• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

 

Pierwszy Ogród Świętego Franciszka w GotówceTŁ,GS/REFA 2012

Z budek lęgowych wyprowadziły się już kolejne pokolenia ptaków, w tym między innymi chroniony krętogłów, co to – jak nazwa podpowiada, czasami pokręci głową na to i owo…

Pierwszy Ogród Świętego Franciszka w Gotówce 2TŁ,GS/REFA 2012

Bajkowe malwy pną się ku niebu jakby chciały, choć chwilkę zobaczyć, co tam „u Pana Boga” słychać, albo choć sięgnąć którejś z płynących po niebie chmurek. A tymczasem uginające się pod ciężarem rubinowoczerwonych owoców jabłonie dają nieśmiało znać, że już niedługo przyjdzie tu jesień…

Pierwszy Ogród Świętego Franciszka w Gotówce 3TŁ,GS/REFA 2012

TŁ, GS/REFA

 

OGRÓD ŚWIĘTEGO FRANCISZKA W GOTÓWCE. POCZĄTKI.

Założenie ogrodu św. Franciszka w Gotówce 2008Był rok 1996, gdy pierwszy raz zobaczyłam Gotówkę, niewielką wieś leżącą 7 km od Chełma. Wybrałam się wtedy z rodzicami na spacer po Bagnie Serebryskim. Dotarliśmy do starego domku położonego na niewielkim wzgórzu, wśród majestatycznych drzew. Niedaleko budynku stała studnia, a w oddali zobaczyłam torfiarkę otoczoną starymi wierzbami. Miejsce to miało stać się wkrótce krainą mojego dzieciństwa...

W 2006 roku, Ruch Ekologiczny Świętego Franciszka w Asyżu stworzył projekt, który na celu ma ochronę niewielkich naturalnych obszarów. Koordynatorem projektu został Krzysztof Wojciechowski. Po dwóch latach, powstał pomysł, by pierwszy Ogród Świętego Franciszka (OŚF) utworzyć na obszarze Bagna Serebryskiego, we wsi Gotówka, na naszej działce.

Uroczyste otwarcie Ogrodu Świętego Franciszka odbyło się w słoneczny dzień, 23 sierpnia 2008 roku. Przybyli dwaj franciszkanie ojciec Zbigniew Świerczek i brat Bogdan, członkowie REFA z kręgu lubelskiego, niezrzeszeni sympatycy Ruchu. Towarzyszył nam i sam św. Franciszek, a raczej symboliczna rzeźba przedstawiająca jego postać. Gdy znaleźliśmy odpowiednie miejsce i zanieśliśmy tam rzeźbę, ławki, logo REFA, rozpoczęła się uroczystość. Krzysztof Wojciechowski opowiedział o głównych założeniach projektu Ogród Świętego Franciszka. Następnie wraz z Anną Cwener przedstawił walory miejsca, które zadecydowały o wyborze. I tak zapoznani zostaliśmy ze światem storczyków, błotniaków stawowych czy turzyc. Następnie moi rodzice, jako właściciele działki opowiedzieli o tym, dlaczego zdecydowali się na utworzenie Ogrodu. Po prezentacji Gotówki przeszliśmy do ceremonii poświęcenia. Odczytane zostały fragmenty Pisma Świętego mówiące o potrzebie ochrony przyrody. Wspólnie modliliśmy się do patrona ekologów. Ojciec Świerczek poświecił teren torfowiska. Następnie przeszliśmy na drugą część działki. Tam, koło drewnianej kapliczki dokonaliśmy wmurowania rzeźby św. Franciszka. Ojciec Świerczek poświęcił rzeźbę. Po południu poszliśmy na spacer po okolicy. Koło godziny dziewiętnastej, wybraliśmy się na spotkanie z czaplą białą, która spędza wieczory w pobliskim lasku. Czapla nie przestraszyła się nas, być może wie, iż nad tym miejscem czuwa św. Franciszek i nic jej nie grozi.

(relacja aut. Anny Kosteckiej z utworzenia pierwszego Ogrodu Świętego Franciszka w Gotówce koło Chełma w 2008 r.)

1000 Characters left