Smog ogarnął wiele miejsc w kraju.. Po truciźnie agresji medialnych i nienawiści politycznej trujemy się dalej… świadomie i dobrowolnie grzeszymy… Panie Boże przebaczysz?! SMOG WARS to pierwszy długometrażowy film dokumentalny poświęcony problematyce zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Ten zaangażowany dokument daje impuls do re-definicji standardów jakości powietrza w naszym kraju. Film został w całości sfinansowany i zrealizowany przez osoby prywatne. Jego główną siłą jest niezależność, autentyzm i oryginalna narracja, która nie wskazując w bezpośredni sposób winnego zachęca widza do samodzielnej refleksji.

Scenarzystami i autorami filmu są Jonathan L. Ramsey i Michał Konopa. Trwa 56 min i wystąpili w nim m. in. Piotr Sergiej i inni aktywiści z Polskiego i Warszawskiego Alarmu Smogowego oraz współpracujących organizacji, o. Stanisław Jaromi z REFA, lekarze, prawnicy, pracownicy warszawskiego magistratu, mieszkańcy miasta i rodzina Michała.

TREŚĆ FILMU
Co roku około 50 tys. przedwczesnych zgonów w Polsce jest spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. 9 stycznia 2017 r. jakość powietrza w Warszawie była gorsza niż w jakimkolwiek innym dużym mieście na świecie, co wywołało ogólnonarodową dyskusję na temat walki ze smogiem. Wśród zbulwersowanych jest Michał, mieszkający w Warszawie ojciec astmatycznego dziecka, który postanawia zaangażować swojego amerykańskiego kolegę Jonathana w nakręcenie filmu badającego specyfikę polskiego smogu.

Dzięki wywiadom z ludźmi z różnych warstw społeczeństwa polskiego widz dowiaduje się jak zanieczyszczenie powietrza odbija swoje piętno na codziennym życiu europejskiej stolicy w 2018 roku i dlaczego rozwiązanie tego problemu nie jest łatwe.

Smog Wars miał swoją małą premierę na krakowskim New Earth International Film Festival, gdzie otrzymał III nagrodę w kategorii film dokumentalny długometrażowy. Jest dedykowany pracownikom Centrum Zdrowia Dziecka w Wawrze.

Zwiastun zob. https://youtu.be/pyGMcr8I6XI
Cały film na: https://vimeo.com/ondemand/smogwars

Warto dodać, że według Światowej Organizacji Zdrowia WHO smog i zmiany klimatu są wśród największych zagrożeń, jakie w 2019 r. będą zgrażać nszemu zdrowiu. Przypominamy też fragmenty stanowiska REFA w sprawie smogu...

Stanowisko Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu w sprawie zanieczyszczenia powietrza

„Wiara, ukazując nam miłość Boga Stwórcy, skłania nas do większego szanowania natury, sprawia, że uznajemy w niej zapisaną
przez Niego 'gramatykę' i powierzone nam mieszkanie, abyśmy go doglądali i strzegli"
(papież Franciszek, encyklika Lumen fidei)

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się obecnie w naszych miestach. Np. Kraków zajmuje 3. miejsce na liście miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie, szczególnie za sprawą tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pochodzących ze spalania słabej jakości węgla oraz śmieci w przestarzałych piecach. W krakowskim powietrzu zawartości trujących pyłów zawieszonych (PM2,5 i PM10) oraz benzo(a)pirenu przez większą część roku kilkukrotnie przekraczają dopuszczalne normy. Ma to szczególnie negatywny wpływ na nasze zdrowie, przekładając się na wzrost zachorowalności na alergie, nowotwory czy choroby układu oddechowego.

W związku z tym, że jakość powietrza zależy od naszego wspólnego wysiłku na rzecz jego ochrony, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA) apeluje o podejmowanie oraz wspieranie wszelkich możliwych działań, by poprawić jakość powietrza.

Do mieszkańców Polskich miast REFA apeluje w szczególności o:

• ograniczenie i dążenie do jak najszybszego zaprzestania palenia niskiej jakości węglem i śmieciami w domowych piecach
• edukowanie własnych rodzin, znajomych i sąsiadów o szkodliwości tzw. niskiej emisji i konieczności jej ograniczania
• korzystanie z programu refundacji wymiany pieców oraz dopłat do ogrzewania, oferowanych mieszkańcom przez urzędy
• sprawdzanie jakości powietrza i unikanie przebywania na wolnym powietrzu podczas największego zanieczyszczenia
• zaangażowanie i apelowanie do władz o jak najszybsze rozwiązanie problemu smogu

Do władz REFA apeluje w szczególności o:
• sprawny, szybki i efektywny proces wymiany pieców
• skuteczną edukację mieszkańców w zakresie ograniczania i szkodliwości niskiej emisji
• wprowadzanie systemowych zmian, umożliwiających poprawę jakości powietrza, poprzez: rozwój zrównoważonego transportu na terenie miasta,
w tym ograniczenie ruchu samochodowego w dzielnicach o największym stężeniu zanieczyszczeń, ochronę i powiększanie terenów zielonych, a także promowanie odnawialnych źródeł energii
• efektywną współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
w zakresie edukacji, informowania mieszkańców oraz wypracowania najlepszych rozwiązań, poprawiających jakość powietrza.

REFA popiera cele ruchów i organizacji działających na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zachęca instytucje publiczne i religijne do zaangażowania się w edukację i wdrażanie koniecznych rozwiązań. REFA stoi na stanowisku, że połączenie wysiłków oraz wspólne zaangażowanie jest obecnie absolutnie konieczne, by jak najszybciej mieszkańcy naszych miast mogli żyć w czystym środowisku.

W imieniu Zarządu REFA podpisali:
o. Stanisław Jaromi (przewodniczący REFA), Emilia Ślimko, Kasper Jakubowski