• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

NotreDame-maleParyska katedra Notre Dame była celem podróży dla wielu uczestników szczytu klimatycznego w czwartkowy wieczór 3.12.2015. Zaprosił ich tam arcybiskup Paryża kard. André Vingt-Trois na ekumeniczną modlitwę i medytację w intencji powodzenia negocjacji klimatycznych. Wspaniałe gotyckie prezbiterium świątyni wypełnili duchowni różnych tradycji chrześcijańskich: prawosławni, protestanci, anglikanie i katolicy oraz trzy chóry, które pieśnią właściwą dla siebie uwielbiały Boga za jego dzieło stworzenia. Według zapowiedzi nabożeństwu miał przewodniczyć „Zielony Patriarcha" Bartłomiej I, ale niestety odwołał swój przyjazd do Paryża.

Jako przewodnie Słowo Boże wybrano tekst z Ewangelii Mateusza 5,1-16, który został odczytany po francusku przez diakona katolickiego i po angielsku przez pastorkę anglikańską. Modlitwie przewodniczyli wspólnie abp Georges Pontier, przewodniczący Konferencji Biskupów Francji, pastor François Clavairoly kierujący Federacją Protestancką Francji i prawosławny metropolita Francji Emanuel (Adamakis). Obecny był metropolita Paryża kard. André Vingt-Trois. Natomiast kazanie miał prawosławny metropolita Emanuel, który przekazał pozdrowienie od Patriarchy Ekumenicznego oraz mówił o duchowości w relacji do stworzenia. Wspomniał o nawróceniu ekologicznym odwołując się do encykliki Laudato si' oraz wzywał do solidarności i braterstwa. – Nie jest za późno na działanie, ale nie możemy sobie pozwolić na odłożenie na jutro tego, co możemy zrobić dziś – cytował Patriarchę.

Niezwykła była procesja z darami. Młodzież z różnych krajów przyniosła „znaki stworzenia" – różne używane przez nas produkty z naturalnych materiałów i darów przyrody. Była więc naturalna wełna i len, srebrna misa, produkt garncarski i butla z oliwą, drewniany instrument muzyczny i model łodzi oraz na końcu globus, jako symbol naszej odpowiedzialności za świat. Odczytano również przesłanie rady kościołów we Francji (CECEF) na COP21. Zakończenie było modlitewne prosząc o pokój dla naszych rodzin, wspólnot, miast, krajów i całego świata. Modlitwa pańską odmawiana w ojczystym języku każdego uczestnika i prośba o Boże błogosławieństwo zakończyła ok. 80 minutowe nabożeństwo.

Warto dodać, że dodatkową dekoracją w majestatycznym wnętrzu katedry Matki Bożej były kolorowe gobeliny, które w tych dniach są tam prezentowane. Składają się na artystyczny Hymn Stworzenia i ich autorem jest o. Robert, benedyktyn z opactwa En Calcat.

Relacja i zdjęcia o. Stanisław Jaromi

 NotreDame2

NotreDame3

NotreDame1

1000 Characters left