• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

paris-COP21-maleSzczyt Klimatyczny ONZ w Paryżu który, po raz kolejny, mierzy się z jednym z najtrudniejszych wyzwań współczesności, został wsparty modlitwą, pielgrzymką i postem wielu chrześcijan. W sobotę 28.11.2015 w katedrze w Saint-Denis apelowali oni do polityków i negocjatorów o konkretne decyzje i zdecydowane działania dla ochrony klimatu i przeciwdziałania jego skutkom szczególnie dotykających najuboższe rejony świata. Wydarzenie to było też zakończeniem licznych pielgrzymek na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, które pieszo lub na rowerach, dotarły do Paryża z różnych rejonów Europy.

 „My osoby religijne i liderzy różnych wspólnot gromadzimy się, aby wyrazić nasze zaniepokojenie konsekwencjami zmian klimatycznych, które tak mocno dotykają naszą planetę i wszystkich jej mieszkańców. Łączy nas wspólny cel, ale też przekonanie, że nasze życie i życie całej przyrody jest tak cennym darem, że wszyscy wspólnie musimy o nie dbać!" – to cytat z apelu podpisane przez wielu liderów religijnych z całego świata oraz przedstawicieli wspólnot i organizacji religijnych.

Na uroczystościach delegacji katolickiej przewodniczył kard. Claudio Hummes, który wyraził przypomniał przesłanie encykliki Laudato si' i zaangażowanie Papieża Franciszka dla zbudowania ogólnoświatowej koalicji zdolnej podjąć solidarnie i odpowiedzialnie wyzwania współczesności. Do celebracji zaproszono też przedstawicieli innych religii, aby razem dać przekaz jedności, solidarności i troski o świat jako wspólny dom dla wszystkich.

Uczestnikami ceremonii byli głównie „pielgrzymi dla klimatu", którzy z różnych krajów pielgrzymowali do stolicy Francji tuż przed szczytem klimatycznym, rozpoczętym 30 listopada w halach wystawowych (Parc des Expositions) w Le Bourget koło Paryża.

Saint-Denis, to dziś miasto na przedmieściach Paryża, które jest symboliczne dla wczesnej historii stolicy Francji oraz miejscem męczenników a w miejscowej katedrze znajdują się zrujnowane podczas rewolucji francuskiej groby królewskie.

Warto też dodać, że w dniu 1 grudnia z inicjatywy Franciscan Action jesteśmy zachęcani do postu w intencji powodzenia tych negocjacji.

Info i zdjęcia o. Stanisław Jaromi

paris-COP21b

Na pierwszym planie, pielgrzymi dla klimatu. Fot SJ/REFA 2015.

paris-COP21

Apel wielu liderów religijnych z całego świata zgromadzonych w Paryżu. Fot SJ/REFA 2015.

paris-COP21c

Pielgrzymi dla klimatu. Fot. SJ/REFA 2015.

1000 Characters left