Nasze działania

REFA prowadzi prowadzi i wpiera szereg działań na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz wszelkiego stworzenia. 

 

Temat „Ekonomii wspólnego domu” powrócił w czasie ŚDM w Lizbonie, zatem przypominamy wywiad z dr. Stanisławem Jaromi OFMConv, przewodniczącym REFA, jaki przeprowadziła Małgorzata Bilska. Został on opublikowany w magazynie „Przewodnik Katolicki” nr 40/2022 s. 62 z rysunkowym portretem autorstwa A. Robakowskiej. Niestety myślenie o świecie jako wspólnym domie, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni nie jest powszechne, nawet w Kościele. Jaka jest zatem współczesna chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekonomiczny, społeczny i ekologiczny? Warto przypomnieć to przed kolejnym Czasem dla Stworzenia.

W dniach 1-6.08.2023 odbędą się w Lizbonie kolejne Światowe Dni Młodzieży. To spotkania młodych katolików, odbywające się co kilka lat zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II organizowane w formie religijnego festiwalu. Najważniejsze w programie jest spotkanie młodych ze świata z Papieżem. W 2016 odbyły się w Krakowie. I wtedy i w tym roku mają etap przygotowawczy, potem spotkania w diecezjach portugalskich i finalny czas z Papieżem Franciszkiem. Czas przygotowania ma formułę LISTEN - DREAM - RISE UP i trzy konkretne tematy: ekologię integralną, przyjaźń społeczną i orędzie Bożej Miłości. Co zawiera?

Druga połowa maja i początek czerwca obfitowały w liczne spotkania nt. ekologii integralnej w Anglii i wschodniej części USA. Były okazje do wyjaśnienia perspektywy franciszkańskiej i Franciszkowej w ekologii oraz do rozmów o współpracy REFA z innymi inicjatywami. Duże zainteresowanie wzbudziły nasze książki, zwłaszcza „Boska Ziemia” i „Kościół w dobie antropocenu” oraz projekty na czele ze „Szkołą liderów ekologii integralnej”. Rozmawiano też o przygotowaniach do jubileuszu franciszkańskiego i planowano wspólne inicjatywy. Oto syntetyczna foto relacja…

Często zdziwienie budzi duża świadomość ekologiczna i społeczna zaangażowanych katolików. A przecież nie brak w chrześcijańskim nauczaniu źródeł, gdzie można znaleźć odpowiedzi na wyzwania współczesności. – tak zaczyna się tekst o. Stanisława Jaromi w „Plus Minus” nr 22/2023. Autor widząc trud redaktorów magazynu dotyczący opisania i wytłumaczenia rzeczywistości wokół nas proponuje kilka uwag, które mogą pomóc nam dalej zgłębiać temat. Prezentuje antropocen czyli czas, w którym żyjemy, omawia relację Kościoła wobec konsumpcjonizmu oraz model ekologii integralnej dopełniony duchowością franciszkańską.

Bazylika św. PiotraFranciszkański jubileusz, który upamiętnia osiemsetlecie Reguły św. Franciszka i pierwszych jasełek w Greccio, stygmatów, Pieśni stworzenia i śmierci Brata Franciszka był motywem przewodnim projektu REFA i franciszkańskiej komisji ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Formacyjny ekologiczny pobyt w Italii w dniach 20-28.04.2023 połączył jego 15 uczestników w poznawaniu spraw pokoju, ochrony Stworzenia i ekologii integralnej. Po dniach w Asyżu wyruszyli przez sanktuaria franciszkańskie do Rzymu i Watykanu na audiencję papieską. Oto druga część fotorelacji z refleksjami uczestników.