• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Warsztaty Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu w ramach Szkoły liderów ekologii integralnej tym razem odbywały się w czasie kiedy w Katowicach rozpoczynał się Szczyt Klimatyczny. Ich uczestnicy pracowali razem, wspólnie się modlili i mierzyli z trudnymi wyzwaniami kryzysu ekologicznego i klimatycznego, aby zbudować własną chrześcijańską odpowiedź. Bo potrzebujemy mocniejszego zaangażowania środowisk katolickich w Polsce w działania proekologiczne i budowanie świadomości ekologicznej oraz chcemy tworzyć sieć osób, lokalnych liderów i liderek, połączonych ideą ekologii integralnej. Oto relacja z Katowic.

W dniach 1-4.12.2018 spotkaliśmy się w gronie kilkunastu osób z całej Polski, aby zastanowić się wspólnie, co chrześcijanie mogą wnieść w ochronę klimatu Ziemi oraz jak włączyć się w budowanie chrześcijańskiej ekologii integralnej. Warsztaty odbyły się w ramach Szkoły liderów ekologii integralnej REFA w czasie kiedy w Katowicach rozpoczynała się Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. To, że nasze warsztaty odbyły się w tym czasie, jest niezwykle ważne, bowiem rozpoznajemy zmiany klimatu za jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań, a naszą odpowiedź uznajemy za kluczową. Zapraszamy do krótkiej relacji ze spotkania liderów i liderek.

Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy osoby, dla których bliskie jest chrześcijańskie podejście do tematów ochrony środowiska i które chcą działać w swoim lokalnym środowisku. Na nasze zaproszenie odpowiedziało 18 osób z całej Polski - doktorantów, naczycieli/ek szkolnych i akademickich, osób pracujących w administracji, zaangażowanych w działania społeczne, promujących ekologiczny styl życia i tworzących swoje "zielone Arki". Połączyło nas patrzenie w tym samym kierunku – chcemy być ekologami wśród katolików oraz katolikami wśród ekologów. Co to właściwie dla nas znaczy, staraliśmy się rozwijać poprzez dyskusje i spotkania z ekspertami podczas warsztatów.

Dużą część spotkania w Katowicach poświęciliśmy poznaniu ekologicznego nauczania Kościoła, szczególnie myśli patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu, papieża Franciszka oraz jego poprzedników, co z pasją przedstawił uczestniczkom i uczestnikom szef REFA o. Stanisław Jaromi. Szczególne miejsce w naszych rozważaniach, jako stały punkt odniesienia, stanowiła encyklika Laudato si', której przesłanie, od czasu jej opublikowania w 2015 r., REFA aktywnie promuje, jak również jej interpretację światowego kryzysu społeczno-ekologicznego oraz chrześcijańską perspektywę w kontekście koniecznych rozwiązań.
W niedzielę niezwykłym wydarzeniem modlitewnym była Msza Święta w intencji pojednania międzynarodowego i sukcesu negocjacji na Szczycie Klimatycznym w kościele Bonifratrów p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Katowicach Bogucicach. Mszę i modlitwę za sukces COP24 poprowadził o. Stanisław Jaromi, a uczestniczyli w niej również goście z zagranicznych chrześcijańskich organizacji ekologicznych. Dzięki uprzejmości brata przeora klasztoru Bonifratrów mieliśmy przyjemność kontynuować w ich salach warsztaty, rozważając rolę kościoła w działaniach ekologicznych i klimatycznych oraz zastanawiając się nad naszym osobistym zaangażowaniem. Popołudniu podczas spaceru przez centrum Katowic odwiedziliśmy Climate Hub Greenpeace Polska (na przeciwko miejsca, gdzie odbywa się Szczyt Klimatyczny) oraz Pawilon Dobrego Klimatu na Rynku.

Przyjęliśmy również zaproszenie do złożenia wizyty w Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, w którym, oprócz możliwości obejrzenia pasywnych budynków oraz zapoznania się pracą naukowców, mieliśmy okazję spotkać się z jego dyrektorem – Patrykiem Białasem, lokalnym liderem antysmogowym i klimatycznym. Dyskutowaliśmy o tym, jak możemy skutecznie działać na poziomie lokalnym, razem ze społecznościami, w których funkcjonujemy. Popołudniu wzięliśmy udział we franciszkańskiej debacie towarzyszącej Szczytowi Klimatycznemu, poświęconej kryzysowi ekologicznemu i roli wspólnot chrześcijańskich w osiągnięciu sprawiedliwości klimatycznej, w której udział wziął m.in. o. Jaromi.

Warsztaty były okazją dla uczestniczek i uczestników do poznania różnorodnej działalności licznych chrześcijańskich organizacji i ruchów ekologicznych. To pozwoliło nam uświadomić sobie, że jest wiele osób i inicjatyw działających w podobnym do nas duchu i celu.  
Z naszych dyskusji i rozważań wynikają m.in. następujące refleksje:
- potrzebujemy mocniejszego zaangażowania środowisk katolickich w Polsce w działania proekologiczne i budowanie świadomości ekologicznej
- nauczanie ekologiczne Kościoła jest odpowiedzią dla katolików (i nie tylko) na wyzwania lokalne i globalne
- potrzebujemy dokumentować dobre praktyki, wspierać i inspirować się wzajemnie jako sieć osób, lokalnych liderów i liderek, połączonych wspólną ideą ekologii integralnej
- każdy i każda może angażować się według swoich talentów i możliwości, tak aby jego/jej działania wynikały z jego/jej powołania i autentyczności.

Warto dodać, że dzięki stowarzyszeniu BEST PROEKO i Centrum Integracji Społecznej w Jeleśni mieliśmy lokalne pożywienie bezpośrednio od polskiego rolnika.
Katowickie spotkanie zakończyło się wspólnym pielgrzymowaniem do ewangelickiej katedry Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie prowadziliśmy codzienną południową modlitwę w intencji COP24.

Szkoła liderów ekologii integralnej jest odpowiedzią REFA na apel Papieża Franciszka. Razem chcemy spróbować budować sieć zaangażowanych chrześcijan, którzy w różny sposób będę wspierać Franciszkowy projekt ekologii z Laudato si’ w parafiach, klasztorach, mediach czy różnych wspólnotach i ruchach. Chcemy realizować otwarte spotkania, uczestniczyć w eventach gromadzących ludzi Kościoła, propagować specjalnie przygotowane materiały informacyjne oraz przygotować liderów, którzy w lokalnym kontekście będą wdrażać jego przesłanie. Chcemy też stworzyć platformę internetową wspierającą takie działania.
Encyklika Laudato si’ to katolicki dokument, która syntetyzuje refleksję nad głównymi tematami ekologii, ochrony przyrody i ochrony klimatu, daje nową perspektywę w aktywności ekologicznej według zasad ekologii integralnej. W wielu krajach stał się właściwym kluczem do otwarcia się katolików na ekologię. Zwłaszcza, że mówi ona o tematyce ekologicznej innym językiem niż politycy, eksperci czy aktywiści. Daje perspektywę religijną i duchową, pokazuje konkretne przykłady stylu życia jednocześnie ekologicznego i chrześcijańskiego.
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu - REFA od ponad 30 lat realizuje edukację ekologiczną w Polsce. Szczególnie dba o perspektywę etyczną w ujmowaniu tematyki ekologicznej, kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody i właściwe pojmowanie relacji człowieka do środowiska jako niezbędny warunek zrównoważonego rozwoju. Od 18 czerwca 2015 – dnia ogłoszenia encykliki Laudato si’, mocno angażujemy się w promocję jej przesłania. Z jej przesłaniem występowaliśmy m.in. w czasie Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie próbując tworzyć nowy klimat do debaty ekologicznej i klimatycznej wśród polskich chrześcijan.
EŚ/REFA