Wręczenie tytułu Człowieka Roku Polskiej Ekologii odbyło się 31 maja 2017 w Warszawie podczas inauguracji centralnych obchodów Światowego Dnia Ziemi w Polsce. O wynikach konkursu zadecydowała niezależna kapituła w której uczestniczyli m. in.: Piotr Gliński, Anna Kalinowska, Wojciech Gąsienica-Byrcyn, Mira Stanisławska-Meysztowicz, Andrzej Kassenberg, Ewa Smuk-Stratenwerth, Krzysztof Smolnicki, Grażyna Hodun, Grzegorz Wiśniewski i Andrzej Guła. Nagroda dla o. Stanisława Jaromi, jest docenieniem jego wysiłku dla promocji encykliki Laudato si’ oraz przybliżania orędzia Papieża Franciszka polskiemu społeczeństwu.

Konkurs na Człowieka Roku Polskiej Ekologii to według organizatorów poszukiwanie autorytetu w dziedzinie ochrony środowiska zgłaszanego przez pozarządowe organizacje ekologiczne, instytucje oraz osoby prywatne, bo „Człowiek Roku 2016 to osoba, która w sposób ponadprzeciętny zasłużyła się w roku 2016 dla ochrony środowiska, nie bacząc na trud prac podjętych dla dobra wspólnego”. Konkurs ma służyć popularyzacji osób i działań szczególnie ważnych dla środowiska przyrodniczego w Polsce oraz prezentacji autorytetów w tej dziedzinie.

Ogłoszenie laureata i wręczenie nagrody odbyło się na konferencji prasowej w dniu 31 maja 2017 r., o godz. 12.00 w Sali Darczyńców Biblioteki Narodowej w Warszawie. W programie konferencji była też prezentacja programu obchodów Światowego Dnia Ziemi 2017, poświęconego różnorodności biologicznej i jej ochronie, odbywać się on będzie pod hasłem „W kierunku natury”.

Oto pełny skład kapituły nagrody:

 • Wojciech Gąsienica-Byrcyn - laureat konkursu "Człowiek Roku 2000"
 • Piotr Gliński - profesor socjologii, członek Polskiej Akademii Nauk
 • Grażyna Hodun - koordynator obchodów Dnia Ziemi 2014
 • Anna Kalinowska - laureatka konkursu "Człowiek Roku 2002"
 • Jacek Bożek - laureat konkursu "Człowiek Roku 2001"
 • Mira Stanisławska - Meysztowicz - laureatka konkursu "Człowiek Roku 2004"
 • Andrzej Kassenberg - laureat konkursu "Człowiek Roku 2005"
 • Adam Wajrak - laureat konkursu "Człowiek Roku 2008"
 • Bohdan Szymański - laureat konkursu "Człowiek Roku 2009"
 • Radosław Gawlik - laureat konkursu "Człowiek Roku 2010"
 • Ewa Smuk - Stratenwerth - laureatka konkursu "Człowiek Roku 2011"
 • Jarosław Pająkowski - laureat konkursu "Człowiek Roku 2012"
 • Krzysztof Smolnicki - laureat konkursu "Człowiek Roku 2013"
 • Grzegorz Wiśniewski - laureat konkursu "Człowiek Roku 2014"
 • Anna Dworakowska – laureatka konkursu „Człowiek Roku 2015”
 • Ewa Lutomska – laureatka konkursu „Człowiek Roku 2015”
 • Andrzej Guła laureat konkursu „Człowiek Roku 2015”
 • Sławomir Kuczmierowski – sekretarz

I krótki biogram laureata nagrody:

Stanisław Jaromi OFMConv, absolwent teologii i ochrony środowiska, doktor filozofii, promotorem jego magisterium z ochrony środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL był prof. Stefan Kozłowski a promotorem doktoratu nauk humanistycznych w zakresie filozofii przyrody i nauk przyrodniczych na Wydziale Filozofii KUL był abp prof. Józef Życiński. Od lat zaangażowany w edukację ekologiczną, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu - REFA i szef portalu www.swietostworzenia.pl, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Interesuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii. Pracował w Czechach oraz w międzynarodowych centrach franciszkanów w Asyżu, Rzymie i Krakowie; obecnie mieszka we franciszkańskim klasztorze w Radomsku.

Wydał m.in. Eco-book o Eko-Bogu (Kraków 2010) i ebook Ekologia (Wyd. Znak, Kraków 2016) razem z W. Hryniewiczem i J. Weinerem. Od prawie 30 lat popularyzuje ekologiczne przesłanie nauki społecznej Kościoła i franciszkańskie inspiracje w ekologii. W ostatnich miesiącach zaangażowany w promocję idei eko-encykliki Papieża Franciszka. Autor kilkunastu tekstów nt. różnych jej aspektów. Jest pomysłodawcą i współredaktorem wieloautorskiej monografii pt. Kościół i nauka w obliczu ekologicznych wyzwań. Źródła, inspiracje i konteksty encykliki Laudato si’ (WAM, Kraków 2016) oraz popularnej książeczki W trosce o nasz wspólny dom. Przewodnik po encyklice Laudato si’ Ojca Świętego Franciszka (Kraków – Warszawa 2016). Od 2010 prowadzi swój blog https://ekai.pl/bio/ekoblog/

Biuro Organizacyjne całości zapewnia Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej - organizator centralnych obchodów Światowego Dnia Ziemi w Polsce.