• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Nasze działania

REFA prowadzi prowadzi i wpiera szereg działań na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz wszelkiego stworzenia. 

 

Druga połowa maja i początek czerwca obfitowały w liczne spotkania nt. ekologii integralnej w Anglii i wschodniej części USA. Były okazje do wyjaśnienia perspektywy franciszkańskiej i Franciszkowej w ekologii oraz do rozmów o współpracy REFA z innymi inicjatywami. Duże zainteresowanie wzbudziły nasze książki, zwłaszcza „Boska Ziemia” i „Kościół w dobie antropocenu” oraz projekty na czele ze „Szkołą liderów ekologii integralnej”. Rozmawiano też o przygotowaniach do jubileuszu franciszkańskiego i planowano wspólne inicjatywy. Oto syntetyczna foto relacja…

Bazylika św. PiotraFranciszkański jubileusz, który upamiętnia osiemsetlecie Reguły św. Franciszka i pierwszych jasełek w Greccio, stygmatów, Pieśni stworzenia i śmierci Brata Franciszka był motywem przewodnim projektu REFA i franciszkańskiej komisji ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Formacyjny ekologiczny pobyt w Italii w dniach 20-28.04.2023 połączył jego 15 uczestników w poznawaniu spraw pokoju, ochrony Stworzenia i ekologii integralnej. Po dniach w Asyżu wyruszyli przez sanktuaria franciszkańskie do Rzymu i Watykanu na audiencję papieską. Oto druga część fotorelacji z refleksjami uczestników.

REFA we współpracy z franciszkańską komisją ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia zorganizowała tygodniowy formacyjny pobyt w Italii w dniach 20-28.04.2023. Ważnym motywem był franciszkański jubileusz, który upamiętnia osiemsetlecie Reguły św. Franciszka i pierwszych jasełek w Greccio, stygmatów, Pieśni stworzenia i śmierci Brata Franciszka. 15 uczestników wyruszyło zatem zwiedzając i modląc się w intencji spraw pokoju, sprawiedliwości, ochrony Stworzenia i ekologii integralnej. Poznawali też inicjatywy ekologiczne oraz uczestniczyli w audiencji papieskiej. Oto pierwsza część fotorelacji.

Kolejne spotkanie połączone z promocją książki „Kościół w dobie antropocenu” pod redakcją o. dr. Stanisława Jaromi OFMConv, wydaną przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA miało miejsce 4 maja 2023 o godz. 18.00. Organizatorem był Klub "Tygodnika Powszechnego" w Zielonej Górze, miejscem klimatyczne wnętrza w kawiarni Piekarnia Cichej Kobiety. Wszystkich witała szefowa klubu Bożena Ostrowska, debatę prowadził red. Konrad Stanglewicz a zaproszeni byli o. Stanisław Jaromi i ks. Andrzej Draguła (autor jednego z tekstów). Oto kilka notatek uczestników spotkania..

ANTROPOCEN – czas, w którym żyjemy. Epoka człowieka i cywilizacji oraz licznych dylematów i paradoksów. Czas plastiku i betonu, odpadów i marnotrawstwa. Epoka nierówności społecznych i licznych kryzysów – to pierwsze zdania nowej publikacji REFA. Pod względem formatu, objętości i stylu nawiązuje ona do poprzednich książek „Patron ekologów” (2019) i „Czyńcie Ziemię kochaną!” (2021). Każdy tekst zaczynamy prezentacją autora a są to ks. Andrzej Draguła, Agnieszka Gałuszka, Dobrosława Wiktor-Mach, Zbigniew Wróblewski, Michał Wyrostkiewicz, Marcin Popkiewicz i o. Stanisław Jaromi. Oto fragmenty wstępu…