• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

 

Pierwszy Ogród Świętego Franciszka w GotówceTŁ,GS/REFA 2012

Z budek lęgowych wyprowadziły się już kolejne pokolenia ptaków, w tym między innymi chroniony krętogłów, co to – jak nazwa podpowiada, czasami pokręci głową na to i owo…

Pierwszy Ogród Świętego Franciszka w Gotówce 2TŁ,GS/REFA 2012

Bajkowe malwy pną się ku niebu jakby chciały, choć chwilkę zobaczyć, co tam „u Pana Boga” słychać, albo choć sięgnąć którejś z płynących po niebie chmurek. A tymczasem uginające się pod ciężarem rubinowoczerwonych owoców jabłonie dają nieśmiało znać, że już niedługo przyjdzie tu jesień…

Pierwszy Ogród Świętego Franciszka w Gotówce 3TŁ,GS/REFA 2012

TŁ, GS/REFA

 

OGRÓD ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W GOTÓWCE. POCZĄTKI.

Założenie ogrodu św. Franciszka w Gotówce 2008Był rok 1996, gdy pierwszy raz zobaczyłam Gotówkę, niewielką wieś leżącą 7 km od Chełma. Wybrałam się wtedy z rodzicami na spacer po Bagnie Serebryskim. Dotarliśmy do starego domku położonego na niewielkim wzgórzu, wśród majestatycznych drzew. Niedaleko budynku stała studnia, a w oddali zobaczyłam torfiarkę otoczoną starymi wierzbami. Miejsce to miało stać się wkrótce krainą mojego dzieciństwa...

W 2006 roku, Ruch Ekologiczny Świętego Franciszka w Asyżu stworzył projekt, który na celu ma ochronę niewielkich naturalnych obszarów. Koordynatorem projektu został Krzysztof Wojciechowski. Po dwóch latach, powstał pomysł, by pierwszy Ogród Świętego Franciszka (OŚF) utworzyć na obszarze Bagna Serebryskiego, we wsi Gotówka, na naszej działce.

Uroczyste otwarcie Ogrodu Świętego Franciszka odbyło się w słoneczny dzień, 23 sierpnia 2008 roku. Przybyli dwaj franciszkanie ojciec Zbigniew Świerczek i brat Bogdan, członkowie REFA z kręgu lubelskiego, niezrzeszeni sympatycy Ruchu. Towarzyszył nam i sam św. Franciszek, a raczej symboliczna rzeźba przedstawiająca jego postać. Gdy znaleźliśmy odpowiednie miejsce i zanieśliśmy tam rzeźbę, ławki, logo REFA, rozpoczęła się uroczystość. Krzysztof Wojciechowski opowiedział o głównych założeniach projektu Ogród Świętego Franciszka. Następnie wraz z Anną Cwener przedstawił walory miejsca, które zadecydowały o wyborze. I tak zapoznani zostaliśmy ze światem storczyków, błotniaków stawowych czy turzyc. Następnie moi rodzice, jako właściciele działki opowiedzieli o tym, dlaczego zdecydowali się na utworzenie Ogrodu. Po prezentacji Gotówki przeszliśmy do ceremonii poświęcenia. Odczytane zostały fragmenty Pisma Świętego mówiące o potrzebie ochrony przyrody. Wspólnie modliliśmy się do patrona ekologów. Ojciec Świerczek poświecił teren torfowiska. Następnie przeszliśmy na drugą część działki. Tam, koło drewnianej kapliczki dokonaliśmy wmurowania rzeźby św. Franciszka. Ojciec Świerczek poświęcił rzeźbę. Po południu poszliśmy na spacer po okolicy. Koło godziny dziewiętnastej, wybraliśmy się na spotkanie z czaplą białą, która spędza wieczory w pobliskim lasku. Czapla nie przestraszyła się nas, być może wie, iż nad tym miejscem czuwa św. Franciszek i nic jej nie grozi.

(relacja aut. Anny Kosteckiej z utworzenia pierwszego Ogrodu Świętego Franciszka w Gotówce koło Chełma w 2008 r.)

1000 Characters left