• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Szczyt klimatyczny COP 20 w Limie nie przyniósł przełomu w negocjacjach klimatycznych. Jednak był to pierwszy szczyt z tak dużym zaangażowaniem Kościoła katolickiego: uczestniczyło w nim aż 9 biskupów, którzy razem katolickimi organizacjami przygotowali specjalny dokument. Również Papież Franciszek skierował specjalne przesłanie do jego uczestników. Być może dzięki temu ustalono, że główny ciężar walki ze zmianami klimatu spocznie na barkach krajów rozwiniętych, mówiono o klimatycznej sprawiedliwości oraz udało się zebrać liczne deklaracje wpłat do Zielonego Funduszu Klimatycznego.

UN-climateJuż za kilkadziesiąt dni odbędzie się Szczyt Klimatyczny ONZ w Paryżu. COP21 to nadzieja dla świata, że przywódcy ponad 190 państw podejmą prawnie wiążące zobowiązania do ograniczenia zmian klimatu. Na całym świecie ruchy obywatelskie podejmują wzmożony wysiłek, by zmobilizować obywateli do wywierania presji na decydentów w tym temacie. W Polsce Koalicja Klimatyczna złożyła list do Episkopatu Polski z prośbą o poparcie petycji Światowego Ruchu Katolików na rzecz Ochrony Klimatu, którą wspiera Papież Franciszek. To kolejna, w ciągu ostatnich miesięcy, inicjatywa w kręgach katolickich, wypływająca bezpośrednio z inspiracji myślą Papieża.