• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Nasze działania

REFA prowadzi prowadzi i wpiera szereg działań na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz wszelkiego stworzenia. 

 

REFA opiera swoje działania na duchowości franciszkańskiej i nauczaniu społecznym Kościoła. Chcemy realizować wskazania, jakie zostawił Ojciec Święty Jan Paweł II i Benedykt XVI. Obecny papież w 2010 roku przypomniał, że:

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic (…) Jest to pilne zadanie, które trzeba realizować z nowym zaangażowaniem wszystkich”.

Projekt „Ogrody Świętego Franciszka” jest propozycją REFA dla społecznej ochrony miejsc przyrodniczo cennych, które potrzebują naszego zaangażowania i opieki. Z drugiej strony projekt kierujemy do tych, którzy chcieliby komponować przestrzeń wokół siebie, nawiązując do najlepszych wzorców sztuki ogrodowej i współczesnych inspiracji ekologicznych. A wszystko to, zgodnie z przesłaniem naszego patrona – św. Franciszka z Asyżu.