• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

 

Wydaliśmy broszurę o naszym Projekcie REFA: Ogrody Świętego Franciszka w odnowionej i zaprezentowanej na stronie www formule. A w niej m.in. wszystkie założenia i program projektu, 'dlaczego to robimy?', 'Dziewięć kroków od projektu do realizacji' i 10 zalet realizacji takiego ogrodu. Celem publikacji jest promocja projektu i trafienie do potencjalnych odbiorców, zainteresowanych realizacją. Zachęcamy także do bardziej przyjaznego środowisku, estetycznego i ekonomicznego w utrzymaniu zagospodarowania otoczenia parafii, obiektów sakralnych i klasztorów. Broszura ukazała się w ramach obchodów 30-lecia stowarzyszenia i nowej kampanii REFA "Czyńcie sobie Ziemię kochaną!", realizowanej przez REFA we współpracy z RENOVABIS. Partnerem publikacji jest serwis informacyjny: franciszkanie.pl.

Broszurę można zamawiać pisząc na adres lub odbierając w naszej krakowskim biurze REFA. Zapraszamy do kontaktu z naszymi koordynatorami.

Materiały informacyjne o projekcie ukazały się w ramach kampanii społecznej: "Czyńcie sobie Ziemię kochaną"
Publikacja powstała przy wsparciu finansowym RENOVABIS.
Partner  medialny projektu: franciszkanie.pl

 

1000 Characters left