• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Eko i My okładkaOto jeszcze jedno dzieło naszego Patrona: rozmowy o publikacji na jego temat przy okazji świętowania 35-lecia ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów z redakcją ekologicznego miesięcznika zaowocowały szerszą współpracą, której efekt widzimy aż na 14 stronach marcowego numeru "Eko i My". Dziękując redaktor naczelnej czasopisma Marii Ciesielskiej polecamy lekturę naszych tekstów (a piszą znani Wam z naszego portalu Kasper Jakubowski, Jakub Szymoński i o. Stanisław Jaromi) oraz całego pisma, które już od 20 lat uczy jak chronić środowisko we własnym otoczeniu, kształtuje postawy ekologiczne i dba o dobro ludzi i wszystkich mieszkańców ziemi.

 

Maria Ciesielska, redaktor naczelna pisze: oddajemy w Wasze ręce szczególny numer "Eko i My". Z okazji Święta, które obchodził Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, udostępniamy łamy gazety na artykuły, które przygotowała Organizacja.

okładka czasopisma "Eko i My"

"Eko i My" jest ogólnopolskim miesięcznikiem poświęconym ochronie środowiska o charakterze informacyjnym i edukacyjnym skierowanym do społeczeństwa. Uczy jak chronić środowisko we własnym otoczeniu, kształtuje postawy ekologiczne. Porusza ważne, globalne problemy związane z ochroną środowiska - klimat, odpady, ochrona wód, powietrza, ziemi, ochrona przyrody, dobrostan ludzi i zwierząt. Promuje dobre kampanie i pisze także o lokalnych problemach ekologicznych. Pismo powstało w 1994 roku i dziś dociera do szkół, kuratoriów, lasów, firm, fundacji, organizacji, banków, kancelarii Sejmu i Senatu, prezydenta, urzędów, ambasad, ministerstw.
Autorem zdjęcia na okładce jest Kasper Jakubowski a oto spis treści marcowego numeru "Eko i My" z wieloma naszymi tekstami.

spis treści czasopisma "Eko i My"

oraz prezentacja naszych projektów

 fragment artykułu z "Eko i My"