Nasze działania

REFA prowadzi prowadzi i wpiera szereg działań na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz wszelkiego stworzenia. 

 

Kolejne spotkanie połączone z promocją książki „Kościół w dobie antropocenu” pod redakcją o. dr. Stanisława Jaromi OFMConv, wydaną przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA miało miejsce 4 maja 2023 o godz. 18.00. Organizatorem był Klub "Tygodnika Powszechnego" w Zielonej Górze, miejscem klimatyczne wnętrza w kawiarni Piekarnia Cichej Kobiety. Wszystkich witała szefowa klubu Bożena Ostrowska, debatę prowadził red. Konrad Stanglewicz a zaproszeni byli o. Stanisław Jaromi i ks. Andrzej Draguła (autor jednego z tekstów). Oto kilka notatek uczestników spotkania..

REFA we współpracy z franciszkańską komisją ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia zorganizowała tygodniowy formacyjny pobyt w Italii w dniach 20-28.04.2023. Ważnym motywem był franciszkański jubileusz, który upamiętnia osiemsetlecie Reguły św. Franciszka i pierwszych jasełek w Greccio, stygmatów, Pieśni stworzenia i śmierci Brata Franciszka. 15 uczestników wyruszyło zatem zwiedzając i modląc się w intencji spraw pokoju, sprawiedliwości, ochrony Stworzenia i ekologii integralnej. Poznawali też inicjatywy ekologiczne oraz uczestniczyli w audiencji papieskiej. Oto pierwsza część fotorelacji.

Biblioteka Laudato si' nowe tekstyKoniec roku 2022 był dla redakcji REFA bardzo pracowity. Uruchomiliśmy zakładkę w języku angielskim, w której prezentujemy najważniejsze działania naszego stowarzyszenia. Opracowaliśmy również kolejne teksty źródłowe do Biblioteki Laudato si’. Dodaliśmy 15 artykułów i teraz nasz zbiór liczy ponad 100 pozycji. Na tym nie koniec. Będziemy sukcesywnie powiększać zasoby biblioteki. Jest to projekt, który zrealizowaliśmy na przełomie lat 2021 i 2022. Zawiera ważne teksty i wypowiedzi Kościoła katolickiego (papieży i biskupów) odnoszące się do kwestii ekologicznych. Zachęcamy do korzystania z naszych zasobów.

ANTROPOCEN – czas, w którym żyjemy. Epoka człowieka i cywilizacji oraz licznych dylematów i paradoksów. Czas plastiku i betonu, odpadów i marnotrawstwa. Epoka nierówności społecznych i licznych kryzysów – to pierwsze zdania nowej publikacji REFA. Pod względem formatu, objętości i stylu nawiązuje ona do poprzednich książek „Patron ekologów” (2019) i „Czyńcie Ziemię kochaną!” (2021). Każdy tekst zaczynamy prezentacją autora a są to ks. Andrzej Draguła, Agnieszka Gałuszka, Dobrosława Wiktor-Mach, Zbigniew Wróblewski, Michał Wyrostkiewicz, Marcin Popkiewicz i o. Stanisław Jaromi. Oto fragmenty wstępu…

logo REFANa portalu Święto Stworzenia wiele zmian w 2022 roku. W pierwszych jego miesiącach udostępniliśmy Bibliotekę Laudato si', która jest zbiorem tekstów źródłowych papieży i biskupów Kościoła katolickiego na tematy ważne dla chrześcijańskiej ekologii. Z końcem roku uruchomiliśmy nową zakładkę z artykułami na temat naszej działalności w j. angielskim. Tu pokazujemy najważniejsze nasze projekty i działania – zarówno przeszłe, jak i obecne. Szerzej piszemy m.in. o Szkole Liderów Ekologii Integralnej REFA oraz promocji encykliki Laudato si' .To piękne podsumowanie 40 lat działalności REFA. Zachęcamy do lektury!