• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

1. Miejsce to zostało stworzone dla Ciebie. Dla celów edukacyjnych i kontemplacyjnych, przez Ogrodników Świętego Franciszka. Pozostaw je w takim stanie, aby mogło służyć innym.

2. Patrz tak, aby zobaczyć. Korzystaj z dydaktycznej strony ogrodu i ucz się żywej ekologii.

3. Myśl tak, żeby serca nie zagłuszył rozum. Kontempluj Boga w dziele stworzenia, kształtując wrażliwość na to, co dobre.

4. I pamiętaj o tych wszystkich braciach mniejszych, którzy tu mieszkają. Ogród ten powstał dla ochrony i promocji życia w jego wszystkich kształtach. Traktuj zatem wszystko, co żywe po bratersku - z miłością i z szacunkiem.

Jan Kocieniewski

{rscomments off}