• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

Zapraszamy w Warszawie 16 maja 2019 na UKSW na konferencję „Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę listu pasterskiego Episkopatu Polski nt. ochrony środowiska”. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu jest współorganizatorem tegorocznej konferencji organizowanej przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW przy współpracy Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska GCCM. Z REFA wystąpią Emilia Ślimko, Weronika Felcis i o. Stanisław Jaromi. M. in. podejmiemy próbę podsumowania naszych działań w ostatnim czasie w tym Szkoły liderów ekologii integralnej i jej mediacyjny potencjał. Oto szczegółowy program..

Konferencja jest w cyklu “Ekologia Humanistyczna”. Jej celem jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Nawiązuje ona do 30. rocznicy ogłoszenia przez Konferencję Episkopatu Polski listu pasterskiego nt. ochrony przyrody w dniu 2.05.1989. W sposób szczególny chodzi więc o prezentację ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich.
Ponadto konferencja ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń z katolikami z innych państw, którzy z zapałem odpowiedzieli już na apel papieża Franciszka o troskę o Ziemię – nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice Laudato si’. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie inspiracją do większego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego.

PATRONI HONOROWI KONFERENCJI:
Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska
Arcybiskup Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

KOMITET ORGANIZACYJNO-NAUKOWY:
Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski sdb – przewodniczący
O. dr Stanisław Jaromi OFMConv.
Dr Michał Latawiec
Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko sdb
Dr Piotr Abramczyk

PROGRAM  KONFERENCJI
9.30 – Otwarcie konferencji i przemówienia gości honorowych
10.00-10.30 ks. prof. Joshtrom Kureethadam, Rola ludzi dobrej woli w kwestii ekologicznej w wypowiedziach papieża Franciszka
10.30-10.50 o. dr Stanisław Jaromi, Dialogiczny i mediacyjny potencjał ekologii integralnej
10.50-11.10 ks. prof. Ryszard Sadowski, Rola argumentacji religijnej w kształtowaniu proekologicznych postaw chrześcijan w Polsce
11.10-11.30 Dyskusja
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.30-13.00 dr Witold Kania, Ekologiczne inicjatywy Kościoła na Śląsku
13.00-13.20 – Tomas Insua, Ekologiczne inicjatywy Global Catholic Climate Movement
13.20-13.40 Weronika Felcis, Odpowiedź Kościoła w małym państwie na kryzys ekologiczny – czy możliwa jest diecezja samowystarczalna energetycznie i neutralna klimatycznie? Szanse i wyzwania na przykładzie Diecezji Ryskiej
13.40-13.55 Emilia Ślimko, Szkoła liderów ekologii integralnej i inne inicjatywy Ruchu Ekologicznego Franciszka z Asyżu
13.55-14.10 ks. dr Andrzej Lubowicki, Młode pokolenie katolików wobec problemów ekologicznych na przykładzie inicjatyw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
14.10-14.25 Artur Michalski, Pozyskiwanie funduszy z NFOŚiGW przez podmioty religijne na rzecz działań prośrodowiskowych
14.25-15.10 Panel z udziałem wszystkich referentów nt. efektu synergii ekologicznych działań Kościoła w Polsce
Przyjęcie "Apelu chrześcijan i ludzi dobrej woli w Polsce o poszanowanie dzieła stworzenia"

MIEJSCE: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek 21, Aula Schumana
TERMIN: Czwartek, 16 maja 2019, rozpoczęcie o godz. 9.30
JĘZYK WYSTĄPIENIA: angielski i polski
OPŁATY: Wprawdzie udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy wymagają wypełnienia formularza rejestracyjnego do 8.05.2019. O udziale w konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOmf37sndXMyF3vWJRNTt2PaJl5_fkC1_Ud4jRm58zF7ZPqA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Gravatar
bardzo ciekawe spotkanie, oby takich więcej

1000 Characters left