• slajd ekoedukacja Liban
 • slajd spacerownikREFA
 • slajd-sciezka-stopy
 • slajd eko terenowo
 • slajd spadaj nad rzekę
 • slajd ekoedukacjaREFA2
 • Nasza kampania o dzikiej przyrodzie miasta pn. "Oswajamy przyrodę miasta i okolic" jest odpowiedzią na sygnalizowany przez naukowców problem deficytu kontaktu z przyrodą u dzieci i dorosłych. Spędzamy w niej coraz mniej czasu. Coraz mniej jest też w naszym otoczeniu terenów, gdzie kontakt z dziką przyrodą jest możliwy. Tymczasem chcemy pokazać, że kontakt z przyrodą jest możliwy bez konieczności wyjeżdżania z miasta...
 • "Oswajamy przyrodę miasta i okolic" - to przewodnik po nieużytkach i dzikiej naturze. Wydał go Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Przyrodnicy zachęcają w nim do "marnowania" czasu z dziećmi i radosnego, bezcelowego włóczenia się. Więcej w rozmowie Ewy Szkurłat z Kasprem Jakubowskim, pomysłodawcą i koordynatorem całej kampanii REFA o dzikiej przyrodzie miasta...
 • Sprawdź, gdzie i kiedy odbędzie się najbliższy rodzinny spacer ekologiczny. W naszej kampanii REFA o dzikiej przyrodzie miasta chcemy odkrywać i eksplorować cenne przyrodniczo tereny na mapie Krakowa. Ale i "zwykłe", choć tak naprawdę "niezwykłe" nieużytki. Miejsca, gdzie jesteśmy w mieście, ale jakby już poza miastem...
 • Zobacz co już między innymi udało się nam zrobić w ramach naszej kampanii. Mamy ofertę i zajęcia dla przedszkoli oraz szkół. Co tydzień organizujemy rodzinne spacery edukacyjne z różnymi edukatorami. 28 września odbędzie się konferencja i wystawa fotograficzna podsumowująca projekt...
 • „Synu, spadaj na drzewo” – to żartobliwe(!) powiedzenie pod adresem mojego dziecka nabrało nowego wymiaru, kiedy przekonałam się, jak istotny jest kontakt dziecka z przyrodą. - pisze w tekście dla Aleteia Polska Marta Brzezińska Waleszczyk. I pyta Kaspra Jakubowskiego o syndrom deficytu natury i dlaczego najczęściej tak fatalnie projektowana jest przestrzeń publiczna przy nowych osiedlach. Jak wreszcie zachęcać dzieci, aby chciały przebywać w przyrodzie więcej czasu...
 • W polskim systemie edukacji brakuje miejsc, gdzie dzieci będą mogły poznawać naturę przez jej bezpośrednie doświadczanie wzbogacone informacją. A nie wyłącznie przez pryzmat szkolnej, suchej wiedzy , czy ekranu tableta. Coraz częściej potrzebne jest też ponowne „oswajanie" dzikiej przyrody, wyzwalające rodziców z wielu lęków. I zarażenie dzieci fascynacją i pasją obcowania z nią...

Tonie edukacja laki maleNasz spacer był jedną z ostatnich szans w tym sezonie na zobaczenie bardzo rzadkich motyli - modraszków zagrożonych wymarciem w całej Europie. Zarastające łąki w Toniach, nazywane "Północnymi Błoniami Krakowa" to wciąż jeszcze miejsce, gdzie można je zobaczyć. Dr Joanna Kajzer-Bonk pokazała rośliny z nimi powiązane oraz ich niezwykły cykl życiowy związany z występującymi na łące mrówkami. Na koniec odbył się eko-piknik w cieniu głogów, gdzie mogliśmy się bliżej poznać, przedstawić REFA i pokazać krótko nasze działania związane z promocją encykliki. A dzieciaki swobodnie hasały wtedy po łące.

Komentarz po spacerze:

Zagrożone gatunki motyli modraszków (modraszek telejus i modraszek nausitous) są na świecie tak rzadkie, że nazywane są "pandami Europy". Tymczasem w Krakowie mamy ich około 100 tysięcy. Czy unikatowe, modraszkowe łąki w mieście doczekają się wreszcie ochrony przed zabudową. I ochrony czynnej, czyli koszenia w odpowiednim czasie i sposób? Łąki w Toniach to jest unikat, perełka na mapie krakowskiej, ale też europejskiej przyrody i jeden z najważniejszych dla Krakowa korytarzy przewietrzania. Ważne jest to, że chroniąc gatunki takie modraszek chronimy cały szereg innych gatunków ptaków, owadów, grzybów i roślin. Nie mówiąc o świecie pod stopami, którego gołym okiem nie zobaczymy. Chroniąc modraszka, chronimy też krajobraz tak bardzo w ostatnim czasie zabudowywany, zabetonowany, pozbawiany ładu i dzikiej przyrody. Tymczasem na łąkach w Toniach jeszcze można usłyszeć tajemniczego ptaka, który gdzie indziej w Europie zniknął zupełnie - derkacza.

Nasz spacer pokazuje, jak ważne jest zachowanie takich miejsc poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i nowe użytki ekologiczne. Ale także inicjatywy przybliżenia tych terenów rodzinom i dzieciom coraz bardziej spragnionym kontaktu z naturą w Krakowie. Udostępnienie ich z myślą o edukacji powinno stać się priorytetem, aby mieszkańcy mogli mieć kontakt z naturą, poznać ją i spędzać w niej czas bez konieczności wyjeżdzania z miasta. A dzieci odbywać zajęcia "pustej klasy" odkrywając piękno krakowskiej, niestety zagrożonej przyrody. Jak złapią bakcyla kontaktu z naturą od najmłodszych lat, za kilka lat będą wiedziały co robić i staną się rzecznikami zagrożonej przyrody. Nie mówiąc o innych korzyściach spędzania czasu na łonie przyrody, jak lepsza odporność, koncentracja, empatia, kreatywność i wyniki testów w szkole.

Po to jest ten projekt. To jest bardzo konkretny pomysł i praca REFA, aby zainicjować tak potrzebną, pozytywną zmianę w relacji do natury w ogóle, a szczególnie tej w mieście. A jednocześnie odpowiadamy na wezwanie Papieża, aby "wstać z kanapy"! I to bardzo dosłownie.

#Żyjlaudatosi

1000 Characters left