logo REFANa portalu Święto Stworzenia wiele zmian w 2022 roku. W pierwszych jego miesiącach udostępniliśmy Bibliotekę Laudato si', która jest zbiorem tekstów źródłowych papieży i biskupów Kościoła katolickiego na tematy ważne dla chrześcijańskiej ekologii. Z końcem roku uruchomiliśmy nową zakładkę z artykułami na temat naszej działalności w j. angielskim. Tu pokazujemy najważniejsze nasze projekty i działania – zarówno przeszłe, jak i obecne. Szerzej piszemy m.in. o Szkole Liderów Ekologii Integralnej REFA oraz promocji encykliki Laudato si' .To piękne podsumowanie 40 lat działalności REFA. Zachęcamy do lektury!

Grudzień to czas podsumowań – kończy się rok kalendarzowy, sumujemy zyski i straty.

Z pewnością rok 2022 był dla Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu wyjątkowy. To czas wieńczący świętowanie 40 lat naszego stowarzyszenia.

Zrealizowaliśmy w tym roku dwa ważne projekty związane z portalem Święto Stworzenia. Pojawiła się na nim Biblioteka Laudato si’, która jest zbiorem tekstów źródłowych Kościoła na tematy ważne dla chrześcijańskiej ekologii.

Drugim projektem, który wdrożyliśmy z końcem tego roku jest zakładka angielskojęzyczna na temat naszego ruchu. Znajdują się tam informacje na temat historii REFA, naszych najważniejszych inicjatyw, takich jak Szkoła Liderów Ekologii Integralnej. Jest artykuł na temat naszych działań podejmowanych we współpracy z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich, a także o promowaniu przesłania encykliki Laudato si’. To krótki, ale treściwy przegląd naszej 40-letniej pracy w duchu maksymy „być ekologiem pośród katolików i katolikiem wśród ekologów”.

Oto opublikowane dotąd teksty:

Zachęcamy do lektury!

red. REFA