• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Konferencja klimatyczna ONZ zakończyła się sukcesem. Świat wyraził gotowość do podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz ochrony klimatu. Ambitna i zrównoważona umowa, która odzwierciedla stanowiska stron jest efektem pracy negocjatorów ale też wpływu jaki na cały proces miały różne działania społeczne czy religijne. Szczytowi klimatycznemu towarzyszył wielki wysiłek duchowy: pielgrzymki, post, modlitwa i czyny miłosierdzia. Pisaliśmy już o tym na naszym portalu; teraz o franciszkańskim zaangażowaniu dla ochrony klimatu...

Paryska konferencja była kolejną okazją do mobilizacji dla wielu franciszkanów i franciszkanek, aby wesprzeć duchowo podejmujących trudne decyzje i pokazać swe zaangażowanie na rzecz pokoju, sprawiedliwości, ochrony klimatu i całego stworzenia.

W dniach 3-11 grudnia 2015 w Paryżu spotkali się przedstawiciele franciszkańskiej rodziny z całego świata, którzy poprzez pielgrzymkę, studium tematyki, modlitwę, post i czyny miłosierdzia przekazali swoje świadectwo. W niektórych punktach ich programu uczestniczył również o. Stanisław Jaromi z REFA.

Spotkaniu towarzyszyła świadomość, że Paryż w tych dniach podejmuje dwa najważniejsze wyzwania naszych czasów: uchodźcy i zmiany klimatyczne. I trudne pytania: Jak żyjąc w warunkach względnego bezpieczeństwa i komfortu, jak to ma miejsce w Europie zachodniej czy Ameryce Północnej na nowo odkryć wielkoduszną kulturę gościnności i solidarności? Bo rozwiązanie kryzysu ekologicznego i klimatycznego nie jest jedynie kwestią nauki i technologii, ale przede wszystkim, sprawą zmiany sposobu myślenia i stylu życia.

Myśli przewodnie spotkania wyznaczała encyklika Laudato si’. Jeden z dni spotkania był poświęcony studium tematyki eko-encykliki oraz popularyzacji swoistego przewodnika po zagadnieniach poruszanych w dokumencie papieskim opracowanym w Rzymie przez międzyfranciszkańską komisję ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Ciekawym wydarzeniem było uczestnictwo w międzynarodowym trybunale osądzającym prawa przyrody i mieszkańców świata wobec sprawców zanieczyszczeń i degradacji ekosystemów.

Centralnym wydarzeniem modlitewnym była Msza św. dla uczestników zjazdu oraz świeckich franciszkanów z Francji w klasztornym kościele OFM przy Rue Marie Rose. Przewodniczył jej minister generalny Fr. Michael Perry OFM. Po jej zakończeniu uczestnicy spotkania zrobili sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. Widzimy na nim wspólnie braci z trzech męskich zakonów, siostry z kilku wspólnot żeńskich zaangażowanych w JPSC oraz świeckich franciszkanów OFS czyli reprezentantów całej rodziny franciszkańskiej.

Stan nadzwyczajny we Francji uniemożliwił planowany marsz w intencji ochrony klimatu i ubogich doświadczanych skutkami degradacji świata. Uczestnicy spotkania wybrali się zatem do lokalnych społeczności i parafii, aby tam pokazać franciszkańską i chrześcijańską perspektywę w ekologii.

Dziś widzimy efekty tych wszystkich działań i cieszymy się, że szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazał, że ludzkość potrafi przekuć wielki kryzys na śmiałą wizję lepszego jutra, że propozycja Papieża Franciszka, abyśmy o świecie chcieli myśleć, jako o wspólnym domu dla wszystkich nie jest obca politykom…

Relacja i zdjęcia o. Stanisław Jaromi

1000 Characters left