i produkują szereg zanieczyszczeń niszcząc delikatną równowagę przyrody. Pytaniem bez odpowiedzi pozostanie głos mieszkańców ubogich krajów najczęściej w pierwszej kolejności ponoszących skutki złej globalnej gospodarki: czy w imię solidarności i odpowiedzialności za cały świat jesteśmy w stanie zmienić swój styl życia, na rzecz większej skromności?

o. Stanisław Jaromi 

opublikowano w biuletynie Etyka & energia, luty 2013

 

 

1000 Characters left