• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

NotreDame-maleParyska katedra Notre Dame była celem podróży dla wielu uczestników szczytu klimatycznego w czwartkowy wieczór 3.12.2015. Zaprosił ich tam arcybiskup Paryża kard. André Vingt-Trois na ekumeniczną modlitwę i medytację w intencji powodzenia negocjacji klimatycznych. Wspaniałe gotyckie prezbiterium świątyni wypełnili duchowni różnych tradycji chrześcijańskich: prawosławni, protestanci, anglikanie i katolicy oraz trzy chóry, które pieśnią właściwą dla siebie uwielbiały Boga za jego dzieło stworzenia. Według zapowiedzi nabożeństwu miał przewodniczyć „Zielony Patriarcha" Bartłomiej I, ale niestety odwołał swój przyjazd do Paryża.

Jako przewodnie Słowo Boże wybrano tekst z Ewangelii Mateusza 5,1-16, który został odczytany po francusku przez diakona katolickiego i po angielsku przez pastorkę anglikańską. Modlitwie przewodniczyli wspólnie abp Georges Pontier, przewodniczący Konferencji Biskupów Francji, pastor François Clavairoly kierujący Federacją Protestancką Francji i prawosławny metropolita Francji Emanuel (Adamakis). Obecny był metropolita Paryża kard. André Vingt-Trois. Natomiast kazanie miał prawosławny metropolita Emanuel, który przekazał pozdrowienie od Patriarchy Ekumenicznego oraz mówił o duchowości w relacji do stworzenia. Wspomniał o nawróceniu ekologicznym odwołując się do encykliki Laudato si' oraz wzywał do solidarności i braterstwa. – Nie jest za późno na działanie, ale nie możemy sobie pozwolić na odłożenie na jutro tego, co możemy zrobić dziś – cytował Patriarchę.

Niezwykła była procesja z darami. Młodzież z różnych krajów przyniosła „znaki stworzenia" – różne używane przez nas produkty z naturalnych materiałów i darów przyrody. Była więc naturalna wełna i len, srebrna misa, produkt garncarski i butla z oliwą, drewniany instrument muzyczny i model łodzi oraz na końcu globus, jako symbol naszej odpowiedzialności za świat. Odczytano również przesłanie rady kościołów we Francji (CECEF) na COP21. Zakończenie było modlitewne prosząc o pokój dla naszych rodzin, wspólnot, miast, krajów i całego świata. Modlitwa pańską odmawiana w ojczystym języku każdego uczestnika i prośba o Boże błogosławieństwo zakończyła ok. 80 minutowe nabożeństwo.

Warto dodać, że dodatkową dekoracją w majestatycznym wnętrzu katedry Matki Bożej były kolorowe gobeliny, które w tych dniach są tam prezentowane. Składają się na artystyczny Hymn Stworzenia i ich autorem jest o. Robert, benedyktyn z opactwa En Calcat.

Relacja i zdjęcia o. Stanisław Jaromi

 NotreDame2

NotreDame3

NotreDame1

1000 Characters left