• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Szczyt klimatyczny COP 20 w Limie nie przyniósł przełomu w negocjacjach klimatycznych. Jednak był to pierwszy szczyt z tak dużym zaangażowaniem Kościoła katolickiego: uczestniczyło w nim aż 9 biskupów, którzy razem katolickimi organizacjami przygotowali specjalny dokument. Również Papież Franciszek skierował specjalne przesłanie do jego uczestników. Być może dzięki temu ustalono, że główny ciężar walki ze zmianami klimatu spocznie na barkach krajów rozwiniętych, mówiono o klimatycznej sprawiedliwości oraz udało się zebrać liczne deklaracje wpłat do Zielonego Funduszu Klimatycznego.

UN-climateJuż za kilkadziesiąt dni odbędzie się Szczyt Klimatyczny ONZ w Paryżu. COP21 to nadzieja dla świata, że przywódcy ponad 190 państw podejmą prawnie wiążące zobowiązania do ograniczenia zmian klimatu. Na całym świecie ruchy obywatelskie podejmują wzmożony wysiłek, by zmobilizować obywateli do wywierania presji na decydentów w tym temacie. W Polsce Koalicja Klimatyczna złożyła list do Episkopatu Polski z prośbą o poparcie petycji Światowego Ruchu Katolików na rzecz Ochrony Klimatu, którą wspiera Papież Franciszek. To kolejna, w ciągu ostatnich miesięcy, inicjatywa w kręgach katolickich, wypływająca bezpośrednio z inspiracji myślą Papieża.